AKCJA "PIESZY" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

AKCJA "PIESZY"

Data publikacji 04.10.2017

Dzisiaj od rana na terenie naszego miasta drogówka prowadzi działania „PIESZY”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kontrola stosowania się przez nich do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Od wczesnych godzin rannych bytomscy policjanci prowadzą działania„PIESZY”. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Prowadzone są kontrole stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem rowerzystów oraz pieszych, a także podniesienie świadomości wśród kierujących samochodami, że są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Zwracana jest uwaga pieszym i rowerzystom, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. W kilku wytypowanych miejscach miasta policjanci prowadzą wzmożone kontrole. Zwracają szczególną uwagę na zachowanie pieszych, by było zgodne z przepisami poruszania się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników oraz korzystanie z oznakowanych przejść dla nich. Ponadto mundurowi propagują używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.