Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji III - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji III

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji III

Data publikacji 02.04.2019

Kierownik rewiru

asp. sztab. Rafał KAJDAS, tel.  322835715

 

Dzielnicowi:

 

sierż. sztab. Bartłomiej LISOWSKI tel.  322835722, 727032144, mail: dzielnicowy.rostka20@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 20:
ul. Korfantego - parzyste 34-40, Matejki - nieparzyste 1-13 i parzyste 2-20, Piłsudskiego - nieparzyste 69A-81, Smolenia 35, Pl. Sobieskiego, ul. Sokoła, Witczaka - nieparzyste 35-57, Żołnierza Polskiego 2, Żeromskiego - nieparzyste 23-29 i parzyste 42-48.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejonie pl. Sobieskiego 2-3 pomiędzy budynkiem biblioteki i muzeum. Dochodzi tam do spożywania alkoholu w miejscu publicznym, gdzie gromadzą się osoby bezdomne. W związku z powyższym faktem dochodzi również do zaśmiecania wymienionego miejsca butelkami po napojach alkoholowych, zanieczyszczania miejsca poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby spożywające alkohol i gromadzące się w w/w rejonie. Wspomniany proceder sprzyja demoralizacji dzieci i młodzieży zamieszkującej okolice jak również może stać się zalążkiem do działań i zachowań kryminogennych. Diagnoza problemu istniejącego na pl. Sobieskiego 2-3 powstała na podstawie oczekiwań mieszkańców zamieszkujących okoliczne budynki, jak również własnych obserwacji. Celem do osiągnięcia jest zapewnienie spokoju mieszkańcom pobliskich budynków oraz poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie. Ograniczenie popełnianych wykroczeń w opisanym rejonie. Poprawa wizerunku miasta. Ocena realizacji powyższego celu będzie realizowana poprzez rozpytanie okolicznych mieszkańców - ich ocena subiektywna. Dzielnicowy prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie całego pl. Sobieskiego 2-3. Bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej, celem współpracy przy wyeliminowaniu w/w zjawiska. Prowadzone będą spotkania z mieszkańcami zamieszkującymi w rejonie przyległym do pl. Sobieskiego 2-3. Przekazanie kierownikowi OPI, aby zadaniował policjantom częstsze patrole w opisanym rejonie.

st. sierż. Marcin ŚLÓSAREK tel. 322835718, 727032135, mail: dzielnicowy.rostka21@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 21:
ul. Brzezińska, Kochanowskiego - nieparzyste 1-19, Królowej Jadwigi, Reymonta, Siemianowicka - nieparzyste 3-107A, Witczaka - parzyste 2-24.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejonie ul. Siemianowickiej 27, gdzie cała oficyna jest pustostanem, a budynek jest przeznaczony do rozbiórki. Z uwagi na fakt, że dotychczasowi mieszkańcy opuścili swoje mieszkania istnieje duże ryzyko zajęcia opuszczonych mieszkań przez osoby bezdomne (szczególnie w okresie zimowym), które w celu ogrzania się palą śmieci i inne przedmioty oraz spożywają alkohol, co stanowi ryzyko zagrożenia pożarowego oraz dewastacji budynku. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie budynku przy ul. Siemianowickiej 27 celem uniemożliwienia dostępu do niego dla osób postronnych. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej oraz Kierownika OPI KP III Bytom o częstsze patrole i kontrole w w/w rejonie. Prowadzone będą doraźne kontrole w rejonie klatki budynku przy ul. Siemianowickiej 27. Reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Ustalenie zarządcy budynku. Pisemne wystąpienie do zarządcy budynku o skuteczne zabezpieczenie pustostanów. Informowanie mieszkańców o sposobie postępowania w przypadku ujawnienia osób w pustostanach oraz reakcja dzielnicowego i patroli OPI.

