Plan działań priorytetowych dzielnicowych - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Plan działań priorytetowych dzielnicowych

Zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016r w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych, każdy dzielnicowy na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie zobowiązany jest do wyznaczenia  priorytetowych działań, które zamierza zrealizować w okresie półrocznym. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z priorytetami pracy poszczególnych dzielnicowych.