Ruszają działania pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Ruszają działania pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Data publikacji 22.04.2017

Od dzisiaj rusza akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo". Mundurowi z drogówki będą szczególną uwagę zwracać na rowerzystów. Policjanci kontrolować będą przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez rowerzystów oraz jak kierujący samochodami zachowują się względem osób poruszających się na jednośladach.

Dzisiaj rusza ogólnopolska akcja profilaktyczna pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo". Dotyczy ona bezpieczeństwa kierujących rowerami. Policjanci promować będą problematykę bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym rowerzystów. Zwracać będą uwagę kierowcom jednośladów, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych. W tym zakresie niezbędne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dbanie o stan techniczny roweru oraz jego obowiązkowe wyposażenie. Stróże prawa promować będą jazdę w kasku i kamizelce odblaskowej oraz poszanowanie innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto mundurowi będą zwracać uwagę kierowcom samochodów, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i ich prawa należy respektować na równi z kierowcami pojazdów silnikowych. Wobec osób łamiących prawo policjanci będą egzekwować przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zwiększone będą kontrole drogowe w zakresie posiadania karty rowerowej przez dzieci i młodzież, jak również obowiązku zapewnienia opieki dzieciom poniżej 10 roku życia, które na rowerze korzystają z drogi publicznej.