mł. asp. Krzysztof WOJTASIK  tel.  322835721, 727032133, mail:dzielnicowy.rostka22@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 22:
ul. Alojzjanów, Pl. Barbary, ul. Floriańska, Jaronia, Św. Kingi, Kamieńska, Kochanowskiego - nieparzyste 21-53, Konopnickiej, Miętkiewicza, Musialika, Rodziewiczówny, Szczęść Boże, Witczaka - parzyste 26-76, Al. Jana Pawła 10, POD Zawadzkiego i składowisko śmieci.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejonie nieużytków znajdujących się pomiędzy ulicami Rodziewiczówny 12-14, a ul. Witczaka 48-52 tworzących niezagospodarowaną przestrzeń, oświetloną jedynie jedną latarnią znajdującą się mniej więcej w połowie placu i usytuowaną przy drzewie, które swoim gabarytem częściowo ją przysłania co powoduje, że latania nie spełnia swojego zadania. Lokalizacja ta wskazywana jest przez lokalną społeczność jako miejsce spotkań młodzieży oraz osób w średnim wieku, którzy wykorzystują słabe oświetlenie do ukrywania się przed funkcjonariuszami Policji oraz Straży Miejskiej w chwili popełniania czynów zabronionych takich jak spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, zaśmiecania itp. Mieszkańcy skarżą się również na fakt, że w nocy boją się tamtędy przechodzić, gdyż obawiają się o swoje zdrowie, a nawet życie, a zwykła czynność jaką jest wyrzucenie śmieci, z uwagi na swoje bezpieczeństwo przekładana jest na poranek kolejnego dnia. Z poczynionych ustaleń wynika, że do takich zdarzeń dochodzi o różnych porach dnia i nocy. W porze dziennej osoby popełniające wykroczenia ukrywają się w bramie mieszczącej się przy ul. Witczaka 52, która znajduje się tuż przy sklepie całodobowym KUBIK. Po zmierzchu i nocy grupy osób można spotkać w rejonie murku umiejscowionego w centralnej części placu. Powyższe stwierdzenia potwierdzają konieczność podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowanie opisanego problemu. Przyczyną tego procederu jest brak zagospodarowania tak dużego terenu oraz brak właściwego oświetlenia, co skutkuje realnym zagrożeniem pieszych przemieszczających się przez plac. Problem ten był wielokrotnie poruszany przez społeczność tego rejonu w trakcie spotkań z mieszkańcami, podczas których zostałem poinformowany o istniejącym problemie. Celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności, ograniczenie popełniania czynów zabronionych. Współpraca ze służbami mającymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa i wyeliminowanie zagrożenia. Spowodowanie zainstalowania dodatkowego oświetlenia w rejonie placu. Prowadzone będą doraźne kontrole w rejonie nieużytków mieszczących się pomiędzy ulicami Rodziewiczówny 12-14 i Witczaka 48-52. Natychmiastowa reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Sporządzenie wystąpienia do MZDiM Bytom. Przekazanie Straży Miejskiej, Kierownikowi OPI KPIII Bytom oraz Naczelnikowi WRD KMP Bytom aby dyslokował funkcjonariuszom częstsze patrole i kontrole w w/w rejonie.

st. sierż. Marcin HAŁADUS  tel.  322835721, 727032131, mail:dzielnicowy.rostka23@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 23:
Pl. Akademicki - parzyste 2-16, Karin Stanek Plac, Kossaka, Lenartowicza, Mickiewicza - parzyste 2-28, Orląt Lwowskich - nieparzyste 1-5A i parzyste 2-8, Prusa - nieparzyste 1-15 i parzyste 2-20, Szafranka, Staffa, Witczaka - nieparzyste 59-103 i parzyste 78–104.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejonie ul. Szafranka 15 , gdzie wiele lokali jest pustostanami. Do pustych lokali co jakiś czas przychodzą postronne osoby, zaśmiecają i dewastują je. Istnieje ryzyko szczególnie w okresie zimowym zajęcia lokali przez osoby bezdomne, które chcąc się ogrzać palą różne przedmioty oraz niszczą infrastrukturę budynku, zakłócają porządek publiczny, spokój lokatorów budynku co wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Zachowania takie pogłębiają dewastację budynku i stwarzają zagrożenie pożarowe. W rozmowie z mieszkańcami kamienicy potwierdzono konieczność podjęcia stosownych czynności mających na celu wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Przyczyną w/w zdarzeń jest brak zabezpieczenia podwórza i klatki schodowej przed osobami postronnymi. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie lokali-pustostanów w budynku przy ul. Szafranka 15 celem uniemożliwienia dostępu do nich dla osób postronnych. Prowadzone będą doraźne kontrole przez dzielnicowego w rejonie ul. Szafranka 15 w trakcie służby obchodowej. Reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Wystąpienie do Straży Miejskiej, Kierownika OPI KPIII Bytom celem wzmożenia patroli oraz kontroli we wskazanym miejscu. Ustalenie zarządcy budynku przy ul. Szafranka 15. Wystąpienie do administratora budynku o zabezpieczenie posesji przed osobami postronnymi. Informowanie mieszkańców o sposobie postępowania w przypadku ujawnienia osób postronnych w pustostanach.

asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI  tel.  322835720, 727032136, mail: dzielnicowy.rostka24@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 24:
ul. Cybisa, Gallusa, Grottgera 1-6, Gwarecka, Kędzierzyńska, Krucza, Kruszcowa, Mickiewicza - parzyste 30-70, Powstańców Śląskich - nieparzyste 1-5, Powstańców Śląskich 2, Północna - parzyste 2-18, Sandomierska, Stawowa, Tramwajarzy, Ułańska, Wesoła, Witczaka - nieparzyste 105-155 i parzyste 106-180, Pl. Wojska Polskiego, ul. Staffa cmentarz i POD Sielanka.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejon budynków mieszkalnych oraz podwórka znajdującego się przy ul. Witczaka 129. Bardzo często spotykane są osoby spożywające alkohol, zakłócające ciszę nocną, zaśmiecające podwórko. Najczęściej osoby te przychodzą w godzinach wieczornych lub w weekendy w godz 15:00 - 22:00. Sąsiadujący z budynkiem sklep monopolowy „Wielbłąd” dodatkowo przyczynia się do powstania procederu spożywania alkoholu w klatce schodowej przez klientów kupujących alkohol w sklepie. W większości są to osoby bezrobotne, bezdomne jak również osoby mieszkające w pobliskich kamienicach. Informacje weryfikowano poprzez rozmowy z mieszkańcami oraz doraźne kontrole. Takie zagrożenie ma szczególny negatywny wpływ na demoralizację młodzieży zamieszkałej w tym rejonie. Celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców budynku oraz wyeliminowanie zagrożenia. Dzielnicowy prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie ul. Witczaka 129 pod kątem ujawnienia osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny. Wystąpi do Straży Miejskiej, celem wzmożenia patroli w tym rejonie. Zadaniowanie dla patroli OPI KP III Bytom pod kątem doraźnych kontroli podwórka ul. Witczaka 129. Prowadzona będzie okresowa kontrola i analiza podejmowanych działań w celu właściwego ukierunkowania dalszych czynności.

sierżant  Monika Kurek  tel.  322835720,727032132, mail: dzielnicowy.rostka25@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 25:
ul. Dworcowa - nieparzyste 1-39, Jagielońska - nieparzyste 13-27 i parzyste 18-34, Karola Miarki - nieparzyste 1-17 i parzyste 2-14, Pl. Kościuszki - parzyste 10-12, Moniuszki - parzyste 10-32 i nieparzyste 11-15, Pl. Wolskiego - nieparzyste 5 -7.

