„STOP! JESTEM NIEPEŁNOLETNI” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

„STOP! JESTEM NIEPEŁNOLETNI”

Data publikacji 07.08.2017

W ramach bytomskiego programu „STOP! JESTEM NIEPEŁNOLETNI” policjanci odwiedzili placówki handlowe w Miechowicach. Z pracownikami rozmawiano na temat przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Wszyscy właściciele otrzymali bilownice z logiem programu, ulotki oraz naklejki.

Program to wspólna inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz organizacji IOGT Polska. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu przez młodych ludzi oraz ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. Na potrzeby realizacji akcji przygotowano liczne materiały edukacyjne. W piątek bytomscy policjanci odwiedzili placówki handlowe w Miechowicach. Z pracownikami sklepów rozmawiano na temat przepisów prawnych dotyczących zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. Wszyscy właściciele otrzymali od stróżów prawa plakaty, ulotki, bilownice oraz naklejki. W najbliższym czasie współrealizatorzy programu przeprowadzą cykl szkoleń dla nauczycieli, rodziców, sprzedawców oraz uczniów.  

 

Ładowanie odtwarzacza...