Przyjazne patrole w Bytomiu - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Przyjazne patrole w Bytomiu

Data publikacji 17.02.2017

Kiedy dorośli tracą kontrolę nad imprezami i konieczna staje się interwencja policji, do mundurowych dołączają pracownicy socjalni i asystenci rodzin. Razem tworzą przyjazny partol i pomagają dzieciom przetrwać dramatyczne chwile. W Bytomiu ruszyła kolejna edycja programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka”. Zaplanowano, że w tym roku przyjazny patrol będzie dyżurował przez 144 dni.

Program Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komendy Policji realizowany jest w Bytomiu nieprzerwanie od 2011 roku. Policjanci, którzy są wzywani na interwencje domowe sprawdzają, czy są tam obecne dzieci. Jeśli tak – na miejsce udaje się przyjazny patrol – to osoby pracujące na co dzień w charakterze asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Chodzi o to, żeby po pierwsze - zminimalizować traumatyczne przeżycia dzieci podczas domowej awantury, po drugie - otoczyć je opieką najbliższych członków rodziny. Przede wszystkim staramy się w trakcie interwencji zapewnić dziecku opiekę. Szukamy członków jego najbliższej rodziny. Dzięki temu nie trafia ono do placówki opiekuńczo – wychowawczej. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla dziecka. Dotarcie do babci, dziadka czy ciotki wymaga jednak czasu, którego często brakuje podczas standardowych interwencji. Dlatego tego typu działania są znacznie efektywniejsze.

Przyjazne patrole interweniują głównie w weekendy, kiedy najczęściej mają miejsce rodzinne „imprezy", podczas których dorośli zaglądają do kieliszka nie zwracając uwagi na dzieci. Opieką patrolu objęte są nie tylko rodziny, które korzystają na co dzień z opieki społecznej. Nadużywanie alkoholu jest najczęstszą przyczyną kłótni, bez względu na status społeczny.

Obecność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu podczas interwencji sprawia, że dzieci postrzegają policjanta jako kogoś, do kogo warto mieć zaufanie i kto ma dobre intencje.

Warto dodać, że współpraca pracowników socjalnych z policją to nie tylko interwencje, ale także stały monitoring środowisk problematycznych, znanych pracownikom tut. MOPR-u. 

Jaki jest efekt wspólnych działań? Czasem nie wystarcza przywołanie dorosłych do porządku
i przekazanie dzieci pod opiekę najbliższych krewnych. Są sytuacje, kiedy trzeba dzieci umieścić w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nierzadko interwencje mają swój dalszy ciąg – sprawy zgłaszane są do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego. Zakładane są również niebieskie karty.

Choć przyjazne partole dyżurują zwłaszcza w weekendy, wartym podkreślenia jest to, że dodatkowo przez pracowników MOPR w Bytomiu pełnione są dyżury telefoniczne także
w tygodniu. Jeśli okazuje się, że ich pomoc jest niezbędna – jadą na miejsce interwencji.