Sznupek i mundurowi odwiedzili uczniów podstawówki - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Sznupek i mundurowi odwiedzili uczniów podstawówki

Data publikacji 12.04.2018

Policjanci z bytomskiej komendy wraz ze Sznupkiem spotkali się z uczniami z podstawówki. Stróże prawa odwiedzili szkołę przy ul. Zakątek. Mundurowi podczas prowadzonej prelekcji przekazali uczniom podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji.

Bytomscy policjanci oraz maskotka śląskiej policji pies Sznupek odwiedzili szkołę przy ulicy Zakątek. W czasie spotkania mundurowi rozmawiali z uczniami i przekazali informację dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny oraz przejawy demoralizacji. Poruszono temat agresji wśród młodzieży oraz wulgarnego i agresywnego zachowania na terenie szkoły w stosunku do innych uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły. Policjanci przypomnieli uczniom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym tak samo jak stróże prawa. Omówiono skutki posiadania różnych środków psychoaktywnych. Policjanci poruszyli temat cyberprzestępczości. Omówili sytuacje, w których młodzi ludzie padają ofiarą przestępców wykorzystujących internet. Policjanci przypomnieli o konieczności noszenia odblasków na ubraniu lub na plecakach. W szczególności gdy chodzą po zmroku. Mundurowi starali się uwypuklić dzieciom jak ważne jest używanie elementów odblaskowych podczas spacerów gdy jest już ciemno oraz poza terenem zabudowanym. Policjanci informują jak ważne jest używanie elementów odblaskowych podczas jazdy na rowerze. Zaznaczają, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze i w dużej mierze zależy od Nas samych a elementy odblaskowe pozwalają kierowcą szybciej dostrzec rowerzystów.  Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie odpowiadali na pytania i z wielkim zainteresowaniem słuchali prelekcji. Na zakończenie dzieci pozowały do wspólnego zdjęcia ze Sznupkiem.