Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji V - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji V

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji V

Data publikacji 06.03.2018

Kierownik rewiru 

asp. sztab.  Robert PRZEWŁOCKI  tel. 323963918

 

Dzielnicowi:
 

st. asp. Tymon WIŚNIEWSKI  tel. 323963917, 727032152, dzielnicowy.placzeromskiego41@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 41: ul. Celna 7, Dąbrowa Miejska, Dworska, Hajdy, Ignatza Hakuby, Leśna, Magdaleny, Nowy Dwór, Odrzańska - parzyste, Przy Kopalni, Sosnowa, Strzelców Bytomskich - parzyste 48-98, Topolowa, Węglowa, Zachodnia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie licznych zgłoszeń oraz próśb i uwag mieszkańców zdiagnozowano zagrożenie polegające na przekraczaniu dozwolonej prędkości w rejonie ul. Odrzańskiej 60-72. Dzielnicowy wspólnie z funkcjonariuszami WRD KMP w Bytomiu a także przy pomocy radnego, lokalnej społeczności i współpracy ze Strażą Miejską w Bytomiu będzie dążył do ograniczenia przedmiotowego procederu. 

mł. asp. Szymon PAKUŁA tel. 323963917, 727032158, dzielnicowy.placzeromskiego42@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 42: Pl. Żeromskiego, ul. Sikorskiego - nieparzyste 9-17, Strzelców Bytomskich - parzyste 120-220 i nieparzyste 125-219.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych, rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w rejonie sklepu przy ulicy Strzelców Bytomskich 161, do którego najczęściej dochodzi w godzinach rannych i południowych. Dzielnicowy będzie prowadził kontrole wspólnie z funkcjonariuszami OPI i będą reagować na wykroczenia zwłaszcza szczególnie uciążliwe. Oprócz represji także będą prowadzone rozmowy profilaktyczne z zidentyfikowanymi sprawcami wykroczeń a w uzasadnionych przypadkach sporządzane wnioski o objęcie takich osób stosowną terapią. W ramach planu działań priorytetowych będzie także nasilona współpraca ze Strażą Miejską. Dzielnicowy będzie starał się doprowadzić do wyeliminowania przedmiotowego procederu. Zaangażowany w przedmiotowy problem zostanie także właściciel przedmiotowego sklepu do którego zostanie skierowane wystąpienie a także będą prowadzone rozmowy z personelem sklepu pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26.10.1983r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzielnicowy także postara się zaangażować lokalną społeczność w celu informowania organów ścigania o faktach popełniania przestępstw bądź wykroczeń.

sierż. sztab.  Marcin GUSTOWSKI tel. 323963928, 727032153, dzielnicowy.placzeromskiego43@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 43: ul. 11-go Listopada, Gwarków Tarnogórskich, Komisji Edukacji Narodowej, Legnicka, Narutowicza, Pl. Pokoju, Pl. Powstańców Śląskich, Skwer H. Modrzejewskiej, Skwer na Stroszku, Skwer Osiedlowy, Skwer Zelwerowicza, Strzelców Bytomskich - nieparzyste 223-277, Tetmajera, Wojciechowskiego, Łokietka - nieparzyste 1-9.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych, rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w rejonie budynków gospodarczych w obrębie ulicy Strzelców Bytomskich 265-271, do którego dochodzi całodobowo. Dzielnicowy będzie prowadził kontrole wspólnie z funkcjonariuszami OPI i będą reagować na wykroczenia zwłaszcza szczególnie uciążliwe. Oprócz represji także będą prowadzone rozmowy profilaktyczne z zidentyfikowanymi sprawcami wykroczeń a w uzasadnionych przypadkach sporządzane wnioski o objęcie takich osób stosowną terapią. W ramach planu działań priorytetowych będzie także nasilona współpraca ze Strażą Miejską. Dzielnicowy będzie starał się doprowadzić do wyeliminowania przedmiotowego procederu. Zaangażowany w przedmiotowy problem zostanie także właściciel pobliskiego sklepu do którego zostanie skierowane wystąpienie a także będą prowadzone rozmowy z personelem sklepu pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26.10.1983r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzielnicowy także postara się zaangażować lokalną społeczność w celu informowania organów ścigania o faktach popełniania przestępstw bądź wykroczeń. Ponadto nawiąże współpracę z kadrą szkolną SP 23 przy ul. Wojciechowskiego oraz SP 37 przy ul. Narutowicza w celu wskazania zdiagnozowanego zagrożenia i także przekazywania informacji rodzicom uczniów szkół.

