Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji III - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji III

Data publikacji 23.08.2018

Kierownik rewiru

asp. sztab. Rafał KAJDAS, tel.  322835715

 

Dzielnicowi:

 

sierż. sztab. Bartłomiej LISOWSKI tel.  322835722, 727032144, mail: dzielnicowy.rostka20@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 20:
ul. Korfantego - parzyste 34-40, Matejki - nieparzyste 1-13 i parzyste 2-20, Piłsudskiego - nieparzyste 69A-81, Smolenia 35, Pl. Sobieskiego, ul. Sokoła, Witczaka - nieparzyste 35-57, Żołnierza Polskiego 2, Żeromskiego - nieparzyste 23-29 i parzyste 42-48.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W rejonie pl. Sobieskiego 1 pomiędzy budynkiem biblioteki i szkoły tj. Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu publicznym. W związku z powyższym dochodzi również do zaśmiecania wymienionego miejsca butelkami po napojach alkoholowych, zanieczyszczania miejsca poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby spożywające alkohol i gromadzące się w w/w rejonie. Na terenie szkoły do godziny 22:00 przebywają pracownicy i uczestnicy zajęć pozalekcyjnych, którzy często są przez te osoby zaczepiane, obrażane i obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Newralgicznym miejscem jest ławka usytuowana w rogu pomiędzy budynkami, gdzie również dochodzi do tego rodzaju zdarzeń. Wspomniany proceder sprzyja demoralizacji dzieci i młodzieży zamieszkującej okolice oraz wyprowadzającej psy na przyległym placu Hiolskiego. Problem ten może stać się również zalążkiem do działań i zachowań kryminogennych. Zakładanym celem do osiągnięcia jest zapewnienie spokoju mieszkańcom pobliskiego budynku, uczestnikom zajęć odbywających się na terenie szkoły w godzinach wieczornych oraz poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie. Ograniczenie popełnianych wykroczeń w opisanym rejonie. Dzielnicowy będzie prowadził doraźne kontrole w rejonie pl. Sobieskiego 1 pomiędzy budynkiem biblioteki i szkoły. Pisemnie zwróci się do Straży Miejskiej w Bytomiu, celem współpracy przy wyeliminowaniu tego zjawiska. Przekaże kierownikowi OPI, aby delegował policjantom częstsze patrole w opisanym rejonie.

st. sierż. Marcin ŚLÓSAREK tel. 322835718, 727032135, mail: dzielnicowy.rostka21@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 21:
ul. Brzezińska, Kochanowskiego - nieparzyste 1-19, Królowej Jadwigi, Reymonta, Siemianowicka - nieparzyste 3-107A, Witczaka - parzyste 2-24.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W rejonie ul. Witczaka 20, w oficynie znajduje się niezabezpieczony pustostan, do którego przychodzą osoby postronne, spożywają w nim alkohol, palą papierosy i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. W pustostanach odbywają się libacje alkoholowe, w trakcie których dochodzi do licznych awantur. Wyrzucane są butelki i inne przedmioty przez okna, co stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Osoby przychodzące do pustostanów palą w nich papierosy i śmieci, co przekłada się na wystąpienie zagrożenia pożarowego. Zakładanym celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie pustostanów celem uniemożliwienia dostępu do nich osobą postronnym. Dzielnicowy pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej oraz Kierownika Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego KP III Bytom o częstsze patrole i kontrole w omawianym rejonie. Dzielnicowy pisemnie zwróci się do zarządcy budynku o skuteczne zabezpieczenie pustostanów.

