Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji II - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji II

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji II

Data publikacji 15.02.2018

Kierownik rewiru

asp. sztab. Krzysztof ŁAWIK  tel. 323956639

 

Dzielnicowi:
 

st. asp. Sebastian STANA  tel. 323956640, 727032120, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego8@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 8:

ul: Dworcowa – parzyste 2-36, Kolejowa – nieparzyste 1-33, Kościuszki Plac – 1, 9, Kruczkowskiego Plac, Moniuszki – 1-9, Piekarska – 1, Powstańców Warszawskich – 1-32, Sądowa 1-9, Wolskiego Plac – 1-4, Wrocławska - parzyste 2-4

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

W rozmów z mieszkańcami ul. Sądowej i Dworcowej zdiagnozowano problem przy pl. Kościuszki 9 w oficynie. Dochodzi tam do gromadzenia się osób w podwórzach jak i na ulicy, które spożywają alkohol, zanieczyszczają miejsce publiczne, oraz zakłócają spokój i ciszę nocną. Ma to związek z działalnością sklepu całodobowego Delikatesy „24H” przy ul. Sądowej 9. Ponadto podczas odbywających się tam libacji alkoholowych przypadkowi przechodnie są zaczepiani, rozbijane są butelki po alkoholu i swobodne przejście ulicą obok grupy osób spożywających alkohol często jest niemożliwe. Osoby te spożywają alkohol, używając słów nieprzyzwoitych często są agresywne i aroganckie. Problem nasilił się tym bardziej, gdyż w oficynie przy pl. Kościuszki 9 a ul. Sądowa 1a, cały budynek od kilku lat stanowi pustostan i w związku z czym podwórze kamienicy stało się miejscem grupowania się osób popełniających wykroczenia. Na podstawie obserwacji zauważono, że problem ma charakter długofalowy i obniża poczucie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie bądź spadek liczby interwencji. Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności ustalając wyniki w oparciu o rozmowy i przeprowadzone ankiety. Poprawa estetyki i czystości przedmiotowych posesji ustalając wyniki w oparciu o rozmowy i przeprowadzone ankiety. Dzielnicowy nawiąże współpracę ze Strażą Miejską i kierownikami firm ochrony mienia przyległych placówek celem podjecia wspólnej współpracy. Wystąpienie do Bytomskich Mieszkań POM nr 1, oraz do właściciela budynku SPOŁEM celem zabezpieczenia bram i drzwi do klatek schodowych, zamontowanie kamery monitoringu lub uprzątnięcie w rejonie wspólnym posesji. Przeprowadzanie rozmów z personelem sklepu w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym jak i nieletnim, a w razie nieprzestrzegania zakazów kontrole tych sklepów. 

st. asp. Tomasz TOMALA  tel. 323956641, 727032121, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego9@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 9:

ul: Batorego, Chłodna, Chrzanowskiego – nieparzyste 1c-23 i parzyste 2-12, Estreichera, Kolejowa – parzyste 2-14, Ligęzy, Okulickiego - niepatrzyste, Wrocławska – parzyste 2-32, Wyczółkowskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Przy ul. Batorego pomiędzy nr 10-16 nagminnie gromadzą się osoby, które na terenie posesji przed wejściem do budynku, w bramie, na klatce schodowej oraz w podwórzu dopuszczają się szeregu wykroczeń porządkowych m.in. zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, a także dewastacji mienia. Są to po części mieszkańcy tej posesji jak i inne osoby. Przypadkowo przechodzące osoby są zaczepiane, rzucane są butelki na jezdnię, szkło jest tłuczone w bramie i na klatce schodowej. Czynnikami sprzyjającymi tego typu wykroczeniom jest bliskość placówek handlowych sprzedających alkohol, min. sklep całodobowy „Delikatesy 24h” w Bytomiu przy ul. Batorego 20. Zgłoszenia od mieszkańców ul. Batorego napływają głównie telefonicznie oraz za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W związku z powyższym dzielnicowy będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zdarzeniom. Celem do osiągnięcia będzie poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców przedmiotowej ulicy. Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Wyeliminowanie negatywnych zachowań i zjawisk, które mogą być przyczyną popełnianych wykroczeń. Dzielnicowy wzmoży kontrole w rejonie ul. Batorego 10-16 oraz będzie bezwzględne reagowanie na wykroczenia o charakterze chuligańskim, współpraca z funkcjonariuszami OPI KP II Bytom. Nawiąże kontaktu z przedstawicielem zarządcy budynku celem rozważenia możliwości ograniczenia dostępu wejścia do budynku poprzez montaż bram, drzwi do klatki schodowej. Nawiąże kontakt z dzielnicowym Straży Miejskiej celem wzajemnej współpracy. Prowadzone będą systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Batorego 10-16 oraz bezwzględne reagowania na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. Poinformuje personel sklepu Delikatesy 24h przy ul. Batorego 20 w zakresie zwracania uwagi klientom spożywającym alkohol w obrębie sklepu, jak również z konsekwencjami spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

