Wiadomości

Bytomscy policjanci doskonalili umiejętności strzeleckie

Data publikacji 05.07.2018

Bytomscy mundurowi szkolili swoje umiejętności strzelania i posługiwania się bronią. Trening na strzelnicy w Siemianowicach przeprowadzili policyjni instruktorzy. Tego rodzaju szkolenia są niezbędnym elementem codziennej służby.

Oprócz właściwego wykonywania swoich codziennych obowiązków, policjanci muszą nieustannie podnosić swoje umiejętności. Stróże prawa z bytomskiego garnizonu mają zaplanowany szereg ćwiczeń na strzelnicy. Policjanci doskonalą tam swoją technikę strzelecką i „celne oko”. Zajęcia prowadzone są przez policyjnych instruktorów. Pod ich fachowym nadzorem mundurowi szlifują swoje umiejętności w obchodzeniu się bronią palną. Treningi takie mają za zadanie podnosić i utrzymywać umiejętności policjantów na wysokim poziomie. Stróże prawa w codziennej służbie posługują się różnego rodzaju bronią palną, zarówno krótką, jak i długą. Na wyposażeniu służbowym bytomskich mundurowych oprócz broni palnej znajdują się również paralizatory.