mł. asp. Krzysztof WOJTASIK  tel.  322835721, 727032133, mail:dzielnicowy.rostka22@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 22:
ul. Alojzjanów, Pl. Barbary, ul. Floriańska, Jaronia, Św. Kingi, Kamieńska, Kochanowskiego - nieparzyste 21-53, Konopnickiej, Miętkiewicza, Musialika, Rodziewiczówny, Szczęść Boże, Witczaka - parzyste 26-76, Al. Jana Pawła 10, POD Zawadzkiego i składowisko śmieci.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W toku przeprowadzanych czynności w ramach obchodu dzielnicy oraz w wyniku licznych rozmów ze społecznością lokalną zdiagnozowano zagrożenie w rejonie skrzyżowania ulicy Alojzjanów, a Musialika w Bytomiu, gdzie w wyniku braku przejścia dla pieszych oraz braku ograniczenia prędkości dochodzi do utrudnień związanych z przejściem pieszych na drugą stronę ulicy. Z poczynionych ustaleń wynika, iż do takich zachowań kierujących pojazdami dochodzi zazwyczaj w ciągu dnia, gdzie ruch pieszych jest wzmożony. W rozmowie z mieszkańcami posesji znajdujących się w obrębie skrzyżowania potwierdzono konieczność podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowanie opisanego problemu. Przyczyną tego procederu jest brak ograniczenia prędkości w rejonie ostrych zakrętów które umiejscowione są na końcu ulic Alojzjanów i ul. Musialika oraz brak przejść dla pieszych, co skutkuje realnym zagrożeniem potrącenia pieszych uczestników ruchu. Problem ten był wielokrotnie poruszany przez społeczność tego rejonu w trakcie spotkań z mieszkańcami. Mieszkańcy są również świadkami brawurowej jazdy młodych kierowców, którzy poruszając się z nadmierną prędkością pokonują poślizgami ostre zakręty. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, ograniczenie sytuacji drogowych mogących przyczynić się do zagrożenia życia i zdrowia osób przechodzących w tym rejonie. Umieszczenie tam przejść dla pieszych, progów zwalniających jak również znaków ograniczenia prędkości. Dzielnicowy będzie doraźnie kontrolował rejon skrzyżowania ul. Alojzjanów z ul. Musialika. Zwróci się pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o umieszczenie znaków i progów zwalniających. Wystosuje pismo do Straży Miejskiej w Bytomiu, kierownika Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego KP III Bytom oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP Bytom, aby kierowali podległe patrole w zagrożony rejon. Nawiąże współpraca z służbami mającymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa i wyeliminowanie zagrożenia.

st. sierż. Marcin HAŁADUS  tel.  322835721, 727032131, mail:dzielnicowy.rostka23@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 23:
Pl. Akademicki - parzyste 2-16, Karin Stanek Plac, Kossaka, Lenartowicza, Mickiewicza - parzyste 2-28, Orląt Lwowskich - nieparzyste 1-5A i parzyste 2-8, Prusa - nieparzyste 1-15 i parzyste 2-20, Szafranka, Staffa, Witczaka - nieparzyste 59-103 i parzyste 78–104.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W wyniku licznych rozmów z mieszkańcami, skarg lokatorów kamienicy oraz z własnych obserwacji w toku służby obchodowej zdiagnozowano zagrożenie w rejonie bramy, podwórza i klatki schodowej ul. Mickiewicza 26. Do klatki schodowej wchodzi się z bramy, brama nie jest zamykana jest też swobodny dostęp do podwórza dla osób postronnych, które spożywają tam alkohol, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, zaśmiecają butelkami, puszkami i innymi śmieciami. Grupujące się tam osoby zakłócają porządek publiczny, spokój lokatorów budynku co wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Do takich zachowań dochodzi zazwyczaj w porze dziennej i wieczorowej. W rozmowie z mieszkańcami kamienicy potwierdzono konieczność podjęcia stosownych czynności mających na celu wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Przyczyną w/w zdarzeń jest brak zabezpieczenia podwórza i klatki schodowej przed osobami postronnymi.Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum wskazanego zagrożenia. Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób tam zamieszkujących. Zabezpieczenie dostępu do posesji przed osobami postronnymi. Dzielnicowy przeprowadzi doraźne kontrole w rejonie ul. Mickiewicza 26. Wystąpi do Straży Miejskiej, kierownika Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego OPI KPIII Bytom celem wzmożenia patroli oraz kontroli w wskazanym miejscu. Zwróci się pisemnie do administratora budynku Bytomskie Mieszkania POM nr 4 o zabezpieczenie posesji przed osobami postronnymi.

asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI  tel.  322835720, 727032136, mail: dzielnicowy.rostka24@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 24:
ul. Cybisa, Gallusa, Grottgera 1-6, Gwarecka, Kędzierzyńska, Krucza, Kruszcowa, Mickiewicza - parzyste 30-70, Powstańców Śląskich - nieparzyste 1-5, Powstańców Śląskich 2, Północna - parzyste 2-18, Sandomierska, Stawowa, Tramwajarzy, Ułańska, Wesoła, Witczaka - nieparzyste 105-155 i parzyste 106-180, Pl. Wojska Polskiego, ul. Staffa cmentarz i POD Sielanka.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W rejonie ogródków działkowych ROD Sielanka ul. Staffa, Ułańska przychodzą młodzi ludzie  oraz osoby bezrobotne, poszukujące złomu oraz innych rzeczy należących do działkowców. Sprawcy kradzieży oraz dewastacji mienia najczęściej przychodzą w porze nocnej  kiedy na terenie ogrodu nie ma już żadnych działkowców. Celem do osiągnięcia jest  wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ogródków działkowych. Wyeliminowanie zagrożenia. Dzielnicowy powiadomi kierownika Ogniwa Patrolowo Interwencyjne, aby w rejonie ogródków częściej były pełnione patrole policyjne. Spotka się z działkowcami podczas obchodów i na świetlicy. Nawiąże współpracę z prezesem Ogródków działkowych. Pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej, celem wzmożenia patroli w tym rejonie.

asp. szt. Krzysztof KUĆ  tel.  322835720,727032132, mail: dzielnicowy.rostka25@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 25:
ul. Dworcowa - nieparzyste 1-39, Jagielońska - nieparzyste 13-27 i parzyste 18-34, Karola Miarki - nieparzyste 1-17 i parzyste 2-14, Pl. Kościuszki - parzyste 10-12, Moniuszki - parzyste 10-32 i nieparzyste 11-15, Pl. Wolskiego - nieparzyste 5 -7.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Wielokrotnie otrzymywano informację od osób zamieszkujących w pobliżu bramy i podwórza przy ul Jagiellońskiej 19, o gromadzeniu się tam osób postronnych, które spożywają w bramie alkohol, oddają tam potrzeby fizjologiczne, zakłócają porządek publiczny oraz zaczepiają przechodniów. Wejście na podwórze jest zabezpieczone bramą, która jednak rzadko kiedy jest zamykana co stanowi łatwy dostęp dla osób postronnych. Ze względu na to, iż gromadzą się tam osoby spożywające alkohol podwórko jest zaśmiecone i notorycznie zanieczyszczane odchodami. Celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa osób tam zamieszkujących. Wyeliminowanie bądź też ograniczenie do minimum wskazanego zagrożenia. Dzielnicowy obejmie miejsce szczególnym nadzorem. Wnioskował będzie o zwiększenie częstotliwości patroli Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego. Wystąpi do Straży Miejskiej o włączenie się do wspólnych działań. Nawiąże współpracę z administratorem budynku. Prowadził będzie aktywizację społeczności lokalnej poprzez spotkania i rozmowy. Bezwzględnie będzie reagował na wykroczenia. Prowadzona będzie okresowa kontrola i analiza podejmowanych działań w celu właściwego ukierunkowania dalszych czynności służbowych.

