Wiadomości

Policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas XXVII finału WOŚP

Data publikacji 14.01.2019

Bytomscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem XXVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed finałem spotkali się z wolontariuszami przypominając im podstawowe zasady bezpieczeństwa. W trakcie trwania XXVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stróże prawa zwracali szczególną uwagę na to, czy zbiórki były prowadzone przez osoby do tego uprawnione oraz na pozostające bez opieki kwestujące dzieci. Również jak co roku, pilnowali porządku na imprezach oraz asystowali podczas konwojów zebranych pieniędzy.

Policjanci z bytomskiej komendy spotkali się z wolontariuszami XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu wolontariuszy z Bytomia. Wśród nich były osoby młodsze oraz starsze. Wszystkim zwrócono uwagę na fakt, że ich bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przypomniano im o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Podczas trwania XXVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bytomscy stróże prawa zabezpieczali imprezy z nim związane. Celem policyjnych działań było niedopuszczenie do popełniania rozbojów na wolontariuszach oraz innych przestępstw na ich szkodę. Ochrona bezpieczeństwa i porządku, w tym zapewnienie porządku w miejscach publicznych, a w szczególności w rejonach organizowanych imprez – przed w trakcie oraz po ich zakończeniu. Ujawnianie przypadków wyłudzania datków przez fałszywych kwestujących. Policjanci dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy zbierających pieniądze dla WOŚP. Stróże prawa czuwali, aby zbiórki prowadzone były przez osoby do tego uprawnione. Mundurowi zabezpieczali przejazd rowerowy Orkiestrowej Masy Krytycznej, której trasa prowadziła ulicami miasta. Zabezpieczenie XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegało bez zakłóceń.