Akademia młodego kierowcy w Bytomiu - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Akademia młodego kierowcy w Bytomiu

Data publikacji 16.06.2017

W poniedziałek w budynku szkoły na Pl. Sobieskiego odbyły się zajęcia w ramach programu edukacyjnego Akademia Młodego Kierowcy. Na widowni zasiedli uczniowie klas mechaniczno-elektronicznych. Wykład poprowadził funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Akademia Młodego Kierowcy to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. W poniedziałek w ramach realizacji programu przeprowadzono zajęcia w szkole na Pl. Sobieskiego. Uczniowie wzięli udział w wykładzie na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a następnie odbyli zajęcia warsztatowe w podgrupach na temat przestępstw i wykroczenia komunikacyjnych, prawa karnego w kontekście problematyki alkoholowej i narkotykowej związanej z uczestnictwem w ruchu drogowym oraz pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku - w tym również w aspekcie psychologicznym. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość skorzystania z urządzeń do badania czasu reakcji i alkogoogli.

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na zachowania i czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz uwrażliwienie ich samych jako przyszłych kierowców na konsekwencje wynikające z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.