asp. Andrzej PAWEŁCZYK  tel.  322835721, 727032137, mail: dzielnicowy.rostka26@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 26:
ul. Jagiellońska - nieparzyste 1-11 i parzyste 2-16, Józefczaka - nieparzyste 1-29 i parzyste 2-38, Katowicka 1-23, Moniuszki - nieparzyste 17-25, Piastów Bytomskich - nieparzyste 1-9, parzyste 2-18, Rostka - nieparzyste 1-21 i parzyste 2-18, Pl. Sikorskiego, ul. Wałowa - nieparzyste 1-13 i parzyste 2-10.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Plac Sikorskiego jest rejonem przystanków komunikacji tramwajowej oraz skweru przy IV Licem Ogólnokształcącym. Wskazane miejsce jest rejonem o nasilonym przepływie ludności lokalnej oraz przyjezdnej. Jest to główny punkt przesiadkowy linii tramwajowych w centrum miasta. Przebywają tam osoby przyjezdne oczekujące na swój środek transportu oraz osoby bezdomne i spożywające alkohol co rzutuje na zmniejszone poczucie bezpieczeństwa oraz wizerunek tego miejsca. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w opisanym rejonie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz poprawa wizerunku Pl. Sikorskiego. Dzielnicowy pisemnie zwróci się do Straży Miejskiej w Bytomiu o zwiększenie patroli oraz kontroli w rejonie Pl. Sikorskiego. Częstsze kontrole tego miejsca będą realizowane przez dzielnicowego jak również policjantów ogniwa patrolowo interwencyjnego KP III Bytom. Dzielnicowy w ramach współpracy z lokalną społecznością podczas spotkań będzie informował o podjętych działaniach.

asp. Łukasz JANISZEWSKI tel. 322835718, 727032138, mail: dzielnicowy.rostka27@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 27:
ul. Dzieci Lwowskich, Gliwicka, pl. Grunwaldzki, ul. Jainty - nieparzyste 1-19, Krawiecka, Korfantego - nieparzyste 21-37, Piastów Bytomskich - nieparzyste 11-13, Podgórna - nieparzyste 1-9, Piłsudskiego - parzyste 70-72, Przechodnia, Rycerska, pl. Rynek 11–26, ul. Rzeźnicza, Zaułek.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Od strony ul.Gliwickiej znajdują się schody prowadzące na taflę Palcu Rynek, które są bardzo mocno zniszczone. W schodach brakuje znacznych fragmentów stopni i są one popękane,
natomiast marmurowe płyty, którymi były obłożone schody obecnie  są „luźno” poukładane. W tafli samego Placu Rynek są wyraźne ubytki (dziury) po marmurowych płytach i kostce brukowej, ponadto częściowo brakuje metalowych kratek w odwodnieniach liniowych (korytkach kanalizacyjnych). Powyższe uszkodzenia i braki stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób poruszających się po Placu Rynek. Według oczekiwań mieszkańców (ustne zgłoszenia dzielnicowemu dotyczące wymienionego problemu ) w obawie o życie i zdrowie ich oraz ich dzieci należy skutecznie zabezpieczyć przedmiotowe schody, które powinny zostać wyłączone z użytkowania.  Ponadto należy również zabezpieczyć brakujące fragmenty infrastruktury samej tafli Pl.Rynek, których braki stanowią również zagrożenie. Powyższe uszkodzenia i braki w infrastrukturze znacząco również rzutują na samą estetykę pl. Rynek, który stanowi wizytówkę miasta Bytomia i na którym to odbywają się różne imprezy. Zakładanym celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie lub naprawa zdewastowanych schodów oraz naprawa lub zabezpieczenie brakujących elementów infrastruktury tafli pl. Rynek. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej przeprowadzi doraźne obserwacje w rejonie wskazanego miejsca, informując napotkane osoby o zagrożeniu.

Skieruje pismo do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o skuteczne zabezpieczenie schodów oraz tafli Rynku. Pisemnie zwróci się do Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej o konieczności wykonania niezbędnych robót.

