Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji IV - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji IV

Data publikacji 22.10.2018

Kierownik rewiru

asp. sztab. Piotr KUBAT tel. 323963815

 

Dzielnicowi:

sierż. sztab. Łukasz KRZYWICKI tel. 323963817, 727032148, mail: dzielnicowy.zabrzanska37@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 37: ul. Orzegowska - parzyste 2-84 i nieparzyste 19-29, Gen. Grota Roweckiego, Godulska, Broniewskiego, Fitelberga, Harcerska.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Problem w podległym rejonie służbowym, polega na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol w rejonie przychodni zdrowia przy ul. Orzegowskiej 52A. W ostatnim czasie odnotowano tam wiele interwencji dotyczących spożywania alkoholu. Jest to miejsce w rejonie wejścia do apteki oraz przychodni zdrowia. Przechodzą tak dorośli jak i dzieci. Grupowanie się w tym miejscu osób pod wpływem upojenia alkoholowego niejednokrotnie jest uciążliwe dla społeczeństwa. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie grupowania się osób spożywających alkohol w opisywanym miejscu. Dzielnicowy będzie prowadził kontrolę tego miejsca, celem represjonowania sprawców wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Będzie prowadził rozmowy z mieszkańcami pobliskich ulic celem ustalania sprawców wykroczeń w przedmiotowym miejscu. Przekaże informacje Kierownikowi OPI KP IV celem kierowania w rejon ul. Orzegowskiej 52 A zwiększonej liczby policjantów. Prowadzona będzie systematyczna kontrola zagrożonego rejonu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej informując o zdiagnozowanym problemie i podjęciu stosownych działań.

asp. Marcin LIPIŃSKI tel. 323963830, 727032151, mail: dzielnicowy.zabrzanska35@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 35: ul. Osiedle Hutnicze, Kosynierów, Mierosławskiego, Puszkina, Małachowskiego, Mazurska, Wróblewskiego, Podhalańska, Tatrzańska, Bałtycka, Zakątek, Karpacka, Nowakowskiego,
Wiktora Maksa.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r : wkrótce będzie udostępniony

asp. Piotr PROFUS tel. 323963816, 727032146, mail: dzielnicowy.zabrzanska34@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 34: ul. Młyńska 2-4, Mochnackiego, Pomorska, Wyzwolenia, Skrajna, Zielna, Małgorzatki, Łagiewnicka - parzyste, Zabrzańska 1.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób i młodzieży spożywających alkohol w rejonie ul. Wyzwolenia 20-48. Osoby tam grupujące się zakłóca w ciągu dnia spokój, a w godzinach nocnych ciszę nocną okolicznym mieszkańcom. Ponadto pomiędzy budynkami przy ul. Wyzwolenia 20-48 znajduje się plac zabaw, gdzie w okresie letnim przebywa duża ilość dzieci. Diagnoza problemu oparta jest głównie o znaczną ilość naniesionych w tym rejonie kart weryfikacyjnych Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmowy z mieszkańcami i rodzicami dzieci, a także obserwacjami własnymi. Jak wynika ze zgłoszeń do tego typu zachowań dochodzi w porze popołudniowej i wieczorowo-nocnej. Zachowanie osób spożywających alkohol w przedmiotowym rejonie jest mocno uciążliwe dla mieszkańców jak i osób przebywających z dziećmi na placu zabaw. Społeczne oczekiwania ukierunkowane są na tym, aby w powyższym rejonie nie gromadziły się osoby i młodzież spożywająca alkohol. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie do minimum osób spożywających alkohol w tym rejonie. Dotarcie do osób tam przebywających. Podejmowanie w stosunku do nich działań edukacyjnych poprzez wskazanie im problemu, a także w przypadku nieskuteczności działań profilaktycznych stosowanie represji. Dzielnicowy przeprowadzi rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami dzielnicy. Będzie systematycznie kontrolował opisany rejon oraz reagował na wykroczenia szczególnie uciążliwe.Wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu celem włączenia się do działań. Poinformuje kierownika Ogniwa Patrolowo – interwencyjnego KP IV Bytom o zdiagnozowanym problemie celem skierowania tam dodatkowych patroli. Dzielnicowy pisemnie zwróci się do zarządcy budynków przy ul. Wyzwolenia 20-48 z wnioskiem o rozważenie możliwości montażu kamer monitoringu w rejonie ul. Wyzwolenia.

sierż. Jakub MICHALAK tel. 323963818, 727032145, mail: dzielnicowy.zabrzanska36@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 36: 
ul: Baczyńskiego - nieparzyste 11-17, parzyste 10-12, Łabędzia, Srebrna, Golfowa, Kamienna, Zabrzańska - nieparzyste 3 - 129, parzyste 2 - 110, nieparzyste 135 - 163 i parzyste 116 - 138, Ustronie.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Zdiagnozowanym problemem jest żebractwo w rejonie sklepu Lidl przy ul. Zabrzańskiej 98. Z ustaleń wynika, że w godzinach otwarcia sklepu osoby bezdomne zaczepiają w sposób natarczywy klientów sklepu. Ponadto osoby te zanieczyszczają i zaśmiecają miejsce publiczne. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie wykroczeń związanych z żebractwem oraz zaśmiecaniem i zanieczyszczaniem miejsca publicznego. Dzielnicowy prowadził będzie częstsze kontrole wymienionego miejsca z bezwzględnym reagowaniem na wykroczenia. Pisemnie poinformuje Straż Miejską o problemie oraz podjęciu stosownych działań. Nastąpi też zwiększenie patroli policjantów OPI KP I w przedmiotowym miejscu.