PLAN PRIORYTETOWY już wkrótce

asp. Andrzej PAWEŁCZYK  tel.  322835721, 727032137, mail: dzielnicowy.rostka26@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 26:
ul. Jagiellońska - nieparzyste 1-11 i parzyste 2-16, Józefczaka - nieparzyste 1-29 i parzyste 2-38, Katowicka 1-23, Moniuszki - nieparzyste 17-25, Piastów Bytomskich - nieparzyste 1-9, parzyste 2-18, Rostka - nieparzyste 1-21 i parzyste 2-18, Pl. Sikorskiego, ul. Wałowa - nieparzyste 1-13 i parzyste 2-10.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w podwórzu przy ul. Rostka 6. We wskazanym podwórzu znajdują się budynki gospodarcze, które są w złym stanie, częściowo zawalone gdzie pozostał nieuprzątnięty gruz. Odnotowano skargi lokatorów kamienicy, którzy uskarżają się na wymieniony fakt. Zaniedbanie podwórza oraz panujący tam nieład powoduje, że n/n osoby wchodzą tam, załatwiają potrzeby fizjologiczne oraz spożywają alkohol. Kamienica przy ul. Rostka 6 była objęta planem priorytetowym który miał na celu zamontowanie bramy wejściowej, która uniemożliwiła by dostawania się do zewnątrz w/w osób. Z uwagi na brak środków finansowych ADM wnioskowanej bramy nie zamontował, podjęte działania prewencyjne odniosły zamierzony cel, nastąpiła poprawa jednakże nadal występują wymienione zdarzenia. Wnęki budynków gospodarczych, które nie są zabezpieczone drzwiami stały się składowiskiem łatwopalnych śmieci. Z uwagi na sezon grzewczy należy wziąć pod uwagę możliwość wrzucenia do w/w śmietniska popiołu, który mógłby być z niewypalonym żarem węglowym co skutkować mogło by zaprószeniem ognia. W sąsiedniej kamienicy znajduje się sklep mięsny, usunięcie przedmiotowego gruzu i śmieci uniemożliwi również gromadzeniu się i przebywaniu tam gryzoni. Uprzątniecie danego podwórza uniemożliwi zaistnienie wymienionych zjawisk, poprawi komfort życia lokatorów oraz swoim ładem i czystością odwiedzie od „wizyt” osób które będą tam wchodzić by załatwić swoje potrzeby fizjologiczne lub spożywać alkohol co poprawi poczucie bezpieczeństwa lokatorów. Cel do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa lokatorów kamienicy przy ul. Rostka 6. Uprzątnięcie gruzu i śmieci składowanych w podwórzu. Poprawa wizerunku podwórza przy ul. Rostka 6. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej prowadził będzie doraźne obserwacje w rejonie wskazanego miejsca. Prowadzona będzie bezwzględna reakcja na popełnione wykroczenia. Skierowane zostanie pismo do Straży Miejskiej o wsparcie u ADM w ramach kompetencji. Skierowane będzie pismo o uprzątniecie gruzu i śmieci do ADM. Aktywizacja społeczności przy ul. Rostka 6 pod kątem przestrzegania zasad składowania odpadów komunalnych w tym bezpieczeństwa przeciw pożarowego. Prowadzona będzie okresowa kontrola i analiza podejmowanych działań.

asp. Łukasz JANISZEWSKI tel. 322835718, 727032138, mail: dzielnicowy.rostka27@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 27:
ul. Dzieci Lwowskich, Gliwicka, pl. Grunwaldzki, ul. Jainty - nieparzyste 1-19, Krawiecka, Korfantego - nieparzyste 21-37, Piastów Bytomskich - nieparzyste 11-13, Podgórna - nieparzyste 1-9, Piłsudskiego - parzyste 70-72, Przechodnia, Rycerska, pl. Rynek 11–26, ul. Rzeźnicza, Zaułek.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie przy ul. Korfantego 29. Na terenie po byłym targowisku znajduje się otwarty, opuszczony blaszany kiosk. Wewnątrz zbierają się osoby postronne, bezdomne które spożywają alkohol, nocują oraz awanturują się. Według ustnych zgłoszeń dotyczących zakłóceń ładu i porządku oraz z uwagi na okres zimowy (zagrożenie hipotermią) należy skutecznie zabezpieczyć wymieniony pustostan, ewentualnie usunąć go. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie blaszanego kiosku lub jego ewentualnie usunięcie. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej prowadził będzie doraźne kontrole i obserwacje w rejonie wskazanego miejsca. Prowadzona będzie represja wobec sprawców wykroczeń w rejonie pustostanu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców ul. Korfantego celem niezwłocznego powiadamiania odpowiednich służb w przypadku zauważenia przebywających osób postronnych wewnątrz kiosku. Skierowane zostanie pismo do Urzędu Miejskiego w Bytomiu celem ustalenia właściciela terenu. Dzielnicowy pisemne powiadomi Straż Miejską oraz kierownika OPI KPIII w Bytomiu o zdiagnozowanym zagrożeniu celem zadaniowania patroli do kontroli i obserwacji przedmiotowego miejsca.

