Podsumowanie działań "NURD" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Podsumowanie działań "NURD"

Data publikacji 09.02.2017

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 93 mandaty karne. Działania prowadzone były w godzinach 06:00 do 22:00. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 93 mandaty karne, w tym 51 na pieszych oraz 42 na kierowców. Piesi przeważnie popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych – 42 osoby oraz nie dostosowując się do sygnalizacji świetlnej – 8 osób. Kierowców ukarano mandatami karnym za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych – 27 osób, nieprawidłowy przejazd przez „pasy” - 7 osób oraz inne wykroczenia. 6 osób pouczono a wobec 4 skierowano wnioski o ukaranie do sądu.