Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji IV - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji IV

Kierownik rewiru

asp. sztab. Piotr KUBAT tel. 323963815

 

Dzielnicowi:

st. asp. Adam SZCZEPANIAK tel. 323963832, 727032147, mail: dzielnicowy.zabrzanska37@bytom.ka.gov.pl
Podległy rejon nr 37: ul. Orzegowska - parzyste 2-84 i nieparzyste 19-29, Gen. Grota Roweckiego, Godulska, Broniewskiego, Fitelberga, Harcerska.

PLAN PRIORYTETOWY:

Problem jaki został zgłoszony przez mieszkańców, to zakłócenia porządku publicznego przez osoby bezdomne w rejonie sklepu Lidl oraz przystanku PKT przy ul. Zabrzańskiej 98. Osoby te grupują się w obrębie sklepu Lidl a następnie uporczywie zaczepiają na parkingu klientów sklepu, spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce publiczne oraz dewastują mienie. Do zdarzeń tych dochodzi głównie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Dzielnicowy będzie systematycznie kontrolował wskazany rejon celem represji sprawców szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń. Przekaże problem komendantowi KP IV Bytom celem zadaniowania pozostałych funkcjonariuszy komisariatu celem częstszych patroli OPI, Straży Miejskiej oraz OPP w tym rejonie.

asp. Marcin LIPIŃSKI tel. 323963830, 727032151, mail: dzielnicowy.zabrzanska35@bytom.ka.gov.pl
Podległy rejon nr 35: ul. Osiedle Hutnicze, Kosynierów, Mierosławskiego, Puszkina, Małachowskiego, Mazurska, Wróblewskiego, Podhalańska, Dywizji Kościuszkowskiej, Tatrzańska, Bałtycka, Zakątek, Karpacka, Nowakowskiego.

PLAN PRIORYTETOWY:

Problem jaki został zgłoszony przez mieszkańców ulic Wróblewskiego, Podhalańskiej oraz Mazurskiej, to migracja po osiedlu w godzinach rannych i wieczorowo nocnych zwierzyny dzikiej, a konkretnie dzików, które przychodzą z rejonu nieużytków przy ul. Rostkowskiego, wabione zapachem pożywienia pod śmietniki przy ul. Wróblewskiego i Podhalańskiej szukając tam resztek jedzenia wyrzucanych do śmietników. Ponadto w rejonie ul. Wróblewskiego dochodzi do uszkodzenia trawników oraz roślin ozdobnych w ogródkach przyblokowych, ponieważ dziki rozgrzebują trawniki w poszukiwaniu pożywienia, niszcząc przy tym infrastrukturę zielona pomiędzy blokami. Dzielnicowy przeprowadzi spotkania z mieszkańcami ulic: Wróblewskiego, Podhalańskiej, Mazurskiej, mające na celu profilaktykę informacyjną, odnośnie zagrożeń związanych z bezpośrednim kontaktem ze zwierzyną dziką. Wystąpi do ADM Bytom o zabezpieczenie śmietników przyblokowych , uniemożliwiające wchodzenie zwierzyny do śmietników. Problem ten dotyczy w większości ul. Wróblewskiego gdzie śmietniki przyblokowe są otwarte. 

mł. asp. Piotr PROFUS tel. 323963816, 727032146, mail: dzielnicowy.zabrzanska34@bytom.ka.gov.pl
Podległy rejon nr 34: ul. Młyńska 2-4, Mochnackiego, Pomorska, Wyzwolenia, Skrajna, Zielna, Małgorzatki, Łagiewnicka - parzyste, Zabrzańska 1.

PLAN PRIORYTETOWY:

Na podstawie uwag mieszkańców zdiagnozowano zagrożenie polegające na braku wyznaczonego przejścia dla pieszych na odcinku ul. Orzegowskiej pomiędzy pawilonami handlowymi ul. Orzegowskiej 32-40 a Przychodnią Zdrowia Szombierki i Apteki „Słoneczna” ul. Orzegowska 52A. Powyższe miejsce jest zagrożeniem dla mieszkańców, w szczególności dla osób starszych, które korzystają z usług Przychodni i Apteki. Dzielnicowy zasygnalizuje problem zarządcy terenu oraz okolicznych budynków. Doprowadzi do wyznaczenia przejścia dla pieszych, odpowiedniego oznakowania za pomocą znaków pionowych i poziomych.

mł. asp. Mariusz BUDNIK tel. 323963818, 727032145, mail: dzielnicowy.zabrzanska36@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 36: 
ul: Łabędzia, Srebrna, Golfowa, Kamienna, Zabrzańska - nieparzyste 3 - 129 i parzyste 2 - 110.

