Terroryzm - Policjanci szkolili pracowników liceum - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Terroryzm - Policjanci szkolili pracowników liceum

Data publikacji 15.03.2017

Bytomscy policjanci szkolili pracowników liceum w ramach Narodowego Programu Antyterrorystycznego. W szkole przy ul. Żeromskiego zebrało się blisko 30 pracowników oświaty. Stróże prawa zaprezentowali film profilaktyczny pokazujący atak terrorystyczny w szkole.

Podczas spotkania dzielnicowi promowali wśród uczestników aplikacje Moja Komenda oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.Komenda Główna Policji opracowała ramową koncepcję realizacji szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczącą zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Koncepcja ta jest jedną ze składowych Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 – 2018. Na terenie całego kraju odbywają się szkolenia dla osób reprezentujących placówki oświatowe. Tym razem szkolenie takie odbyło się w bytomskim liceum przy ul. Żeromskiego. Przeprowadzili je bytomscy policjanci, a uczestniczyło w nim blisko 30 pracowników tej szkoły. Stróże prawa omówili zagadnienie terroryzmu, charakteryzując je jako zjawisko historycznie zmienne, wielopłaszczyznowe i dynamiczne, występujące w różnych postaciach. Wskazali, że trudne jest obecnie podanie jednolitej definicji terroryzmu, jako że zmienia się on pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza szybkiego postępu naukowo-technicznego. Mundurowi wskazali, że terroryści perfekcyjnie wykorzystują najnowsze środki łączności, mass media, nowoczesne techniki komunikowania się oraz komputery. Niestety w naszych czasach celem terrorystów nie są tylko instytucje i obiekty rządowe, lecz również centra handlowe czy szkoły. Zamachowcy celują nie tylko w żołnierzy i policjantów, a coraz częściej ich celem stają się cywile, a wśród nich dzieci. Policjanci zaprezentowali również film profilaktyczny, ukazujący wtargnięcie terrorysty do szkoły. Celem szkolenia było przybliżenie tego zjawiska oraz sposobów jego zwalczania.

Ładowanie odtwarzacza...