asp. sztab. Adam OLESIŃSKI tel. 322835719, 727032134, mail: dzielnicowy.rostka28@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 28:
ul. Głęboka, Krakowska, Korfantego - nieparzyste 1-19 i parzyste 2-32, Matejki - nieparzyste 15-41 i parzyste 20A-52, Piłsudskiego - parzyste 74-84A, Szkolna, Szymanowskiego, Staromiejska, Witczaka - nieparzyste 1-33.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W dniu 29 marca 2018 r. doszło do katastrofy budowlanej polegającej na zawaleniu się ściany frontowej nieużytkowanego budynku prawej oficyny mieszkalnej na terenie podwórza nieruchomości znajduje się przy ul. Krakowskiej 46. Na chwilę obecną wejście na podwórze jest zabezpieczone bramą drewnianą zamykaną na skobel z kłódką. Budynek był nieużywany od wielu lat. Zawaleniu uległa część ściany frontowej wysokości dwóch kondygnacji co stwarza realne zagrożenie dla osób postronnych przebywających w pobliżu. Zakładanym celem do osiągnięcia jest zabezpieczenie dostępu do pustostanu, a w dalszej perspektywie wyburzenie pustostanu. Dzielnicowy obejmie szczególnym nadzorem wskazane miejsce. Zawnioskuje o zwiększenie częstotliwości patroli Ogniwa Patrolowi Interwencyjnego. Dzielnicowy wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu o włączenie się do wspólnych działań i nawiąże współpracę z administratorem budynku Poprzez rozmowy z mieszkańcami aktywizuje mieszkańców i poinformuje o podjętych działaniach.

mł. asp. Bartłomiej BARTŁOMIEJCZYK  tel.  322835718, 727032143, mail: dzielnicowy.rostka29@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 29:
ul. Dojazd - do wiaduktu, Józefczaka 40 i nieparzyste 31-51, Karola Miarki - parzyste 16-68 i nieparzyste 19-45, Pl. Klasztorny, ul. Katowicka - nieparzyste 25-63 i parzyste 24-70, Matejki 54 i 56, Wałowa - parzyste 12-18 i nieparzyste 15-25, Zamenhofa, Rostka - nieparzyste 23-45 i parzyste 20-44.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Przy ulicy Rostka 25 a naprzeciw wejścia do klatki schodowej znajdują się pojemniki, kontenery na odpady komunalne. Zajmują częściowo jeden z pasów ruchu na drodze co w znacznym stopniu utrudnia swobodne wymijanie się pojazdów. Problem występuje przez cały dzień, nasila się w godzinach wczesnoporannych i popołudniowych. Nieograniczony dostęp do pojemników, kontenerów na odpady komunalne powoduje, że osoby obce, postronne korzystają z nich wyrzucając odpady (często bezpośrednio z samochodów) w tym m.in stare meble, opony, dywany, elektronikę, gruz. Dodatkowo osoby zajmujące się zbieractwem surowców wtórnych dokonują prowizorycznej wybiórczej segregacji śmieci na miejscu oddzielając aluminium, papier od innych śmieci i demontując pozostawione sprzęty elektroniczne. Po tych czynnościach niejednokrotnie pozostawiają resztę śmieci na drodze lub pobliskim chodniku. Problem podrzucania odpadów występuje późnym wieczorem lub w nocy oraz głównie rano jeżeli chodzi o zbieranie i prowizoryczną segregację śmieci. Wskazane miejsce oddalone jest od Opery Śląskiej około 170 metrów – jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych na Śląsku, wizytówki miasta Bytomia. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do pojemników, kontenerów na odpady komunalne (poprzez ich ogrodzenie i zamykanie na klucz) oraz wyodrębnienie odpowiedniego miejsca ich usytuowania (poza jezdnią) ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach służby obchodowej prowadzone będą doraźne obserwacje w rejonie wskazanego miejsca. Dzielnicowy będzie informował mieszkańców, osoby zbierające surowce wtórne o zagrożeniu. Pisemnie powiadomieni o tym Straż Miejską w Bytomiu celem podjęcia kontroli i obserwacji opisanego miejsca. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Urzędu Miasta w Bytomiu z informacją o zaistniałym problemie oraz możliwości jego rozwiązania.

mł. asp.  Tomasz GAC  tel.  322835722, 727032140, mail: dzielnicowy.rostka30@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 30:
ul. Arki Bożka, Chorzowska - nieparzyste 1-59 i 26, Kopalniana, Krzyżowa - nieparzyste 1-3, 2A, 2B, 2C, 2D i akwen Żabie Doły, Pszczyńska, Siemianowicka - parzyste 2-98, Sienna.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.06.2018r :