mł. asp. Tomasz MAGDZIAK tel. 323963917, 727032157, dzielnicowy.placzeromskiego44@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 44: ul. Łokietka - nieparzyste 11-19, Myśliwska, Okólna, Rydza – Śmigłego, Spółdzielców, Tysiąclecia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych jak również licznych uwag mieszkańców osiedla Stroszek zdiagnozowano zagrożenie polegające na wieczorowo-nocnym zakłócaniu ładu i porządku publicznego oraz spożywaniu alkoholu na terenie placów zabaw i parku przy ul. Rydza Śmigłego przez grupującą się młodzież. Dzielnicowy będzie prowadził kontrole wspólnie z funkcjonariuszami OPI i będą reagować na wykroczenia zwłaszcza szczególnie uciążliwe. Oprócz represji także będą prowadzone rozmowy profilaktyczne z zidentyfikowanymi sprawcami wykroczeń a w uzasadnionych przypadkach sporządzane wnioski o objęcie takich osób stosowną terapią. W ramach planu działań priorytetowych będzie także nasilona współpraca ze Strażą Miejską. Dzielnicowy będzie starał się doprowadzić do wyeliminowania przedmiotowego procederu. Zaangażowani w przedmiotowy problem zostaną także właściciele okolicznych placówek handlowych do których zostaną skierowane wystąpienia a także będą prowadzone rozmowy z personelem sklepu pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26.10.1983r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzielnicowy także postara się zaangażować lokalną społeczność w celu informowania organów ścigania o faktach popełniania przestępstw bądź wykroczeń. Ponadto nawiąże współpracę z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 11 ul. Tysiąclecia 7 celem prowadzenia rozmów profilaktycznych z uczniami.

asp. sztab. Paweł SZADKOWSKI tel. 323963928, 727032154, dzielnicowy.placzeromskiego45@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 45: ul. 9-go Maja, Blachówka, Długa - parzyste 24-54, Dolomitowa, Drzewna, Galmanowa, Górnicza, Herdy, Holeczków, Jagodowa, Kadłubka, Kawki, Kokota, Korczaka, Ks. Jaskółki, Lazarówka, Letnia, Łokietka - nieparzyste 21-45 i parzyste 2-36, Łukowa, Malinowa, Miła, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Partyzantów, Piotra Skargi, Polna, Poniatowskiego, Prywatna, Segiet, Strzelców Bytomskich - parzyste 272-450 i nieparzyste 303-451, Wiejska, Wodczaka, Wyszyńskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych jak również licznych uwag mieszkańców zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu w rejonie pętli tramwajowej PKT Bytom ul. Drzewnej 2. Do popełniania wykroczeń dochodzi w dni powszednie a ich wzrost odnotowuje się w okresie weekendów najczęściej w porze nocnej. Dzielnicowy będzie prowadził kontrole wspólnie z funkcjonariuszami OPI i będą reagować na wykroczenia zwłaszcza szczególnie uciążliwe. Oprócz represji także będą prowadzone rozmowy profilaktyczne z zidentyfikowanymi sprawcami wykroczeń a w uzasadnionych przypadkach sporządzane wnioski o objęcie takich osób stosowną terapią. W ramach planu działań priorytetowych będzie także nasilona współpraca ze Strażą Miejską. Dzielnicowy będzie starał się doprowadzić do wyeliminowania przedmiotowego procederu. Zaangażowani w przedmiotowy problem zostaną także właściciele pobliskich placówek handlowych do których zostaną skierowane wystąpienia a także będą prowadzone rozmowy z personelem sklepu pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26.10.1983r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzielnicowy także postara się zaangażować lokalną społeczność w celu informowania organów ścigania o faktach popełniania przestępstw bądź wykroczeń. Ponadto nawiąże współpracę z Dyrekcją Zajezdni celem poinformowania o realizacji planu działań priorytetowych a także pod kątem wykrywania sprawców popełnionych wykroczeń bądź przestępstw i wykorzystywanie w tym celu monitoringu znajdującego się w rejonie zajezdni PKT.

