Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji IV - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji IV

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji IV

Data publikacji 24.03.2019

Kierownik rewiru

asp. sztab. Piotr KUBAT tel. 323963815

 

Dzielnicowi:

sierż. sztab. Łukasz KRZYWICKI tel. 323963817, 727032148, mail: dzielnicowy.zabrzanska37@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 37: ul. Orzegowska - parzyste 2-84 i nieparzyste 19-29, Gen. Grota Roweckiego, Godulska, Broniewskiego, Fitelberga, Harcerska.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Na podstawie uwag mieszkańców określono problem polegający na parkowaniu pojazdów na chodniku przyblokowym przy ul. Orzegowskiej 20-26. Mieszkańcy budynków skarżą się na brak możliwości przejścia chodnikiem lub ograniczoną możliwość przejścia z powodu zaparkowanych pojazdów na części lub całości chodnika. Parkujące tam pojazdy ograniczają i utrudniają także wyjazd z miejsc parkingowych prawidłowo zaparkowanych pojazdów na parkingu przyblokowym. Celem do osiągnięcia jest to ograniczenie parkowania pojazdów na chodniku poprzez zastosowanie i ustawienie znaku zakazu zatrzymywania lub całkowita eliminacja parkowania na chodniku, poprzez zastosowanie słupków odgradzających jezdnie od chodnika. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Urzędu Miasta celem ustalenia właściciela wymienionego terenu. Pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej informując o zdiagnozowanym problemie i podjęciu stosownych działań. Poinformuje Kierownika Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego KP IV o problemie celem odpowiedniego zadaniowania i dyslokowania służby.

st. sierż. Jacek PUSTELNIK tel. 323963831, 727032151, mail: dzielnicowy.zabrzanska35@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 35: ul. Osiedle Hutnicze, Kosynierów, Mierosławskiego, Puszkina, Małachowskiego, Mazurska, Wróblewskiego, Podhalańska, Tatrzańska, Bałtycka, Zakątek, Karpacka, Nowakowskiego,
Wiktora Maksa.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r : 

Na podstawie uwag mieszkańców zdiagnozowano problem polegający na zakłócaniu porządku i spokoju, nieobyczajnych wybrykach, spożywaniu alkoholu przy ul. Małachowskiego 9a w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego META. Do opisywanych sytuacji dochodzi w większości przypadków w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Zachowanie osób spożywających alkohol w przedmiotowym rejonie jest mocno uciążliwe dla mieszkańców. Podjęcie stosownych działań mających na celu zdecydowane ograniczenia niepożądanych zachowań, a konsekwencji podjętych działań całkowitą ich eliminację. Ponadto zachowanie osób spożywających alkohol oraz używanie słów wulgarnych działa demoralizacyjnie na dzieci i młodzież przechodzące w pobliżu budynku. Celem do osiągnięcia jest zapobieżenie (ograniczenie) popełnianiu wykroczeń, w szczególności: spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych ustawą, dopuszczaniu się nieobyczajnych wybryków, zakłóceniom porządku i spokoju publicznego. Dzielnicowy, policjanci OPI KPIV oraz OPP Katowice będą prowadzić systematyczną kontrolę zagrożonego rejonu. Stróże prawa będą bezwzględnie reagować na wykroczenia szczególnie uciążliwe. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu informując o zdiagnozowanym problemie i podjęciu stosownych działań.

asp. Piotr PROFUS tel. 323963816, 727032146, mail: dzielnicowy.zabrzanska34@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 34: ul. Młyńska 2-4, Mochnackiego, Pomorska, Wyzwolenia, Skrajna, Zielna, Małgorzatki, Łagiewnicka - parzyste, Zabrzańska 1.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowanym problemem jest parkowanie samochodów osobowych wzdłuż ul. Mochnackiego 3-17. Taki sposób parkowania zamyka tym samym jeden pas ruchu na jezdni dwukierunkowej co w przypadku próby wymijania kilku samochodów zaparkowanych na odcinku około 120 metrów powoduje duże utrudnienia i zagrożenie w ruchu drogowym. Diagnoza problemu oparta jest głównie o liczne rozmowy z mieszkańcami, a także obserwacjami własnymi. Jak wynika ze zgłoszeń do tego typu zachowań dochodzi przez całą dobę lecz największa uciążliwość powstaje w godzinach od 7:00 do 20:00 kiedy natężenie ruchu drogowego jest największe. Społeczne oczekiwania ukierunkowane są na tym, aby w powyższym rejonie ruch pojazdów przebiegał płynnie bez żadnych długotrwałych przeszkód. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie na wskazanym odcinku postój pojazdów do 3 minut tym samym ruch drogowy zostanie udrożniony. Natomiast powyższy czas zezwoli mieszkańcom budynku ul. Mochnackiego 3-17 na chwilowy i spokojny postój przy klatce (np. w celu wypakowania rzeczy z samochodu lub ich zapakowania, bądź opuszczenie pojazdu przez osobę starszą blisko budynku). Usytuowanie znaku, zakaz postoju powyżej 3 min” przy budynku Mochnackiego 17. Dzielnicowy wystąpi do Zarządu Dróg i Mostów celem usytuowania znaku, zakaz postoju powyżej 3 min” przy budynku Mochnackiego 17. Prowadził będzie rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami dzielnicy, a także podejmowanie kontroli w tym rejonie celem dotarcie do osób tam parkujących. Pisemnie wystąpi do WRD KMP Bytom celem poinformowania o zdiagnozowanym problemie i podjęciu stosownych działań. Pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej informując o problemie i podjęciu stosownych działań. Poinformuje Kierownika Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego KP IV o problemie celem odpowiedniego zadaniowania i dyslokowania służby. Wystąpi do zarządcy budynku przy ul. Mochnackiego 3-17 z wnioskiem o rozważenie przebudowy pasa zieleni znajdującego się przy budynku na parking samochodowy.

