Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji III - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji III

Kierownik rewiru

asp. sztab. Rafał KAJDAS, tel.  322835715

 

Dzielnicowi:

 

st. sierż. Bartłomiej LISOWSKI tel.  322835722, 727032144, mail: dzielnicowy.rostka20@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 20:
ul. Korfantego - parzyste 34-40, Matejki - nieparzyste 1-13 i parzyste 2-20, Piłsudskiego - nieparzyste 69A-81, Smolenia 35, Pl. Sobieskiego, ul. Sokoła, Witczaka - nieparzyste 35-57, Żołnierza Polskiego 2, Żeromskiego - nieparzyste 23-29 i parzyste 42-48.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie bramy wejściowej, podwórza oraz śmietnika znajdującego się przy ul. Matejki 14 w Bytomiu. Poprzez spożywanie alkoholu, zaśmiecanie wymienionego terenu butelkami po wypitym alkoholu, zanieczyszczanie oraz załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych przez gromadzące się tam osoby bezdomne, które zagrożone są dodatkowo zjawiskiem wychłodzenia organizmu. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w godzinach wieczorno - nocnych pomiędzy godziną 18:00 a 6:00 rano w soboty i niedziele. W ciągu tygodnia o nieokreślonych porach lokatorzy tego budynku sporadycznie napotykają również osoby które nie zamieszkują w tym budynku a spożywają alkohol, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne oraz śpią w śmietniku znajdującym się na podwórzu. Zachowanie tych osób uniemożliwia zarówno spoczynek nocny lokatorom oraz wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Dzielnicowy prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie budynku i podwórza ul. Matejki 14. Prowadzona będzie bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Wystąpi do Straży Miejskiej, celem wzmożenia patroli. Prowadzone będą spotkania z mieszkańcami zamieszkującymi w rejonie budynku ul. Matejki 14. Przekaże kierownikowi OPI, aby rozdysponował policjantom częstsze patrole w opisanych godzinach i rejonie. 

st. sierż. Marcin ŚLÓSAREK tel. 322835718, 727032135, mail: dzielnicowy.rostka21@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 21:
ul. Brzezińska, Kochanowskiego - nieparzyste 1-19, Królowej Jadwigi, Reymonta, Siemianowicka - nieparzyste 3-107A, Witczaka - parzyste 2-24.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego, tzw. Szynol, gdzie grupują się młode osoby szczególnie w okresie letnim w godzinach wieczorowo - nocnych tj. 20:00 - 2:00, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny oraz spożywają alkohol, a także załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne i niszczą elementy wyposażenia placu zabaw. Co przekłada się na zakłócenia porządku publicznego. Zachowanie się tych osób uniemożliwia spoczynek nocny lokatorom okolicznych budynków oraz wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Dzielnicowy prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie placu zabaw. Bezwzględnie reagował na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Wystąpi do Straży Miejskiej, celem wzmożenia patroli. Wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów celem zainstalowania oświetlenia w/w rejonu.

Przekazanie kierownikowi OPI KP III, aby rozdysponował policjantom częstsze patrole w opisanych godzinach i rejonie. 

mł. asp. Krzysztof WOJTASIK  tel.  322835721, 727032133, mail:dzielnicowy.rostka22@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 22:
ul. Alojzjanów, Pl. Barbary, ul. Floriańska, Jaronia, Św. Kingi, Kamieńska, Kochanowskiego - nieparzyste 21-53, Konopnickiej, Miętkiewicza, Musialika, Rodziewiczówny, Szczęść Boże, Witczaka - parzyste 26-76, Al. Jana Pawła 10, POD Zawadzkiego i składowisko śmieci.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Witczaka 44, gdzie część przejścia jest zasłaniana przez parkujące na skwerze zielonym pojazdy. Korzystające z przejścia osoby aby upewnić się czy nadjeżdża pojazd muszą wejść na przejście na wysokość zaparkowanych tam samochodów co powoduje, iż wchodzą wprost pod koła nadjeżdżających pojazdów. Stwarza to realne zagrożenie potrącenia pieszych uczestników ruchu. Z uwagi, iż jest to droga główna panuje tam duże natężenie ruchu. Dzielnicowy będzie prowadził doraźne kontrole w rejonie przejścia dla pieszych ul. Witczaka 44. Zwiększona reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Wystąpi do Straży Miejskiej, celem wzmożenia patroli w przedmiotowym rejonie. Wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów celem zainstalowania barierek uniemożliwiających parkowanie tam pojazdami. 

asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI  tel.  322835720, 727032136, mail:dzielnicowy.rostka23@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 23:
Pl. Akademicki - parzyste 2-16, Karin Stanek Plac, Kossaka, Lenartowicza, Mickiewicza - parzyste 2-28, Orląt Lwowskich - nieparzyste 1-5A i parzyste 2-8, Prusa - nieparzyste 1-15 i parzyste 2-20, Szafranka, Staffa, Witczaka - nieparzyste 59-103 i parzyste 78–104.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie przy Szkole Podstawowej nr 46, ul. Prusa 10, w rejonie przejścia dla pieszych, znajdującego się bezpośrednio przy szkole. Mało widoczne jest oznakowanie oraz parkujące pojazdy ograniczają widoczność. Taki stan rzeczy powoduje duże zagrożenie dla osób w tym dzieci korzystających z tego przejścia. Dzielnicowy wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu, celem zwrócenia uwagi na powyższy problem, kontrolę tego miejsca i ewentualnego poparcia opisanych problemów przy zgłoszeniu go do Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów naświetlając powyższy problem z wskazaniem uwag mieszkańców oraz wskazanie ewentualnych sposobów na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI  tel.  322835720, 727032136, mail: dzielnicowy.rostka24@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 24:
ul. Cybisa, Gallusa, Grottgera 1-6, Gwarecka, Kędzierzyńska, Krucza, Kruszcowa, Mickiewicza - parzyste 30-70, Powstańców Śląskich - nieparzyste 1-5, Powstańców Śląskich 2, Północna - parzyste 2-18, Sandomierska, Stawowa, Tramwajarzy, Ułańska, Wesoła, Witczaka - nieparzyste 105-155 i parzyste 106-180, Pl. Wojska Polskiego, ul. Staffa cmentarz i POD Sielanka.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie ogródków działkowych ROD Sielanka przy ul. Staffa. Na powyższe ogródki bardzo często przychodzą młodzi ludzie oraz osoby bezrobotne poszukujące złomu oraz innych rzeczy należących do działkowców. Najczęściej osoby te przychodzą w porze nocnej oraz zimą kiedy mało osób przychodzi na ogródki. W czasie jednej nocy sprawcy dokonują włamań do kilku ogródków. Bardzo często dochodzi również do dewastacji mienia należącego do działkowców oraz zarządu ROD Sielanka. W zimowej porze na teren ogródków często przychodzą osoby bezdomne, które poszukują miejsca do spania. Dzielnicowy prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie ogródków działkowych pod kątem przebywania osób bezdomnych oraz ujawnienia potencjalnych sprawców włamań do ogródków. Wystąpi do Straży Miejskiej, celem wzmożenia patroli w tym rejonie. Nastąpi zadaniowanie dla patroli OPI KP III pod kątem doraźnych kontroli terenu ogródków działkowych.

asp. szt. Krzysztof KUĆ  tel.  322835720,727032132, mail: dzielnicowy.rostka25@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 25:
ul. Dworcowa - nieparzyste 1-39, Jagielońska - nieparzyste 13-27 i parzyste 18-34, Karola Miarki - nieparzyste 1-17 i parzyste 2-14, Pl. Kościuszki - parzyste 10-12, Moniuszki - parzyste 10-32 i nieparzyste 11-15, Pl. Wolskiego - nieparzyste 5 -7.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie ul. Bernardyńskiej na odcinku od Powiatowego Urzędu Pracy do budynku Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu mieszczącego się przy ul. Wojciecha Kilara 29, gdzie droga ta na całym odcinku jest nie oświetlona. Jednocześnie brakuje tam skrajnie jezdni oraz chodnika, a poruszające się tamtędy osoby muszą korzystać z jezdni, która po zmroku jest całkowicie zaciemniona co powodować może realne zagrożenie potrąceniem osób z niej korzystających. Na jezdni tej jest spore natężenie ruchu, gdyż pozwala ona w znacznym stopniu skrócić drogę i objechać centrum miasta. Zapewnia też dojazd do budynku Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu, w którym organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży, którzy po zakończeniu zajęć muszą poruszać się niejednokrotnie po zmroku fragmentem całkowicie zaciemnionej drogi. Dzielnicowy będzie prowadził doraźne kontrole w rejonie ul. Bernardyńskiej głównie po zmierzchu. Prowadził będzie bezwzględną reakcję na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Wystąpi do Straży Miejskiej, celem wzmożenia patroli. Wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów celem zainstalowania oświetlenia w/w rejonu.