Budynek przy ulicy Siennej 5, który został wyłączony z użytkowania. Kamienica od frontu jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych, jednak od strony podwórza istnieje możliwość dostania się do środka. Stan techniczny budynku oraz jego pomieszczeń tj. stropów, stwarza realne zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, które tam mogą przebywać. Ponadto według zgłoszeń okolicznych mieszkańców, w budynku często przebywają osoby postronne w tym osoby nieletnie, które go dewastują i przyczyniają się do pogorszenia i tak złego stanu technicznego. Celem do osiągnięcia jest stosowne zabezpieczenie budynku od strony podwórza przed dostępem do jego pomieszczeń oraz zagrodzenie przesmyku prowadzącego do samego nieużytkowanego podwórza przez właściwe instytucje lub właściciela terenu. Dzielnicowy wystąpi do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Straży Miejskiej celem ustalenia właściciela budynku. Zwróci się pisemnie do Straży Miejskiej, celem współpracy i kontroli przy zabezpieczeniu wskazanego rejonu. Prowadzone będą kontrole w rejonie ul. Siennej 5 celem niedopuszczenia do przebywania w nim osób. Po ustaleniu właściciela terenu dzielnicowy wystąpi pisemnie do niego celem zabezpieczenia budynku.

asp. sztab. Rafał ŚMIEJA  tel.  322835720, 727032139, mail: dzielnicowy.rostka31@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 31:
ul. Bema, Bernardyńska, Cicha, Chorzowska - parzyste 2-36 z wyłączeniem numeru 26, Głowackiego, Jodłowa, Kołobrzeska, Ks. Schenka, Łagiewnicka 42 - nieparzyste 3-33, Łączna, Miodowa, Mikołaja, Prokopa, Smółki, Tuwima, Park Mickiewicza, Żółkiewskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.08.2018r :

W rejonie nieużytków przy ul. Tuwima graniczących z ciągami garaży znajdują się różnego rodzaju śmieci (siedziska kanap, opony, gruz, butelki itp.) Zjawisko to znacząco wpływa na wizerunek terenu, poczucie bezpieczeństwa i komfortu właścicieli i użytkowników garaży. Zakładanym celem do osiągnięcia jest przywrócenie poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z garaży i poprawę wizerunku wskazanego obszaru. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej, przeprowadzi rozpoznania w rejonie ciągów garaży ul. Tuwima pod względem zaśmiecania. Policjantom Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego zostaną przekazane zadania mające na celu prowadzenie doraźnych kontroli wskazanego miejsca w celu ujawnienia osób zaśmiecających ten teren. Dzielnicowy Skieruje pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w objęciu kontrolą przedmiotowego terenu w ramach służby obchodowej i patrolowej. Nawiąże współpracę z Radnym Rady Miejskiej. Skieruje wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

st. asp. Marcin OSTROWSKI tel. 322835717, 727032142, mail: dzielnicowy.rostka32@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 32:
ul. Apteczna, Cyryla i Metodego, Fabryczna, Górnośląska, Kolonia Zgorzelec, Kolonia Zygmunt, Krótka, Krzyżowa - nieparzyste 11-25 i parzyste 22-40, Ludowa, Ostatnia, Palińskiego, Piotra Św., Romanowskiego, Rudna, Spacerowa, Szyby Rycerskie, Ściegiennego, Świętochłowicka, Świętojańska, Warzywna, Zapolskiej, Zielińskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Zakładany cel działania priorytetowego dotyczący zdiagnozowanych zagrożeń nie został zrealizowany w zadowalającym stopniu, pomimo podejmowanych działań tj. systematycznych kontroli, krótkotrwałych obserwacji, weryfikacji zgłoszeń i współpracy z lokalna społecznością. Ocena ta oparta jest o rozmowy z mieszkańcami, w tym także pisemne zawiadomienia o niepokojących sytuacjach, świadczących o utrzymującym się obniżonym poczuciu bezpieczeństwa i sugestiach wzmożonych oddziaływań ze strony Policji w tym rejonie. W rejonie ul. św. Cyryla i Metodego 15 dochodziło do licznych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Głównie kradzieże z włamaniem do placówek handlowych, ich usiłowania lub zniszczenia mienia (drzwi wejściowe, witryny sklepowe, rolety), co wymagało dodatkowego zadaniowania podległych służb. Pomimo, iż zdarzenia te obecnie nie są notowane (sprawców zatrzymano), usprawniono monitoring, lokalni właściciele sklepów poprawili jakość zabezpieczeń to mieszkańcy dzielnicy nadal zgłaszają zasadność częstych kontroli wymienionego rejonu przez Policje, co ich zdaniem odstrasza potencjalnych sprawców, podkreślając tym samym widoczne efekty dotychczasowych oddziaływań prewencyjnych.

