Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji V - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji V

Data publikacji 09.08.2018

Kierownik rewiru 

asp. sztab.  Robert PRZEWŁOCKI  tel. 323963918

 

Dzielnicowi:
 

asp. sztab. Tymon WIŚNIEWSKI  tel. 323963917, 727032152, dzielnicowy.placzeromskiego41@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 41: ul. Celna 7, Dąbrowa Miejska, Dworska, Hajdy, Ignatza Hakuby, Leśna, Magdaleny, Nowy Dwór, Odrzańska - parzyste, Przy Kopalni, Sosnowa, Strzelców Bytomskich - parzyste 48-98, Topolowa, Węglowa, Zachodnia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych, jak również licznych próśb i uwag mieszkańców dzielnicowy zdiagnozował zagrożenie polegające na braku oświetlenia w rejonie „Osiedla Awaryjne” przy ul. Przy Kopalni Bytom. W rejonie osiedla na wysokości numerów 21A i B, 20, 19, 17 i 16 znajduje się siedem lamp oświetleniowych w tym jedna potrójna przy bloku nr 16 i 17. Według informacji uległy one awarii i od paru lat mieszkańcy osiedla nie mogą wpłynąć na naprawę oświetlenia. Skutkiem tego jest obniżenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, którzy narażeni są na zdarzenia przestępcze. Dzielnicowy sporządzi wystąpienie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu oraz do Spółki Restrukturyzacji Kopalń z prośbą o ustosunkowanie się do problemu i pomoc w jego rozwiązaniu. Będzie współpracował z mieszkańcami oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Bytomiu. Nawiąże kontakt z radnym celem uzyskanie poparcia w realizacji planu działań priorytetowych. 

asp. Szymon PAKUŁA tel. 323963917, 727032158, dzielnicowy.placzeromskiego42@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 42: Pl. Żeromskiego, ul. Sikorskiego - nieparzyste 9-17, Strzelców Bytomskich - parzyste 120-220 i nieparzyste 125-219.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych, informacji z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zgłoszeń mieszkańców dzielnicowy zdiagnozował zagrożenie w postaci niewłaściwej organizacji ruchu drogowego w rejonie Plac Żeromskiego 8. Przyczyną tego stanu rzeczy są mało czytelne znaki drogowe bądź też ich brak. Skutkiem tego jest brak swobodnego i bezpiecznego poruszania się pojazdów oraz w nagłych wypadkach problemy z szybkim dotarciem do Komisariatu Policji V w Bytomiu, bądź też osób udających się na nabożeństwo do kościoła przy ul. Strzelców Bytomskich 187. Dzielnicowy sporządzi wystąpienie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Będzie współpracował z mieszkańcami oraz funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego w Bytomiu oraz Straży Miejskiej w Bytomiu. Nawiąże kontakt z proboszczem parafii oraz radnym celem uzyskanie poparcia w realizacji planu działań priorytetowych.