PLAN PRIORYTETOWY:

Zagrożeniem dla mieszkańców dzielnicy jest brak znaku „A-7, Ustąp pierwszeństwa przejazdu” dla osób wyjeżdżających z drogi osiedlowej pomiędzy budynkami ul. Wyzwolenia 103, gdyż główny ciąg ul. Wyzwolenia od ul. Mochnackiego do ul. Zabrzańskiej jest traktowany jako droga z pierwszeństwem przejazdu, a na skrzyżowaniu przy budynkach 103, które dodatkowo jest mało widoczne obowiązuje reguła prawej ręki. Stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym tym bardziej iż pojazdy parkujące wzdłuż ulicy Wyzwolenia ograniczają widoczność. Natomiast z tego odcinka drogi korzysta większa ilość mieszkańców w celu przemieszczania się pomiędzy osiedlami Wyzwolenia, Pomorską i Mochnackiego co czyni ten problem priorytetowym. Dzielnicowy wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu o usytuowanie znaku „A-7”. Zorganizuje spotkania z mieszkańcami celem uświadomienia o zagrożeniach w obrębie przedmiotowego skrzyżowania.  

st. asp. Adam SZCZEPANIAK tel. 323963831, 727032147, mail: dzielnicowy.zabrzanska38@bytom.ka.gov.pl
Podległy rejon nr 38: ul. Biskupa Adriana Włodarskiego, Wincentego Witosa, Adolfa Piątka, Krupińskiego, Modrzewskiego, Skromna, Orzegowska - nieparzyste 1-17, Obywatelska, Gen. Hallera.

PLAN PRIORYTETOWY:

Na podstawie uwag mieszkańców zdiagnozowano zagrożenie polegające na opuszczonym budynku po byłym lokalu MEFISTO przy ul. Orzegowskiej 15a. Budynek jest po części zdewastowany, był już podpalony i teren wokół niego jest zaniedbany. O powyższym problemie sygnalizowali mieszkańcy lokatorzy budynków ul. Orzegowskiej oraz ul. Krupińskiego. Powyższe miejsce jest zagrożeniem dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dzielnicowy nawiąże kontakt z właścicielem pustostanu. Doprowadzi do pełnego zabezpieczenia oraz uporządkowania terenu wokół budynku. 

asp. sztab. Andrzej PIETRASZEK tel. 323963819, 727032149, mail: dzielnicowy.zabrzanska39@bytom.ka.gov.pl
Podległy rejon nr 39: ul. Konstytucji - parzyste 2-72, Zabrzańska - nieparzyste 135-163 i parzyste 116-138, Ustronie, Baczyńskiego, Wytrwałych, pl. Na Bobrku, Czajkowskiego, Olszewskiego, Jochymczyka, Stalmacha, Żwirowa.

PLAN PRIORYTETOWY:

Na podstawie uwag mieszkańców zdiagnozowano problem w postaci braku profesjonalnego placu zabaw dla dzieci. O powyższym problemie sygnalizowali mieszkańcy dzielnicy Bobrek, którzy wskazali miejsce na powstanie placu zabaw przy budynku mieszkalnym przy ul. Żwirowej 4. Dzielnicowy zasygnalizuje problem zarządcy terenu oraz mieszkańcom okolicznych budynków. Doprowadzi do wyznaczenia miejsca powstania placu zabaw oraz powstania placu zabaw.

asp. sztab. Robert ZAJĄC  tel. 323963819, 727032150, mail: dzielnicowy.zabrzanska40@bytom.ka.gov.pl
Podległy rejon nr 40: ul. Konstytucji - nieparzyste 1-61, Pod BrzozamI, Stara Cynkownia, Glinki, Rataja, Niemcewicza, Krzywoustego, Huty Julia, Pasteura, Stalowa, Noskowskiego, pl. Drzymały, Kolonia Rubież.

PLAN PRIORYTETOWY:

Na podstawie uwag mieszkańców i własnych spostrzeżeń dzielnicowy zdiagnozował zagrożenie w podległym rejonie służbowym polegające na braku oznakowania pierwszeństwa przejazdu na dwóch skrzyżowaniach ulicy Pod Brzozami tj. w obrębie posesji nr 1-2 oraz nr 38. Drogi wychodzące od strony zabudowań są mało widoczne dla kierujących pojazdami jadących główną drogą dojazdową od strony osiedla w kierunku ul. Konstytucji. Odcinek tej drogi w większości przypadków traktowany jest jako droga z pierwszeństwem przejazdu, gdzie de facto obowiązuje zasada prawej ręki. Mieszkańcy osiedla wielokrotnie sygnalizowali, iż na tych skrzyżowaniach wielokrotnie dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa przejazdu, tym samym do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzielnicowy doprowadzi do oznakowania drogi za pomocą odpowiednich pionowych znaków drogowych ostrzegawczych oraz informujących. 

  • asp. sztab. Piotr KUBAT
  • mł. asp. Piotr PROFUS
  • asp. Marcin LIPIŃSKI
  • mł. asp. Mariusz BUDNIK
  • st. asp. Adam SZCZEPANIAK
  • asp. sztab. Andrzej PIETRASZEK
  • asp. sztab. Robert ZAJĄC