sierż. Jakub MICHALAK tel. 323963818, 727032145, mail: dzielnicowy.zabrzanska36@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 36: 
ul: Baczyńskiego - nieparzyste 11-17, parzyste 10-12, Łabędzia, Srebrna, Golfowa, Kamienna, Zabrzańska - nieparzyste 3 - 129, parzyste 2 - 110, nieparzyste 135 - 163 i parzyste 116 - 138, Ustronie.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowanym problemem jest wyrzucanie śmieci w rejonie garaży oraz nieużytków przy ul. Kamiennej co sprawia, że znajduje się tam tzw. dzikie wysypisko śmieci. Z ustaleń wynika, że do opisanych czynów dochodzi głównie w porze wieczorowo-nocnej oraz nocnej. Miejsce jest oddalone od głównej drogi co powoduje poczucie większej anonimowości i poczucie bezkarności przez osoby zaśmiecające ten teren. Celem do osiągnięcia jest zapobieżenie (ograniczenie do minimum) popełnianiu wykroczeń związanych z wyrzucaniem odpadów w rejonie garaży oraz nieużytków przy ul. Kamiennej. Doprowadzenie do usunięcia znajdujących się już we wskazanym miejscu śmieci przez zarządcę terenu. Dzielnicowy prowadził będzie częstsze kontrole wskazanego miejsca, celem pogłębienia informacji dotyczących danych osób, pojazdów itp. ewentualnych sprawców wykroczeń związanych z wyrzucaniem śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Prowadzona będzie systematyczna kontrola zagrożonego rejonu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia (represja sprawców). Dzielnicowy przekaże informacje Kierownikowi OPI KP IV celem kierowania w rejon nieużytków i garaży zwiększonej liczby funkcjonariuszy OPI KP IV oraz kierowanie w miejsce objęte planem priorytetowym f-szy OPP Katowice. Pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej oraz Golf Apartamenty celem poinformowania o zdiagnozowanym problemie i podjęciu stosownych działań.

zastępstwo - sierż. sztab. Łukasz KRZYWICKI tel. 323963817, 727032148 , mail: dzielnicowy.zabrzanska38@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 38: ul. Biskupa Adriana Włodarskiego, Wincentego Witosa, Adolfa Piątka, Krupińskiego, Modrzewskiego, Skromna, Orzegowska - nieparzyste 1-17, Obywatelska, Gen. Hallera.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Na podstawie uwag mieszkańców i własnych ustaleń, zdiagnozowano problem polegający na zakłócaniu porządku i spokoju, nieobyczajnych wybrykach, spożywaniu alkoholu czy też niszczeniu mienia w obrębie podwórza oraz na klatce schodowej posesji przy ul. Modrzewskiego 4. Do sytuacji takich dochodzi w większości przypadków w godzinach popołudniowych i wieczorem, głównie pomiędzy 17.00 a 21.00 bez względu na dzień tygodnia. Celem do osiągnięcia jest zapobieżenie popełnianiu wykroczeń, w szczególności: spożywaniu alkoholu, dopuszczaniu się nieobyczajnych wybryków, zakłóceniom porządku i spokoju publicznego oraz niszczeniu mienia w opisanym miejscu. Dzielnicowy oraz policjanci OPI KP IV oraz OPP Katowice będą systematycznie kontrolować zagrożony rejon, bezwzględnie reagować na wykroczenia szczególnie uciążliwe. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej celem poinformowania o zdiagnozowanym problemie i podjęciu stosownych działań. Poinformowanie SRK Bytom o należytym zabezpieczeniu wejścia do klatki schodowej celem uniemożliwienia dostępu osobom postronnym. Pisemne poinformowanie Kierownika Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego KP IV o zdiagnozowanym problemie celem odpowiedniego zadaniowania i dyslokowania służby.

