Wiadomości

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH – EDWARD 2017

Data publikacji 20.09.2017

Już 21 września br. odbędzie się Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach (European Day Without A Road Death), czyli EDWARD 2017. Organizatorem wydarzenia jest Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego – TISPOL, której Polska Policja jest członkiem od 10 lat. W akcji uczestniczyć będą również bytomscy mundurowi.

Projekt EDWARD 2017, czyli „Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych” (A European Day Without A Road Death) to 24-godzinne przedsięwzięcie, które przeprowadzone zostanie przez policję ruchu drogowego w wielu państwach Europy. Promuje ono „wizję zero”, czyli ZERO ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w dniu 21 września 2017 roku. Organizatorem wydarzenia jest Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego – TISPOL, której Polska Policja jest członkiem. W działaniach aktywny udział wezmą bytomscy mundurowi.

Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji drogowej. Chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych. Wpływ na realizację powyższych założeń mają wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, ich sposób myślenia i odpowiedzialność za podejmowane czyny. Zmniejszenie prędkości nawet o kilka kilometrów na godzinę, czy upewnienie się o możliwości bezpiecznego wykonania manewru czy przejścia przez drogę ma realny wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach. Działania promuje film przetłumaczony na 20 języków, w tym język polski.