Kontakt z dzielnicowymi - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Kontakt z dzielnicowymi

 
Proponujemy następujący sposób kontaktu z dzielnicowym:
 
  • TELEFONICZNIE - każdy dzielnicowy wyposażony jest w telefon komórkowy, który zobowiązany jest odbierać w godzinach służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania interwencji
  • MAILOWO - każdy z dzielnicowych posiada swoją skrzynkę mailową, na którą można wysyłać korespondencję
  • OSOBIŚCIE W KOMISARIACIE POLICJI - w tym przypadku jeżeli dzielnicowy jest na miejscu i nie wykonuje pilnych czynności służbowych powinien nas przyjąć i z nami porozmawiać
  • KONTAKT Z DYŻURNYM W KOMISARIACIE POLICJI - kontaktując się osobiście lub telefonicznie z oficerem dyżurnym komisariatu w rozmowie z nim możemy ustalić dzień oraz godziny słuzby dzielnicowego lub poprosić o zapisanie problemu i przekazania go dzielnicowemu. Pamiętajmy wtedy o pozostawieniu swojego numeru telefonu kontaktowego
  • PUNKT DZIELNICOWYCH w BOBRKU - w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2017 r. zawieszona będzie działalność punktu przyjęć dzielnicowego przy ul. Pasteura 4.

     Zapraszamy mieszkańców.