mł. asp.  Marcin GUSTOWSKI tel. 323963928, 727032153, dzielnicowy.placzeromskiego43@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 43: ul. 11-go Listopada, Gwarków Tarnogórskich, Komisji Edukacji Narodowej, Legnicka, Narutowicza, Pl. Pokoju, Pl. Powstańców Śląskich, Skwer H. Modrzejewskiej, Skwer na Stroszku, Skwer Osiedlowy, Skwer Zelwerowicza, Strzelców Bytomskich - nieparzyste 223-277, Tetmajera, Wojciechowskiego, Łokietka - nieparzyste 1-9.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Na podstawie skarg mieszkańców dzielnicowy zdiagnozował zagrożenie polegające na braku odpowiedniego zabezpieczenia pustostanu mieszczącego się przy ul. Tetmajera 5. Jest to budynek obszerny powierzchniowo do którego obecnie jest swobodny dostęp i grupuje się w nim młodzież oraz osoby bezdomne, co powoduje jego sukcesywną dewastację. Do tych zdarzeń dochodzi całodobowo. Przebywanie we wnętrzu budynku może narazić na utratę zdrowia w związku z uszkodzeniami wnętrza budynku dokonanego przez osoby bezdomne. Skutkiem jest zakłócanie spokoju mieszkańców okolicznych posesji przez przebywające na terenie posesji osoby, a także ich obawa przed zagrożeniem pożarowym z uwagi na fakt, że odnotowano już podpalenie okolicznej roślinności oraz widoczne były ślady używania otwartego ognia w budynku. Zakładanym celem dla dzielnicowego do osiągnięcia jest doprowadzenie do właściwego zabezpieczenia budynku przez dostępem osób postronnych co będzie skutkowało wzrostem poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Dzielnicowy sporządzi wystąpienie do PINB z wnioskiem o zainteresowanie się problemem. Będzie dążył do ustalenia właściciela terenu do którego wystąpi z wnioskiem o prawidłowe zabezpieczenie terenu. Będzie współpracował z mieszkańcami oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Bytomiu. Nawiąże kontakt z radnym celem uzyskanie poparcia w realizacji planu działań priorytetowych. Ponadto dzielnicowy oraz funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego będą prowadzili na bieżąco kontrole w przedmiotowym rejonie.

mł. asp. Tomasz MAGDZIAK tel. 323963917, 727032157, dzielnicowy.placzeromskiego44@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 44: ul. Łokietka - nieparzyste 11-19, Myśliwska, Okólna, Rydza – Śmigłego, Spółdzielców, Tysiąclecia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych, zgłoszeń w KMZB jak również licznych uwag mieszkańców osiedla Stroszek dzielnicowy zdiagnozował zagrożenie polegające na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów w obrębie skrzyżowania przy ul. Tysiąclecia 12 i rejonie ul. Rydza Śmigłego 13. Do zjawiska dochodzi całodobowo. Skutkiem tego jest oczywiste stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Dzielnicowy sporządzi wystąpienie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Będzie współpracował z mieszkańcami oraz funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego w Bytomiu oraz Straży Miejskiej w Bytomiu. Nawiąże kontakt z radnym celem uzyskanie poparcia w realizacji planu działań priorytetowych. Będzie ponadto prowadził rozmowy z mieszkańcami okolicznych posesji oraz na zebraniach rady osiedla uświadamiające konsekwencje prawne niewłaściwego postępowania i zagrożenia z tego płynące.

asp. sztab. Paweł SZADKOWSKI tel. 323963928, 727032154, dzielnicowy.placzeromskiego45@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 45: ul. 9-go Maja, Blachówka, Długa - parzyste 24-54, Dolomitowa, Drzewna, Galmanowa, Górnicza, Herdy, Holeczków, Jagodowa, Kadłubka, Kawki, Kokota, Korczaka, Ks. Jaskółki, Lazarówka, Letnia, Łokietka - nieparzyste 21-45 i parzyste 2-36, Łukowa, Malinowa, Miła, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Partyzantów, Piotra Skargi, Polna, Poniatowskiego, Prywatna, Segiet, Strzelców Bytomskich - parzyste 272-450 i nieparzyste 303-451, Wiejska, Wodczaka, Wyszyńskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Na podstawie rozmów z mieszkańcami jak również skarg przedstawicieli zarządu Związku Wędkarskiego dzielnicowy zdiagnozował zagrożenie polegające na zakłóceniach ładu i porządku publicznego na terenie na terenie „Parku Grota” przy ul. 9-Maja. Skutkiem powyższych działań jest między innymi dewastacja mienia, zaśmiecanie terenu a także zakłócenia spokoju osób wypoczywających w tym miejscu. Do popełniania wykroczeń dochodzi całodobowo, natomiast ich wzrost odnotowuje się w okresie weekendów najczęściej w porze wieczorowej. Na podstawie powyższego stwierdzono, że oczekiwanie społeczne jest ukierunkowane na ograniczenie tego typu zjawiska i wzrost poczucia bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie Parku. Dzielnicowy oraz funkcjonariusze OPI będą prowadzili liczne kontrole w obrębie tego miejsca. Dzielnicowy będzie utrzymywał kontakt z zarządem Koła Wędkarskiego oraz radnym. Nawiąże współpracę z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. W trakcie realizacji planu sporządzi wystąpienia do właścicieli pobliskich placówek handlowych w celu poprawy świadomości prawnej dotyczącej handlu alkoholem i na bieżąco będą prowadzone rozmowy z personelem tych sklepów.