mł. asp.  Zbigniew NOWAK tel. 323963928, 727032155, dzielnicowy.placzeromskiego46@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 46: ul. Hlonda, Leszczyka, Modrzewiowa, Strzelców Bytomskich - parzyste 248- 270.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych, rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w rejonie ul. Strzelców Bytomskich 248 ( teren przyległy do Przedszkola Miejskiego nr 63 ) do którego dochodzi w godzinach wieczorowo – nocnych. Dzielnicowy będzie prowadził kontrole wspólnie z funkcjonariuszami OPI i będą reagować na wykroczenia zwłaszcza szczególnie uciążliwe. Oprócz represji także będą prowadzone rozmowy profilaktyczne z zidentyfikowanymi sprawcami wykroczeń a w uzasadnionych przypadkach sporządzane wnioski o objęcie takich osób stosowną terapią. W ramach planu działań priorytetowych będzie także nasilona współpraca ze Strażą Miejską. Dzielnicowy będzie starał się doprowadzić do wyeliminowania przedmiotowego procederu. Zaangażowani w przedmiotowy problem zostaną także właściciele pobliskich placówek handlowych do których zostanie skierowane wystąpienie a także będą prowadzone rozmowy z personelem sklepu pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26.10.1983r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzielnicowy także postara się zaangażować lokalną społeczność w celu informowania organów ścigania o faktach popełniania przestępstw bądź wykroczeń. Nawiąże także kontakt z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej celem poinformowania o realizacji planu działań priorytetowych i ustalenie ewentualnych czynności możliwych do podjęcia z ich strony i przydatnych do pozytywnej realizacji przedmiotowego planu działań priorytetowego a także z wnioskiem o umieszczenie informacji o problemie w lokalnej gazetce. Dzielnicowy zainicjuje współpracę z dyrekcją Przedszkola Miejskiego nr 63 w celu poinformowania o realizacji planu działań priorytetowych.

mł. asp. Marcin RAJER tel. 323963928, 727032156, dzielnicowy.placzeromskiego47@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 47: ul. Graniczna, Podmiejska, Spokojna, Strzelców Bytomskich - parzyste 232-246, Szymały - nieparzyste 111-161 i parzyste 122-226.

UWAGA: do 30.06.2018 r rejon obsługuje młodszy aspirant Zbigniew Nowak tel. 32 396 39 28, 727 032 155

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie obserwacji własnych oraz rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu w rejonie ul. Szymały 216 do którego dochodzi w różnych porach dnia. Dzielnicowy będzie prowadził kontrole wspólnie z funkcjonariuszami OPI i będą reagować na wykroczenia zwłaszcza szczególnie uciążliwe. Oprócz represji także będą prowadzone rozmowy profilaktyczne z zidentyfikowanymi sprawcami wykroczeń a w uzasadnionych przypadkach sporządzane wnioski o objęcie takich osób stosowną terapią. W ramach planu działań priorytetowych będzie także nasilona współpraca ze Strażą Miejską. Dzielnicowy będzie starał się doprowadzić do wyeliminowania przedmiotowego procederu. Zaangażowany w przedmiotowy problem zostanie także właściciel pobliskiego sklepu do którego zostanie skierowane wystąpienie a także będą prowadzone rozmowy z personelem sklepu pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26.10.1983r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzielnicowy także postara się zaangażować lokalną społeczność w celu informowania organów ścigania o faktach popełniania przestępstw bądź wykroczeń. Nawiąże także kontakt z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej celem poinformowania o realizacji planu działań priorytetowych i ustalenie ewentualnych czynności możliwych do podjęcia z ich strony i przydatnych do pozytywnej realizacji przedmiotowego planu działań priorytetowego a także z wnioskiem o umieszczenie informacji o problemie w lokalnej gazetce. 

  • asp. sztab. Robert PRZEWŁOCKI
  • st. asp. Tymon WIŚNIEWSKI
  • mł. asp. Szymon PAKUŁA
  • sierż. sztab. Marcin GUSTOWSKI
  • mł. asp. Tomasz MAGDZIAK
  • asp. sztab. Paweł SZADKOWSKI
  • mł. asp. Zbigniew NOWAK
  • mł. asp. Marcin RAJER