asp. sztab. Adam OLESIŃSKI tel. 322835719, 727032134, mail: dzielnicowy.rostka28@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 28:
ul. Głęboka, Krakowska, Korfantego - nieparzyste 1-19 i parzyste 2-32, Matejki - nieparzyste 15-41 i parzyste 20A-52, Piłsudskiego - parzyste 74-84A, Szkolna, Szymanowskiego, Staromiejska, Witczaka - nieparzyste 1-33.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie przy ul. Szkolnej 10 i 11 w godzinach popołudniowych a szczególnie wieczorowo – nocnych w ciągu całego tygodnia. Wkoło budynków mieszkalnych dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. W związku z powyższym faktem dochodzi do zaśmiecania wymienionego miejsca pustymi butelkami po alkoholu, słonecznikiem, jak również do zakłócenia spoczynku nocnego mieszkańcom pobliskich posesji. W trakcie służb obchodowych, uzyskano szereg skarg odnośnie w/w negatywnego zachowania się osób w wymienionym rejonie. Powyższa diagnoza problemu istniejącego na ul. Szkolnej 10 - 11 powstała na podstawie zgłoszeń, oczekiwań mieszkańców zamieszkujących okoliczne budynki oraz własnych obserwacji. Celem do osiągnięcia jest represjonowanie potencjalnych sprawców wykroczeń przebywających w tym miejscu, co będzie miało wpływ na ich zniechęcenie do takich zachowań. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez uwidocznienia kontroli opisanego rejonu poprzez odpowiednie służby oraz wymierny efekt ich zgłoszeń. Uświadamianie mieszkańcom nieuchronności konsekwencji za popełnienie czynów karalnych w tym miejscu. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie wskazanego miejsca. Stanowcza reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej o skierowanie w to miejsce patroli. Przekazanie kierownikowi OPI, zadaniowania sił i środków funkcjonariuszy OPI oraz OPP Katowice aby miejsce objąć częstszymi patrolami w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych. Ustalenie administratora budynków i skierowanie pisma o rozpatrzenie możliwości zamontowania we wskazanym miejscu oświetlenia bądź monitoringu. Systematyczne rozmowy z mieszkańcami pobliskiego rejonu.

mł. asp. Bartłomiej BARTŁOMIEJCZYK  tel.  322835718, 727032143, mail: dzielnicowy.rostka29@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 29:
ul. Dojazd - do wiaduktu, Józefczaka 40 i nieparzyste 31-51, Karola Miarki - parzyste 16-68 i nieparzyste 19-45, Pl. Klasztorny, ul. Katowicka - nieparzyste 25-63 i parzyste 24-70, Matejki 54 i 56, Wałowa - parzyste 12-18 i nieparzyste 15-25, Zamenhofa, Rostka - nieparzyste 23-45 i parzyste 20-44.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejonie służbowym przy ul. Józefczaka 33, gdzie znajduje się otwarta oficyna, w której gromadzą się osoby postronne zaśmiecające i zanieczyszczające przedmiotowe miejsce. Do zdarzeń dochodzi pomimo ustawienia przed oficyną pojemników na śmieci. Jak ustalono zjawisko nasila się w porach wieczorowych i nocnych (zwłaszcza w weekendy). Widywane są wtedy młode osoby prawdopodobnie powracające z imprez towarzyskich, które załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w oficynie oraz zaśmiecają ją. Usytuowanie, kształt oraz wejście do oficyny powoduje, że osoby przebywające wewnątrz są praktycznie niewidoczne dla osób z ul. Przechodniej (łączącej ulicę Józefczaka z Pl. Rynek). Wskazane miejsce oddalone jest od Pl. Rynek o około 60 metrów – jednej z najważniejszych części i wizytówki miasta Bytomia. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie oficyny przed dostępem osób postronnych. Usunięcie zalegających śmieci, utrzymanie oficyny w należytej czystości. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej prowadził będzie doraźne obserwacje w rejonie wskazanego miejsca, informował będzie mieszkańców o zagrożeniu i problemie. Niezwłoczne podjęcie stosownych działań w stosunku do osób postronnych wyrzucających odpady poza pojemniki, kontenery komunalne. Nastąpi pisemne powiadomienie Straży Miejskiej o zdiagnozowanym problemie celem podjęcia kontroli i obserwacji przedmiotowego miejsca. Skierowanie pisemnego wystąpienia do Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej z informacją o zaistniałym zagrożeniu, problemie oraz możliwości jego rozwiązania – posprzątanie terenu. Pismo do Bytomskich Mieszkań z informacją o zaistniałym zagrożeniu, problemie oraz możliwości jego rozwiązania. Rozpatrzenie możliwości zamykania oficyny, montaż bramy w miarę posiadanych środków finansowych.