asp. Andrzej PAWEŁCZYK  tel.  322835721, 727032137, mail: dzielnicowy.rostka26@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 26:
ul. Jagiellońska - nieparzyste 1-11 i parzyste 2-16, Józefczaka - nieparzyste 1-29 i parzyste 2-38, Katowicka 1-23, Moniuszki - nieparzyste 17-25, Piastów Bytomskich - nieparzyste 1-9, parzyste 2-18, Rostka - nieparzyste 1-21 i parzyste 2-18, Pl. Sikorskiego, ul. Wałowa - nieparzyste 1-13 i parzyste 2-10.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie chodnika przy ul. Moniuszki od strony Opery Śląskiej. Chodnik w tym miejscu nie posiada słupków uniemożliwiających parkowanie pojazdów. We wskazanym miejscu niejednokrotnie parkowane są pojazdy niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. W szczególności podczas imprez kulturalnych w Operze Śląskiej. Dochodzi do sytuacji, że zaparkowane pojazdy wstrzymują komunikację miejską. Wymuszony postój tramwajów powoduje utrudnienie ruchu innym pojazdom oraz stwarza zagrożenie dla pieszych, którzy zmuszeni są opuścić tramwaj. Dzielnicowy prowadził będzie kontrole w rejonie omawianego chodnika. Prowadzona będzie bezwzględna reakcja na wykroczenia w tym rejonie. Wystąpi do Straży Miejskiej celem zwiększenia partoli w ww rejonie. Wystąpi do MZDiM celem zamontowania słupków przy chodniku ul. Moniuszki a pl. Sikorskiego.  

mł. asp. Łukasz JANISZEWSKI tel. 322835718, 727032138, mail: dzielnicowy.rostka27@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 27:
ul. Dzieci Lwowskich, Gliwicka, pl. Grunwaldzki, ul. Jainty - nieparzyste 1-19, Krawiecka, Korfantego - nieparzyste 21-37, Piastów Bytomskich - nieparzyste 11-13, Podgórna - nieparzyste 1-9, Piłsudskiego - parzyste 70-72, Przechodnia, Rycerska, pl. Rynek 11–26, ul. Rzeźnicza, Zaułek.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie ul. Zaułek, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu. Dochodzi również do zaśmiecania powyższego miejsca butelkami oraz zanieczyszczenia miejsca poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby tam przebywające. Proceder ten sprzyja demoralizacji dzieci i młodzieży. Dzielnicowy prowadził będzie kontrole wskazanego rejonu. Bezwzględnie będzie reagował na popełniane wykroczenia. Wystąpi do Straży Miejskiej celem współpracy przy wyeliminowaniu ww zjawiska. Nawiąże współpracę z ochroną CH „Agora” celem wyeliminowania powyższego zagrożenia. Powiadomi kierownika OPI KP III Bytom celem wzmożenia kontroli przez patrole interwencyjne celem wyeliminowania ww zjawiska.

st. asp. Adam OLESIŃSKI tel. 322835719, 727032134, mail: dzielnicowy.rostka28@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 28:
ul. Głęboka, Krakowska, Korfantego - nieparzyste 1-19 i parzyste 2-32, Matejki - nieparzyste 15-41 i parzyste 20A-52, Piłsudskiego - parzyste 74-84A, Szkolna, Szymanowskiego, Staromiejska, Witczaka - nieparzyste 1-33.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie pomiędzy ulicami Rycerska a Korfantego 22, gdzie znajduje się górka z której w okresie zimowym na sankach zjeżdżają dzieci wprost na ulicę pod nadjeżdżające samochody, co może skutkować poważnymi wypadkami drogowymi. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie wskazanego miejsca. Skieruje do Straży Miejskiej wystąpienie o skierowanie w to miejsce patroli. Skieruje do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wystąpienie z wnioskiem o zamontowanie barier zabezpieczających.

