Wiadomości

Czym jest cyberprzestępczość i demoralizacja nieletnich....

Data publikacji 28.11.2018

Policjanci z bytomskiej komendy spotkali się z młodzieżą. Stróże prawa odwiedzili szkołę przy ul. Tarnogórskiej. Mundurowi podczas prowadzonej prelekcji przekazali uczniom podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji i cyberprzestępczości.

Bytomscy policjanci odwiedzili szkołę przy ulicy Tarnogórskiej. W czasie prelekcji mundurowi rozmawiali z uczniami i przekazali informację dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny oraz przejawy demoralizacji. Poruszono temat agresji wśród młodzieży oraz wulgarnego i agresywnego zachowania na terenie szkoły w stosunku do innych uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły. Policjanci przypomnieli uczniom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym tak samo jak stróże prawa. Omówiono skutki posiadania różnych środków psychoaktywnych. Policjanci poruszyli temat cyberprzestępczości. Omówili sytuacje, w których młodzi ludzie padają ofiarą przestępców wykorzystujących internet. Policjanci przypomnieli o konieczności noszenia odblasków na ubraniu lub na plecakach. W szczególności gdy chodzą po zmroku. Mundurowi starali się uwypuklić dzieciom jak ważne jest używanie elementów odblaskowych podczas spacerów gdy jest już ciemno oraz poza terenem zabudowanym. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie odpowiadali na pytania i z wielkim zainteresowaniem słuchali prelekcji.

Ładowanie odtwarzacza...