asp. sztab. Adam KORF  tel.  322835717, 727032141, mail:dzielnicowy.rostka33@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 33:
ul. Adamka, Armii Krajowej, Astrów, Bratków, Chorzowska - parzyste 86-90, Cyryla Metodego - parzyste, Jałowcowa, Konwalii, Krzyżowa 3 - parzyste 2-14, 8a-8b, Lelewela, Prosta, Pszczelna, Różana, Stokrotek, Tulipanów.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W trakcie pełnienia służby obchodowej w podległym rejonie służbowym dzielnicy Łagiewniki oraz prowadzonych rozmów z mieszkańcami dzielnicy, uzyskiwano liczne skargi mieszkańców związane z utrudnieniem jakie powstało przy wyjeździe z drogi podporządkowanej w rejonie budynku ul. Armii Krajowej 54B. Osoby poruszające się z głębi osiedla tj. ulicy Armii Krajowej 52, 54,58 i ul. Tulipanów, Astrów i przyległych chcąc wyjechać do ul. Armii Krajowej muszą korzystać z tego wyjazdu. Ulica Armii Krajowej jest drogą jednokierunkową i kierowcy samochodów włączający się w tym miejscu do ruchu w związku ze zbyt blisko zaparkowanymi pojazdami przy ul. Armii Krajowej 54B mają bardzo ograniczoną widoczność, co powoduje bardzo duże zagrożenie. Budynek przy ulicy Armii Krajowej obecnie po remoncie jest siedzibą administracji Bytomskich Mieszkań, dlatego więcej pojazdów parkuje w rejonie budynku bezpośrednio przy ulicy. Zasadnym było by w tym miejscu umieszczenie przy wyjeździe lustra ułatwiającego wyjazd oraz ustawienie zabezpieczeń na jezdni, które uniemożliwiały by parkowanie pojazdów zbyt blisko skrzyżowania. Zakładanym celem do osiągnięcia jest umieszczenia w opisanym miejscu odpowiednich zabezpieczeń. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez częstsze kontrole odpowiednich służb. Dzielnicowy wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu, celem zwrócenia uwagi na powyższy problem, kontrolę tego miejsca i omówi sposobów na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. W porozumieniu z kierownikiem OPI KP III, kierowane będą w ten rejon służby patrolowe celem kontroli opisanego miejsca pod kątem wymienionego zagrożenia. Dzielnicowy nawiąże współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Bytom celem eliminacji zagrożenia. Zwróci się pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu celem podjęcia decyzji o odpowiednim zabezpieczeniu wyjazdu.

 • asp. sztab. Rafał KAJDAS
 • sierż. sztab. Bartłomiej LISOWSKI
 • st. sierż. Marcin ŚLÓSAREK
 • mł. asp. Krzysztof WOJTASIK
 • st. sierż. Marcin HAŁADUS
 • asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI
 • asp. sztab. Krzysztof KUĆ
 • asp. Andrzej PAWEŁCZYK
 • asp. Łukasz JANISZEWSKI
 • asp. sztab. Adam OLESIŃSKI
 • mł. asp. Bartłomiej Bartłomiejczyk
 • mł. asp. Tomasz GAC
 • asp. sztab. Rafał ŚMIEJA
 • st. asp. Marcin OSTROWSKI
 • asp. sztab. Adam KORF