sierż. Grzegorz KOŁACZEK  tel. 323956616, 727032124, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego10@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 10:

ul: Chopina, Didura, Janasa, Malczewskiego, Myśliwca, Olejniczka, Orzeszkowej, Okulickiego - parzyste, Pilotów, Przemysłowa – nieparzyste 1-35 i parzyste 2-12, Pułaskiego – nieparzyste 1-47 i parzyste 2-30, Rejtana, Siemiradzkiego, Skłodowskiej – Curie, Solskiego, Wallisa, Wrocławska – parzyste 34-68, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego, Żwirki i Wigury.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Przy ul. Żwirki i Wigury gromadzą się osoby dopuszczające się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Spożywają alkohol, zaśmiecają a także zakłócają spokoju czy spoczynek nocny. Zachowaniom tym sprzyja fakt, iż w pobliżu znajdują się placówki handlowe sprzedające alkohol do późnych godzin oraz zamieszkują tam osoby notorycznie popełniające wykroczenia, do których przychodzą również znajomi z innych ulic. Wszystko to razem tworzy atmosferę strachu szczególnie wśród osób starszych, które boją się zareagować. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń najczęściej dochodzi w okresie wiosennym i letnim w godzinach wieczornych i nocnych. Zgłoszenia od mieszkańców dzielnicy napływają głównie podczas indywidualnych rozmów i telefonicznie ale również poprzez aplikację Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Popełniane wykroczenia są uciążliwe dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa, oczekują oni zwiększenia ilości wysyłanych patroli w okolicy.
Celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w opisanym rejonie. Dzielnicowy nawiąże kontakt z dzielnicowym Straży Miejskiej oraz poinformuje o zdiagnozowanym zagrożeniu. Wystąpi do Kierownika OPI KP II Bytom w celu zwiększenia doraźnych kontroli we wskazanym rejonie. Wystąpi do ZGM Sp. z o. o. z wnioskiem o rozważenia instalacji monitoringu przy ul. Żwirki i Wigury. Prowadził będzie systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Żwirki i Wigury oraz bezwzględnie reagował na przestępstwa oraz wykroczenia. Przypomni właścicielom i sprzedawcom pobliskich sklepów o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz prowadziłbędzie działania kontrolne w tym zakresie. Przeprowadzi rozmowy z mieszkańcami ulicy odnośnie konieczności reagowania na wszelkie przestępstwa i wykroczenia podczas spotkań ze społecznością lokalną oraz codziennych obowiązków służbowych.

mł. asp.  Grzegorz GRELA  tel.  323956616, 727032130, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego11@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 11:

ul: Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Obozowa, Pionierów , Przemysłowa – nieparzyste 37-61 i parzyste 14-26 , Pułaskiego – nieparzyste 49-67,67a i 67b i parzyste 32-88, Rajska, Reja, Robotnicza, Składowa, Towarowa, Wrocławska – parzyste 70-122.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Przy ul. Składowej 42 wywożone są śmieci i odpady budowlane po remontach budynków i mieszkań. Ponadto składowane tam są tam elementy wyposażenia mieszkań w postaci starych mebli oraz innych śmieci z tworzyw sztucznych, które stwarzają zagrożenie pożarowe w przypadku podpalenia. Według relacji mieszkańców dzielnicy do wywożenia odpadów i śmieci dochodzi w godzinach wieczornych i nocnych. Wywożeniu odpadów budowlanych i śmieci sprzyja usytuowanie nieruchomości, która bezpośrednio nie graniczy z budynkami mieszkalnymi. Sąsiedztwo stanowią obiekty magazynowe innych firm. Zagrożenie tworzenia się dzikiego wysypiska zdiagnozowano na podstawie własnych obserwacji oraz zgłoszeń mieszkańców dzielnicy. Celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie procederu wywożenia i składowania odpadów, tworzenia się dzikiego wysypiska. Uprzątnięcie odpadów i zabezpieczenie wjazdu na teren nieruchomości położonej przy ul. Składowej 42. Dzielnicowy wystąpi do właściciela nieruchomości z wnioskiem o usunięcie odpadów i zabezpieczenie wjazdu na teren nieruchomości. Nawiąże kontaktu z dzielnicowemu Straży Miejskiej, poinformuje o zdiagnozowanym zagrożeniu i podjęcie wspólnej współpracy w ramach czynności służbowych. Wystąpi do Kierownika OPI KP II Bytom z wnioskiem o zadaniowanie patroli pod kątem kontroli terenu ul. Składowej 42. Systematycznie będzie kontrolował i krótkotrwale obserwował rejon ul. Składowej 42 oraz bezwzględnie reagował na wykroczenie zaśmiecania i składowania odpadów w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń i ustawy o odpadach.

