Wiadomości

„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

Data publikacji 16.05.2017

W Urzędzie Miejskim w Bytomiu odbyła się debata społeczna z mieszkańcami pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Z uczestnikami spotkania rozmawiał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu podinsp. Dariusz Dziurka. Przeprowadzone spotkanie było okazją do omówienia funkcjonowania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda” , a także przybliżenia zebranym nowej koncepcji pracy „Dzielnicowy bliżej nas".

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu policjanci z komendy przeprowadzili debatę z pn.” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”.  Spotkania z mieszkańcami mają na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowią okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy.

Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie uczestnikom działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, stanowiących wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Spotkanie poprowadził Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu podinsp. Dariusz Dziurka, który wyjaśnił zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz przedstawił zdiagnozowane, w oparciu o przedmiotowe narzędzie, problemy. Kolejnym elementem debaty było omówienie przydatności aplikacji „Moja Komenda” oraz założeń programu "Dzielnicowy Bliżej Nas". Na koniec przystąpiono do dialogu.

Tego typu spotkania z policjantami będą odbywały się cyklicznie, a informacje o nich będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ich celem jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.