mł. asp.  Tomasz GAC  tel.  322835722, 727032140, mail: dzielnicowy.rostka30@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 30:
ul. Arki Bożka, Chorzowska - nieparzyste 1-59 i 26, Kopalniana, Krzyżowa - nieparzyste 1-3, 2A, 2B, 2C, 2D i akwen Żabie Doły, Pszczyńska, Siemianowicka - parzyste 2-98, Sienna.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejonie podwórza i parkingu ul. Chorzowskiej 5 oraz wejścia do klatki schodowej ul. Chorzowskiej 7, do której jest swobodny dostęp. Rejon ul. Chorzowskiej 5-7 jest narażony na zjawisko grupowania się osób, które spożywają tam alkohol, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Natomiast znajdujące się w podwórzu zaparkowane pojazdy narażone są na akty wandalizmu. Do spożywania alkoholu dochodzi w różnych porach z uwagi na niedalekie usytuowanie sklepu monopolowego, który znajduje się od strony głównej ulicy w kamienicy przy ul. Chorzowskiej 5. Grupujące się tam osoby mogą zakłócać porządek publiczny lecz również mogą zakłócać spokój lokatorów w tym ich poczucie bezpieczeństwa. Celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum wskazanego zagrożenia. Spowodowanie wzrostu poczucia bezpieczeństwa osób tam zamieszkujących. Dzielnicowy prowadził będzie doraźne kontrole w rejonie ul. Chorzowskiej 5-7 w trakcie służby obchodowej. Reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej, Kierownika OPI KPIII Bytom celem wzmożenia patroli oraz kontroli w wskazanym miejscu.

sierżant Grzegorz Franik  tel.  322835720, 727032139, mail: dzielnicowy.rostka31@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 31:
ul. Bema, Bernardyńska, Cicha, Chorzowska - parzyste 2-36 z wyłączeniem numeru 26, Głowackiego, Jodłowa, Kołobrzeska, Ks. Schenka, Łagiewnicka 42 - nieparzyste 3-33, Łączna, Miodowa, Mikołaja, Prokopa, Smółki, Tuwima, Park Mickiewicza, Żółkiewskiego.

PLAN PRIORYTETOWY już wkrótce

st. asp. Marcin OSTROWSKI tel. 322835717, 727032142, mail: dzielnicowy.rostka32@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 32:
ul. Apteczna, Cyryla i Metodego, Fabryczna, Górnośląska, Kolonia Zgorzelec, Kolonia Zygmunt, Krótka, Krzyżowa - nieparzyste 11-25 i parzyste 22-40, Ludowa, Ostatnia, Palińskiego, Piotra Św., Romanowskiego, Rudna, Spacerowa, Szyby Rycerskie, Ściegiennego, Świętochłowicka, Świętojańska, Warzywna, Zapolskiej, Zielińskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano, iż istotnym problemem jest zagrożenie dla ogólnie pojętego bezpieczeństwa, spowodowane przez zły stan techniczny budynku przy ul. Świętochłowickiej 8. Jest to pustostan umiejscowiony przy głównej drodze na trasie Bytom – Świętochłowice, w bliskim sąsiedztwie restauracji „”Horst”, przystanku autobusowego, oraz sali gimnastycznej i dwóch szkół publicznych. Lokalizacja a budynku wymusza duże natężenie ruchu pieszych i pojazdów. Konstrukcja budynku jest naruszona, nieruchomość jest zdewastowana, częściowo zawalony jest dach budynku, co stanowi zagrożenie zawalenia się ścian budynku. Ponadto budynek jest niewystarczająco zabezpieczony przed dostępem osób postronnych – tzw. zbieraczy złomu, bezdomnych i nieletnich. Dla zobrazowania problemu należy przytoczyć przykłady wielokrotnych interwencji Policji i Straży Pożarnej spowodowane odpadaniem na chodnik i jezdnie elementów elewacji - gzymsów, cegieł. W jednym przypadku ucierpiał uderzony kawałkiem gruzu nieletni, co znalazło swój finał w sądzie. Cyklicznie pojawiają się tam zbieracze złomu, osoby postronne, nieletnie, co także było przedmiotem zgłoszeń. Problem opisywanej nieruchomości jest cyklicznie zgłaszany w rozmowach z mieszkańcami dzielnicy, widzą oni realne zagrożenie. Ponadto stan budynku rzutuje negatywnie na kwestię wizerunku dzielnicy, zlokalizowanej przy bardzo ruchliwej trasie do miast ościennych, przez co dzielnica uzyskuje negatywne opinie i komentarze. Celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Świętochłowickiej 8, wyburzenie budynku lub jego należyte zabezpieczenie techniczne, poprawa poczucia bezpieczeństwa śród lokalnej społeczności. Dzielnicowy wystąpi pisemne do podmiotu odpowiedzialnego za stan techniczny budynku. Wystąpi do Urzędu Miasta i jego komórek organizacyjnych. Spotkanie i pisemna interpelacja do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu. Wystąpienie pisemne do Straży Miejskiej, celem zintensyfikowania patroli i kontroli budynku przy ul. Świętochłowickiej 8. Prowadzone będą cykliczne kontrole w ramach obchodów dzielnicy oraz zadaniowanie funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w opisanym rejonie.