st. sierż. Zygfryd SZYGUŁA tel. 323956642, 727032126, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego12@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 12:

ul: Łużycka, Olimpijska, Parkowa, Park Miejski, Piłkarska, Wrocławska – nieparzyste 39-65, Tarnogórska nieparzyste 1-5, Zachodnia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

W związku ze zgłaszanymi interwencjami oraz rozmowami z mieszkańcami dzielnicy zdiagnozowano zagrożenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem oraz zakłócaniu ciszy nocnej lub spokoju i porządku publicznego w ciągu dnia przy ul. Łużyckiej 42a. Czynnikami sprzyjającymi tego typu wykroczeniom jest bliskość sklepu spożywczego „Kubik 24H”. Celem do osiągnięcia jest poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pobliskich budynków. Zmniejszenie liczby interwencji w omawianym rejonie. Ograniczenie ilości osób spożywających alkohol zakłócających spokój i porządek publiczny w obrębie sklepu i pobliskim rejonie. Dzielnicowy przeprowadzi konsultacje z Kierownikiem OPI KP II Bytom w celu odpowiedniego zadaniowania funkcjonariuszy OPI, tj. zwiększenia ilości patroli w terenie przyległym do budynku ul. Łużycka 42a. Wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu celem wzmożenia kontroli terenu przyległego do ww budynku. Zwiększy kontrolę terenu przyległego do kompleksu handlowego. Prowadzona będzie zdecydowana reakcja na sprawców wykroczeń. Przeprowadzi rozmowy z personelem sklepu w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym jak i nieletnim oraz w zakresie spożywania alkoholu w obrębie sklepu i o jego zakazie. 

st. sierż. Weronika KRZISCZYK  tel. 323956616, 727032123, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego13@bytom.ka.policja.gov.pl 

UWAGA: obecnie rejon obsługiwany jest przez st. sierż. Zygfryd Szyguła, tel. 727 032 126, 32 395 66 42.

Podległy rejon nr 13: 

ul: Browarniana, Jainty – parzyste 8-28, Kasperka, Kościelna, Koziołka, Kwietniewskiego, Mariacka, Murarska, Piekarska – nieparzyste 3-29 i parzyste 6-20, Piłsudskiego – parzyste 2-68, Podgórna – parzyste 2-18, Powstańców Warszawskich - parzyste 34-58 i nieparzyste 33-45, Rynek Plac – nieparzyste 5-7 i parzyste 4-8, Strażacka, Strzelców Bytomskich - parzyste 2-6, Webera, Wrocławska 1-13.

PLAN PRIORYTETOWY: zapraszamy wkrótce

st. asp.  Zbigniew SZYMAŃSKI  tel. 323956640, 727032122, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego14@bytom.ka.policja.gov.pl 
Podległy rejon nr 14: 

ul: Aleja Legionów – nieparzyste 51-63 i parzyste 14-30, Chrzanowskiego – 1, 1a i 1b, Morcinka, Strzelców Bytomskich – nieparzyste 1-69d, Tarnogórska - parzyste, Topolowa, Węglowa - lewa strona patrząc od ul. Strzelców Bytomskich - Cmentarz - POD Winograd.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Przy ul. Strzelców Bytomskich 31 oraz wspólnym podwórzu przy ul Morcinka 1 gromadzą się osoby, które na przed wejściem do budynku, w bramie, na klatce schodowej oraz w podwórzu dopuszczają się szeregu wykroczeń porządkowych jak zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, a także dewastacje mienia. Informacje pochodzą od mieszkańców. Zdarzenia nasilają się w okresie wiosenno – letnim i są uciążliwe dla mieszkańców oraz obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa. Celem do osiągnięcia jest spadek liczby przeprowadzanych interwencji. Eliminowanie zachowań których wynikiem mogą być przestępstwa lub wykroczenia. Poprawa świadomości mieszkańców dotycząca bezpieczeństwa poprzez prowadzenie z nimi rozmów profilaktycznych. Dzielnicowy w ramach codziennej służby systematycznie będzie kontrolował rejon ul. Strzelców Bytomskich 31 a ul. Morcinka 1 w celu ujawniania przestępstw, wykroczeń i innych negatywnych zachowań. Nawiąże współpracę w tym zakresie z funkcjonariuszami Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komisariatu Policji II oraz OPP Katowice. Wystąpi do zarządcy budynku tj. Bytomskie Mieszkania POM nr 6 Bytom ul. Piekarska 77 o ograniczenie dostępu wejścia do budynku poprzez montaż bram oraz drzwi do klatki schodowej. Podejmie współpracę z dzielnicowym Straży Miejskiej. Cykliczne będzie informował personel sklepu Delikatesy 24h Bytom przy ul. Strzelców Bytomskich 29 pod kątem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. Wystąpi do Miejskiej Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym najbardziej „aktywnych” sprawców wykroczeń spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem. 