asp. sztab. Andrzej PIETRASZEK tel. 323963819, 727032149, mail: dzielnicowy.zabrzanska39@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 39: ul. Konstytucji - parzyste 2-72, Baczyńskiego 1-8, Bażantowa, Wytrwałych, pl. Na Bobrku, Czajkowskiego, Olszewskiego, Jochymczyka, Stalmacha, Żwirowa.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Na podstawie uwag mieszkańców i własnych ustaleń, zdiagnozowano problem polegający na spożywaniu alkoholu w następstwie czego dochodzi do zakłócania spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego mieszkańcom oraz dewastacji klatki schodowej w tym dwóch pustostanów znajdujących się na parterze budynku ul. Czajkowskiego 3. Do powyżej opisanych zachowań dochodzi głównie w porze wieczorowo – nocnej, gdzie na klatce schodowej ww budynku oraz w jego rejonie grupuje się młodzież, spożywa alkohol a następnie krzykiem hałasem zakłóca porządek publiczny oraz spoczynek nocny mieszkańcom tego budynku. W rozmowie z lokatorami budynku potwierdzono konieczność podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowanie opisanego problemu. Celem do osiągnięcia jest dotarcie do osób tam przebywających celem zapobieżenia popełnianiu wykroczeń w szczególności polegających na: spożywaniu alkoholu w rejonie budynku oraz na klatce schodowej przy ul. Czajkowskiego 3. W następstwie czego dochodzi do zakłócenia spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego mieszkańców. Podejmowanie w stosunku do tych osób działań edukacyjnych poprzez wskazanie im problemu a także w przypadku nieskuteczności działań profilaktycznych stosowanie represji. Dzielnicowy przeprowadzi rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami budynku ul. Czajkowskiego 3, celem pogłębienia informacji na temat osób grupujących się na klatce schodowej tego budynku, które swym zachowaniem doprowadzają do popełnienie czynów zabronionych. Systematycznie będzie kontrolował rejon oraz klatkę schodową tego budynku, bezwzględnie reagując na wykroczenia szczególnie uciążliwe. Pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej informując o problemie i podjęciu stosownych działań. Poinformuje Kierownika Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego KP IV o problemie celem odpowiedniego zadaniowania i dyslokowania służby. Wystąpi do zrządcy budynku przy ul. Czajkowskiego 3 z wnioskiem o stosownym zabezpieczeniu dewastowanych pustostanów.

asp. sztab. Robert ZAJĄC  tel. 323963819, 727032150, mail: dzielnicowy.zabrzanska40@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 40: ul. Konstytucji - nieparzyste 1-61, Pod BrzozamI, Stara Cynkownia, Glinki, Rataja, Niemcewicza, Krzywoustego, Huty Julia, Pasteura, Stalowa, Noskowskiego, pl. Drzymały, Kolonia Rubież.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Na podstawie uwag mieszkańców zdiagnozowano problem polegający na spożywaniu alkoholu, zakłócaniu porządku i spokoju oraz nieobyczajnych wybrykach w obrębie posesji przy ul. Huty Julia 2a-4. Do sytuacji takich dochodzi o różnej porze bez względu na dzień tygodnia. Mieszkańcy przedmiotowych budynków oraz otaczających posesji oczekują na podjęcie stosownych działań mających na celu zdecydowane ograniczenia niepożądanych zachowań do minimum. Celem do osiągnięcia jest zapobieżenie popełnianiu wykroczeń, w szczególności: spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych, dopuszczaniu się nieobyczajnych wybryków oraz zakłóceniom porządku i spokoju publicznego, co powinno przełożyć się na spadek zgłaszanych interwencji. Dzielnicowy, policjanci OPI KP IV oraz OPP Katowice systematycznie prowadzić będą kontrole zagrożonego rejonu, bezwzględnie reagując na wykroczenia. Pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej informując o problemie i podjęciu stosownych działań. Pisemnie poinformuje kierownika OPI KP IV, celem kierowania w powyższy rejon patroli OPI KP IV oraz f-szy OPP Katowice.

  • asp. sztab. Piotr KUBAT
  • sierż. sztab. Łukasz KRZYWICKI
  • st. sierż. Jacek PUSTELNIK
  • sierż. Jakub MICHALAK
  • asp. Piotr PROFUS
  • asp. sztab. Andrzej PIETRASZEK
  • asp. sztab. Robert ZAJĄC