asp. sztab. Adam KORF  tel.  322835717, 727032141, mail:dzielnicowy.rostka33@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 33:
ul. Adamka, Armii Krajowej, Astrów, Bratków, Chorzowska - parzyste 86-90, Cyryla Metodego - parzyste, Jałowcowa, Konwalii, Krzyżowa 3 - parzyste 2-14, 8a-8b, Lelewela, Prosta, Pszczelna, Różana, Stokrotek, Tulipanów.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejonie dzielnicy Łagiewniki. Uzyskiwano liczne skargi mieszkańców dzielnicy związane z zagrożeniem jakie powstało w rejonie ul. Różanej, gdzie znajduję się osiedle domków jednorodzinnych. Osoby poruszające się pojazdami z nadmierną prędkością powodują zagrożenie dla przechodniów oraz pojazdów wyjeżdżających z podporządkowanych ulic. Podczas rozmów mieszkańcy wskazywali jako zasadne zamontowanie progów zwalniających oraz częste kontrole Policji oraz Straży Miejskiej ww. miejsca, co mogło by wpłynąć na przestrzeganie przepisów w opisanym miejscu i poprawę bezpieczeństwa. Wskazane miejsce było sprawdzane przez dzielnicowego podczas obchodów oraz przez patrole WRD, ponieważ problem kilkakrotnie został ujęty w mapie zagrożeń. Celem do osiągnięcia jest spowodowanie umieszczenia w opisanym miejscu odpowiednich zabezpieczeń. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez uwidocznienie kontroli opisanego rejonu przez odpowiednie służby oraz wymierny efekt ich zgłoszeń. Dzielnicowy wystąpi do Straży Miejskiej , celem zwrócenia uwagi na powyższy problem, kontrolę tego miejsca i ewentualnego poparcia opisanych problemów, współpraca i omówienie sposobów na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. W porozumieniu z kierownikiem OPI KP III, kierowanie w ten rejon służb patrolowych celem kontroli opisanego miejsca pod kątem ww. Zagrożenia. Wystąpienie do WRD KMP Bytom celem podjęcia współpracy dotyczącego problemu i eliminacji zagrożenia. Wystąpienie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z opisem problemu celem podjęcia decyzji o odpowiednim zabezpieczeniu ulicy.

 • asp. sztab. Rafał KAJDAS
 • sierż. sztab. Bartłomiej LISOWSKI
 • st. sierż. Marcin ŚLÓSAREK
 • mł. asp. Krzysztof WOJTASIK
 • st. sierż. Marcin HAŁADUS
 • asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI
 • asp. Andrzej PAWEŁCZYK
 • asp. Łukasz JANISZEWSKI
 • asp. sztab. Adam OLESIŃSKI
 • mł. asp. Bartłomiej Bartłomiejczyk
 • mł. asp. Tomasz GAC
 • st. asp. Marcin OSTROWSKI
 • asp. sztab. Adam KORF