sierż. szt. Dariusz BABULA  tel. 323956638, 727032127, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego15@bytom.ka.policja.gov.pl 
Podległy rejon nr 15:

ul: Axentowicza, Aleja Legionów – nieparzyste 41-49 i parzyste 10-12, Cegielniana, Fałata – nieparzyste 1-39 i parzyste 2-16d, Ligonia, Odrzańska – nieparzyste 45-115, Rodła Plac, Strzelców Bytomskich – parzyste 16-46, Woźniaka – parzyste od 2-78.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców ul. Woźniaka oraz zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zdiagnozowano problem spożywania alkoholu i zakłócaniu porządku publicznego przez osoby gromadzące się za budynkami na ul. Woźniaka 34 i 36. Najczęściej są to osoby mieszkające w pobliskich blokach, które zakupują alkohol w sklepie „Fikołek” przy ul. Woźniaka 34 lub w sklepie „Meta” ul. Woźniaka 36. Następnie udają się za budynek, gdzie spożywają zakupione napoje alkoholowe a przy tym głośno się zachowują. Celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich budynków, ocena realizacji na podstawie ankiet i wywiadów z mieszkańcami. Spadek liczby interwencji oraz zgłoszeń w KMZB w omawianym rejonie. Dzielnicowy spotka się z przedstawicielem ZBM zarządcą budynków przy ul. Woźniaka 34 i 36 celem rozważenia zainstalowania monitoringu. Nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej informując o zdiagnozowanym zagrożeniu celem podjęcie wspólnej współpracy. Prowadzone będą wzmożone kontrole i obserwacja omawianego rejonu, bezwzględna reakcja na wykroczenia. Powiadomienie kierownika OPI KP II o zagrożeniu celem zadaniowania patroli OPI KP II i OPP Katowice w omawiany rejon. Rozpoznanie sytuacji bytowych osób spożywających alkohol w rejonie zagrożonym celem ewentualnych wystąpień do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym. Nawiązanie kontaktu z właścicielami oraz obsługą sklepu „Fikołek” oraz „Meta”, poinformowanie o skutkach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

mł. asp. Łukasz BYLICA  tel. 323956626, 727032119, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego16@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 16:

ul: Akacjowa, Aleja Marka, Aleja Legionów - nieparzyste 17-39 i parzyste 2-8a, Drzymały, Fałata – nieparzyste 41-45 i parzyste 18-32, Grabowa, Jaworowa, Klonowa, Kraszewskiego 1-18, Nawrota - parzyste 2-22 i nieparzyste 5-23, Piłsudskiego – nieparzyste 1-11, Targalskiego Plac, Woźniaka – nieparzyste 1-79.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie napływających zgłoszeń oraz przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami dzielnicy zdiagnozowano problem gromadzenia się osób w rejonie bramy przy ul. Woźniaka 69. Osoby tam przebywające szczegolnie w okresie wiosenno- letnim popełniają szereg wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu i zakłócaniu ładu i porządku. Ma to miejsce przeważnie w godzinach wieczorowo nocnych. Zachowaniom tym sprzyja fakt, iż w pobliżu znajdują się placówki handlowe sprzedające alkohol do póżnych godzin, jak również brama wjazdowa do oficyny gdzie znajdują się garaże. Od mieszkańców okolicznych budynków znajdujących się w pobliżu skweru uzyskano informację, iż oprócz grup młodzieży zakłócających ład i porządek, częstymi „gośćmi” wymienionego rejonu są bezdomni którzy przesiadują na znajdującym się tam murku i zaczepiają osoby postronne. Zdarzenia te są uciążliwe dla mieszkańców i obniżają ich poczucie bezpieczeństwa. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w opisanym rejonie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców budynków przy przedmiotowej bramie. Dzielnicowy wystąpi do właściciela terenu z wnioskiem o rozważenia instalacji bramy przy wjeździe na teren oficyny przy ul. Woźniaka 69. Nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformowuje o zdiagnozowanym zagrożeniu. Doprowadzi do zwiększenia kontroli omawianego rejonu szcególnie na drugiej zmianie. Występi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym osób najczęściej spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem. Systematycznie prowadził będzie kontrole i krótkotrwałe obserwacje w powyższym rejonie oraz bezwzględnie reagował na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa.