sierż. sztab. Bartłomiej BARTŁOMIEJCZYK  tel.  322835718, 727032143, mail: dzielnicowy.rostka29@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 29:
ul. Dojazd - do wiaduktu, Józefczaka 40 i nieparzyste 31-51, Karola Miarki - parzyste 16-68 i nieparzyste 19-45, Pl. Klasztorny, ul. Katowicka - nieparzyste 25-63 i parzyste 24-70, Matejki 54 i 56, Wałowa - parzyste 12-18 i nieparzyste 15-25, Zamenhofa, Rostka - nieparzyste 23-45 i parzyste 20-44.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie wzdłuż ul. Katowickiej (odcinek od nr 19 do skrzyżowania ulic Katowicka, Chorzowska, Siemianowicka i Witczaka), gdzie znajdują się metalowe barierki oddzielające torowisko od chodnika. Część z barierek została skradziona, zniszczona, a miejsca gdzie jest ich brak powodują realne zagrożenie dla życia i zdrowia korzystających z chodnika. Wyjście z kilku klatek schodowych przy ulicy powoduje wejście bezpośrednio na torowisko, na którym jest duże natężenie ruchu. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie wskazanego miejsca oraz przypominał mieszkańcom o występującym zagrożeniu. Skieruje do MZDiM w Bytomiu wystąpienia o naprawę/wymianę uszkodzonych metalowych barierek, ewentualnie remont lub modernizacji drogi.

mł. asp.  Tomasz GAC  tel.  322835722, 727032140, mail: dzielnicowy.rostka30@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 30:
ul. Arki Bożka, Chorzowska - nieparzyste 1-59 i 26, Kopalniana, Krzyżowa - nieparzyste 1-3, 2A, 2B, 2C, 2D i akwen Żabie Doły, Pszczyńska, Siemianowicka - parzyste 2-98, Sienna.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie sklepu monopolowego przy ulicy Siennej 13, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. W związku z powyższym faktem dochodzi również do zaśmiecania rejonu sklepu butelkami po spożytym alkoholu oraz zanieczyszczanie poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby spożywające alkohol i gromadzące się w ww. rejonie. Newralgicznym punktem jest również teren znajdujący się pomiędzy nasypem kolejowym przecinającym ulicę Sienną i Kopalnianą, a posesją przy ul. Siennej 13, gdzie znajdują się zarośnięte nieużytki. Osoby spożywające alkohol często przenoszą się w rejon graniczących nieużytków, gdzie znajdują schronienie i tam spożywają alkohol, załatwiając przy tym swoje potrzeby fizjologiczne. W wyniku takiego postępowania teren został w znacznym stopniu zaśmiecony. Wspomniany proceder sprzyja demoralizująco na dzieci i młodzież zamieszkującą okolice ww. sklepu, jak również może stać się zalążkiem do działań i zachowań kryminogennych. Dzielnicowy prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie sklepu przy ulicy Siennej 13 i przylegających nieużytków. Prowadzona będzie bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia. Wystąpi do Straży Miejskiej, celem współpracy przy wyeliminowaniu ww. Zjawiska. Ustali właściciela terenu przylegającego do ul. Siennej 13, celem powiadomienia go i zobowiązania do usunięcia śmieci lub zabezpieczenia terenu przed dalszym zaśmiecaniem. Wystąpi do Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu celem usunięcia śmieci z rejonu nieużytków. Powiadomi kierownika OPI KP III Bytom celem wzmożenia kontroli przez patrole rejonu sklepu monopolowego. Przeprowadzi okresowe rozmowy z mieszkańcami zamieszkującymi rejon sklepu monopolowego przy ul. Siennej 13.

asp. sztab. Rafał ŚMIEJA  tel.  322835720, 727032139, mail: dzielnicowy.rostka31@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 31:
ul. Bema, Bernardyńska, Cicha, Chorzowska - parzyste 2-36 z wyłączeniem numeru 26, Głowackiego, Jodłowa, Kołobrzeska, Ks. Schenka, Łagiewnicka 42 - nieparzyste 3-33, Łączna, Miodowa, Mikołaja, Prokopa, Smółki, Tuwima, Park Mickiewicza, Żółkiewskiego.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie obiektu sportowego GKS „Rozbark”. Stadion usytuowany jest na terenie Osiedla Zawadzkiego w miejscu graniczącym z nieużytkami. Wejście na teren stadionu zabezpieczone jest metalowym ogrodzeniem, w większości siatką ogrodową. W godzinach popołudniowych i wieczorowo nocnych obiekt pozostaje bez nadzoru i oświetlenia. W tym czasie na obiekcie grupują się młode osoby, dewastujące elementy trybuny. Dochodzi tam do spożywania alkoholu i zażywania innych środków odurzających. Często dochodzi do kradzieży elementów ogrodzenia i włamań do pomieszczeń klubu. Dzielnicowy obejmie obiektu GKS „Rozbark” kontrolą w ramach służby obchodowej i patrolowej. Skieruje wystąpienie do Straży Miejskiej w Bytomiu o objęcie obiektu kontrolą w ramach służby patrolowej i obchodowej. Nawiąże kontaktu z personelem klubu. O przedmiotowym zagrożeniu umówi spotkanie z Radnym Rady Miejskiej w Bytomiu. 

