Odprawa roczna bytomskiej policji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Odprawa roczna bytomskiej policji

Data publikacji 11.01.2019

Podczas narady rocznej podsumowano pracę policjantów i pracowników garnizonu. Szef bytomskich mundurowych, inspektor Karol Fajer, przedstawił wyniki osiągnięte w roku 2018, a także kierunki pracy na rok bieżący. W naradzie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, Prezydent Bytomia, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Kierownik Biura Pełnomocnik Prezydenta ds Bezpieczeństwa a także Prokurator Rejonowy w Bytomiu.

Uroczystą odprawę roczną zorganizował komendant miejski policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer, który przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w 2018 roku. Informacji o wynikach osiągniętych przez policjantów wysłuchali zaproszeni do udziału w naradzie: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Grzegorz Nowak, Kierownik Biura Pełnomocnik Prezydenta Bytomia ds Bezpieczeństwa Tadeusz Ostrowski oraz Prokurator Rejonowy w Bytomiu Dorota Nowak. Komendant Fajer podkreślił, że miniony rok, chociaż bardzo trudny, przyniósł oczekiwane efekty. Omówione zostały wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz służb logistycznych. Rok 2018 to także czas bardzo dobrej współpracy policji z prokuraturą, sądem, władzami samorządowymi, urzędami oraz wieloma innymi podmiotami, co przysłużyło się poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Bytomia. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście również podziękowali za współpracę w minionym roku. Na zakończenie inspektor Roman Rabsztyn podkreślił, że priorytetową sprawą dla Policji jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być wyznacznikiem pracy każdego policjanta.