asp.  Zbigniew NOWAK tel. 323963928, 727032155, dzielnicowy.placzeromskiego46@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 46: ul. Hlonda, Leszczyka, Modrzewiowa, Strzelców Bytomskich - parzyste 248- 270.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Na podstawie rozmów z mieszkańcami jak również zgłoszeń za pośrednictwem KMZB dzielnicowy zdiagnozował zagrożenie mające miejsce w Bytomiu przy ul. Hlonda 8-12 polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym. Do tego zjawiska dochodzi najczęściej w godzinach wieczornych, gdyż grupują się tam większe ilości osób pomiędzy budynkami. Skutkiem tego jest zaśmiecanie terenu butelkami, puszkami oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby spożywające alkohol. Dzielnicowy oraz funkcjonariusze OPI będą prowadzili liczne kontrole w obrębie tego miejsca. Dzielnicowy nawiąże kontakt z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej celem poinformowania o działaniach i ustalenie ewentualnych czynności możliwych do podjęcia z ich strony i przydatnych do pozytywnej realizacji przedmiotowego planu. Powiadomi lokalną społeczność o problemie za pomocą lokalnej gazetki. Nawiąże współpracę z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. W trakcie realizacji planu sporządzi wystąpienia do właścicieli pobliskich placówek handlowych w celu poprawy świadomości prawnej dotyczącej handlu alkoholem i na bieżąco będą prowadzone rozmowy z personelem tych sklepów.

mł. asp. Marcin RAJER tel. 323963928, 727032156, dzielnicowy.placzeromskiego47@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 47: ul. Graniczna, Podmiejska, Spokojna, Strzelców Bytomskich - parzyste 232-246, Szymały - nieparzyste 111-161 i parzyste 122-226.

UWAGA: do 30.06.2018 r rejon obsługuje młodszy aspirant Zbigniew Nowak tel. 32 396 39 28, 727 032 155

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Na podstawie rozmów z mieszkańcami jak również zgłoszeń za pośrednictwem KMZB dzielnicowy zdiagnozował zagrożenie mające miejsce w Bytomiu przy ul. Szymały 216 polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym. Do tego zjawiska dochodzi o różnych porach dnia. W tym rejonie grupują się większe ilości osób pomiędzy budynkami i następnie jest zaśmiecany teren butelkami, puszkami oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby spożywające alkohol. Dzielnicowy oraz funkcjonariusze OPI będą prowadzili liczne kontrole w obrębie tego miejsca. Dzielnicowy nawiąże kontakt z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej celem poinformowania o działaniach i ustalenie ewentualnych czynności możliwych do podjęcia z ich strony i przydatnych do pozytywnej realizacji przedmiotowego planu. Powiadomi lokalną społeczność o problemie za pomocą lokalnej gazetki. Nawiąże współpracę z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. W trakcie realizacji planu sporządzi wystąpienia do właścicieli pobliskich placówek handlowych w celu poprawy świadomości prawnej dotyczącej handlu alkoholem i na bieżąco będą prowadzone rozmowy z personelem tych sklepów.

  • asp. sztab. Robert PRZEWŁOCKI
  • asp. sztab. Tymon WIŚNIEWSKI
  • asp. Szymon PAKUŁA
  • mł. asp. Marcin GUSTOWSKI
  • mł. asp. Tomasz MAGDZIAK
  • asp. sztab. Paweł SZADKOWSKI
  • asp. Zbigniew NOWAK
  • mł. asp. Marcin RAJER