st. asp. Marcin OSTROWSKI tel. 322835717, 727032142, mail: dzielnicowy.rostka32@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 32:
ul. Apteczna, Cyryla i Metodego, Fabryczna, Górnośląska, Kolonia Zgorzelec, Kolonia Zygmunt, Krótka, Krzyżowa - nieparzyste 11-25 i parzyste 22-40, Ludowa, Ostatnia, Palińskiego, Piotra Św., Romanowskiego, Rudna, Spacerowa, Szyby Rycerskie, Ściegiennego, Świętochłowicka, Świętojańska, Warzywna, Zapolskiej, Zielińskiego.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano, że powstał problem polegający na tym, że park znajdujący się w przy ul. Spacerowej po wykonanym remoncie został oświetlony. Jest to jednak jedynie główna aleja natomiast plac zabaw oraz pobliskie aleje, znajdujące się w rejonie stawu nie są objęte tym oświetleniem. Taki stan rzeczy powoduje po zmroku brak możliwości przebywania osób w sposób bezpieczny w tym rejonie ze względu na panujące tam ciemności. Oświetlenie tego terenu na pewno wpłynęło by na bezpieczeństwo osób spędzających wolne chwile w tym rejonie. Obecnie teren parku stał się terenem atrakcyjnym do wieczornych spacerów, korzystania z ławek znajdujących się w rejonie placu zabaw. Oświetlenie tego terenu wpłynęło by również na łatwiejszy monitoring tego miejsca przez służby porządkowe, które kontrolują to miejsce. Obecnie panujące tam ciemności ułatwiają dokonywanie dewastacji oraz przebywanie w tym rejonie osób nie zgodnie z przeznaczeniem i popełnianie wykroczeń. 

st. asp. Adam KORF  tel.  322835717, 727032141, mail:dzielnicowy.rostka33@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 33:
ul. Adamka, Armii Krajowej, Astrów, Bratków, Chorzowska - parzyste 86-90, Cyryla Metodego - parzyste, Jałowcowa, Konwalii, Krzyżowa 3 - parzyste 2-14, 8a-8b, Lelewela, Prosta, Pszczelna, Różana, Stokrotek, Tulipanów.

PLAN PRIORYTETOWY:

Rozpoznano zagrożenie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Armii Krajowej 40. Dotyczy rejonu przejścia dla pieszych, znajdującego się bezpośrednio przy szkole. Dojazd do tego miejsca znajduje się ze wzniesienia co powoduje uzyskiwanie nadmiernych prędkości przez nadjeżdżające samochody. Mało widoczne jest oznakowanie które informuje kierujących o dostosowaniu prędkości. Znak z napisem zwolnij bardzo często nie jest sprawny i nie jest podświetlony. Taki stan rzeczy powoduje duże zagrożenie dla osób w tym dzieci korzystających z tego przejścia. Dzielnicowy wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu, celem zwrócenia uwagi na powyższy problem, kontrolę tego miejsca i poparcia opisanych problemów przy zgłoszeniu go do Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Bytomiu naświetlające powyższy problem z wskazaniem uwag mieszkańców oraz wskazanie ewentualnych sposobów na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. 

 • asp. sztab. Rafał KAJDAS
 • st. sierż. Bartłomiej LISOWSKI
 • st. sierż. Marcin ŚLÓSAREK
 • mł. asp. Krzysztof WOJTASIK
 • asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI
 • asp. sztab. Krzysztof KUĆ
 • asp. Andrzej PAWEŁCZYK
 • mł. asp. Łukasz JANISZEWSKI
 • st. asp. Adam OLESIŃSKI
 • sierż. sztab. Bartłomiej BARTŁOMIEJCZYK
 • mł. asp. Tomasz GAC
 • asp. sztab. Rafał ŚMIEJA
 • st. asp. Marcin OSTROWSKI
 • st. asp. Adam KORF