st. asp. Adam SZCZEPANIAK tel. 323963831, 727032147, mail: dzielnicowy.zabrzanska38@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 38: ul. Biskupa Adriana Włodarskiego, Wincentego Witosa, Adolfa Piątka, Krupińskiego, Modrzewskiego, Skromna, Orzegowska - nieparzyste 1-17, Obywatelska, Gen. Hallera.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Problem w podległym rejonie polega na zakłócaniu porządku i spokoju, nieobyczajnych wybrykach, spożywaniu alkoholu czy też niszczeniu mienia w obrębie posesji przy ul. A. Piątka 22. Do sytuacji takich dochodzi w większości przypadków w godzinach popołudniowych i wieczorem, głównie pomiędzy 12.00 a 20.00 bez względu na dzień tygodnia. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, iż wiele razy nie zgłaszali spożywania alkoholu w bramie oraz przyległym rejonie. Ponadto w trakcie obchodu dzielnicy wielokrotnie zaobserwowano osoby stojące w bramie budynku, które na widok dzielnicowego opuszczały wymieniony rejon. Mieszkańcy budynku i posesji pobliskich oczekują na podjęcie stosownych działań mających na celu zdecydowane ograniczenia niepożądanych zachowań a wręcz ich eliminację. Celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych ustawą, dopuszczania się nieobyczajnych wybryków, zakłóceniom porządku i spokoju publicznego oraz niszczenia mienia. Dzielnicowy oraz policjanci systematycznie będą kontrolować zagrożony rejon, bezwzględnie reagować na wykroczenia. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej informując o zdiagnozowanym problemie i podjęciu stosownych działań.

asp. sztab. Andrzej PIETRASZEK tel. 323963819, 727032149, mail: dzielnicowy.zabrzanska39@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 39: ul. Konstytucji - parzyste 2-72, Baczyńskiego 1-8, Bażantowa, Wytrwałych, pl. Na Bobrku, Czajkowskiego, Olszewskiego, Jochymczyka, Stalmacha, Żwirowa.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Problemem w podległym rejonie służbowym jest parkowanie samochodów osobowych wzdłuż ul. Czajkowskiego od numeru 1 do 11. Zamykając tym samym jeden pas ruchu na jezdni dwukierunkowej co w przypadku wymijania kilku samochodów na odcinku około 120 merów powoduje duże utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym. Diagnoza problemu oparta jest głównie o liczne rozmowy z mieszkańcami. Do tego typu zachowań dochodzi przez całą dobę lecz największa uciążliwość powstaje w godzinach od 7:00 do 20:00, kiedy natężenie ruchu drogowego jest największe. Społeczne oczekiwania ukierunkowane są na tym, aby w powyższym rejonie ruch pojazdów przebiegał płynnie bez żadnych długotrwałych przeszkód. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie na wskazanym odcinku postój pojazdów do 3 minut, tym samym ruch drogowy zostanie udrożniony. Natomiast powyższy czas zezwoli mieszkańcom budynku ul. Czajkowskiego 1 – 11 na chwilowy i spokojny postój przy klatce schodowej budynku ( np. w celu wypakowania rzeczy z samochodu lub ich zapakowania, bądź opuszczenia pojazdu przez osobę starszą blisko budynku ). Usytuowanie znaku „B – 35, zakaz postoju powyżej 3 minut przy Budynku Czajkowskiego 11. Dzielnicowy wystąpi pisemnie do Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu celem usytuowania znaku „B – 35, przy budynku ul. Czajkowskiego 11. Skieruje pismo do Straży Miejskiej informując o zdiagnozowanym problemie i podjęciu stosownych działań. Prowadził będzie rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami dzielnicy, a także podejmował kontrole w tym rejonie. Wobec osób tam parkujących podejmował będzie działania edukacyjne poprzez wskazanie im problemu.

asp. sztab. Robert ZAJĄC  tel. 323963819, 727032150, mail: dzielnicowy.zabrzanska40@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 40: ul. Konstytucji - nieparzyste 1-61, Pod BrzozamI, Stara Cynkownia, Glinki, Rataja, Niemcewicza, Krzywoustego, Huty Julia, Pasteura, Stalowa, Noskowskiego, pl. Drzymały, Kolonia Rubież.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Na podstawie informacji otrzymanych od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja, zdiagnozowano problem polegający na niszczeniu mienia szkolnego a w szczególności ogrodzenia oraz siatki zabezpieczającej na boisku w/w szkoły. Ponadto problem spożywania alkoholu, zakłócaniu porządku i spokoju oraz uniemożliwianie dzieciom korzystanie z boiska szkolnego. Do sytuacji takich dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczornych bez względu na dzień tygodnia. Celem do osiągnięcia jest zapobieżenie popełnianiu wykroczeń, w szczególności zakłóceniom porządku i spokoju publicznego, niszczeniu mienia, spożywaniu alkoholu i innym wybrykom. Dzielnicowy oraz policjanci systematycznie będą kontrolować zagrożony rejon. Prowadzona będzie bezwzględna reakcja na wszelkie zachowania niepożądane. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej informując o problemie i podjęciu stosownych działań.

  • asp. sztab. Piotr KUBAT
  • sierż. sztab. Łukasz KRZYWICKI
  • asp. Marcin LIPIŃSKI
  • asp. Piotr PROFUS
  • st. asp. Adam SZCZEPANIAK
  • asp. sztab. Andrzej PIETRASZEK
  • asp. sztab. Robert ZAJĄC