mł. asp. Marcin CIEMKA  tel. 323956643, 727032125, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego17@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 17:

ul: Akademicki Plac - nieparzyste 1-15, Chrobrego, Legionów Aleja - nieparzyste 5-15, Nawrota - nieparzyste 25-29 i parzyste 24-38, Piekarska – nieparzyste 35-63 i parzyste 22-58, Piłsudskiego - nieparzyste 13-69, Powstańców Warszawskich - parzyste 60-80, Prusa - nieparzyste 17-27, Smolenia – nieparzyste 1-33 i parzyste 2-36, Żeromskiego – nieparzyste 1-21 i parzyste 2-40, Żołnierza Polskiego – nieparzyste 1-23.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Wielokrotnie zgłaszanym problemem przez mieszkańców są budynki po byłej mleczarni MILKOS znajdujące się przy ul. Smolenia 11-13. Wydział Właścicielski Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w piśmie z 10 kwietnia 2017 roku jednoznacznie wskazał, że właściwym do zarządzania tym mieniem jest Skarb Państwa czyli starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej którym jest w tym przypadku Prezydent Miasta Bytomia. W otrzymanym piśmie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu przeprowadzona w dniu 30 stycznia 2017 roku kontrola ruin nie użytkowanej zabudowy po byłych zakładach mleczarskich MILKOS, zlokalizowanej na terenie posesji pomiędzy zabudową ul. Smolenia 11-13 i ul. Żeromskiego 14 w Bytomiu, potwierdziła istnienie ruin różnorodnych obiektów, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji, z negatywnym oddziaływaniem na przylegającą zabudowę sąsiednią. Obiekty pozostawione bez dozoru, narażone na destrukcyjne działanie osób postronnych nie pilnowane mienie, są zdewastowane, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji, osłabiając stabilność poszczególnych brył. Budynek znajdujący się od strony ul. Żeromskiego 14 posiada rozebrane mury okalające filary, podtrzymujące zabudowę piętra, ujawniając konstrukcję słupów stalowych naziemnych, których likwidacja może doprowadzić do zawalenia części piętra. Wyburzenie zabudowy budynków szacowane jest na ok. 200 tysięcy złotych wraz z uporządkowaniem terenu. Budynki te stanowią nie zabezpieczone pustostany, w których najczęściej gromadzą się osoby dokonujące dewastacji ruin zabudowy poprzez rozkradanie bryły z elementów metalowych, co doprowadza do znacznych uszkodzeń zabudowy. Obecny stan techniczny stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia zdrowia ludzkiego. Przebywające osoby w budynkach zabudowy często zażywają środki odurzające lub spożywają alkohol. W dniu 30 października 2017 roku odbyła się w PINB Bytom rozprawa administracyjna podczas której podjęto decyzję, że do czasu przystąpienia robót rozbiórkowych konieczne jest wykonanie robót zabezpieczających ze szczególnym uwzględnieniem odgrodzenia istniejącej zabudowy przed dostępem osób postronnych. Obecnie w przygotowaniu jest wycena nieruchomości pozwalająca na jej zbycie wraz z wyburzeniem do dnia 31.12.2018 roku. W przypadku sprzedaży następca prawny przejmuje nieruchomość wraz z nakazem rozbiórki zabudowy. Cel do osiągnięcia jest wyburzenie ruin po byłej mleczarni „MILKOS” przy ul. Smolenia 11-13. Dzielnicowy wystosuje pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu celem podjęcia działań w ramach kompetencji tej instytucji. Doraźne kontrole obiektu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy OPI KP II Bytom, funkcjonariuszy OPP Katowice, dzielnicowego Straży Miejskiej w Bytomiu w celu reagowania na osoby, które pomimo zakazu wejścia na teren nie stosują się do niego i dokonują dewastacji lub popełniają wykroczenia porządkowe. Nawiąże kontakt z radnym Rady Miasta Bytomia Andrzejem Kostek. Wystosuje pismo do Urzędu Miasta Bytomia celem wykonania odgrodzenia istniejącej zabudowy przed dostępem osób postronnych. Wystosuje pismo do Urzędu Miasta Bytomia celem ustalenia terminu procedury sprzedaży zabudowy.

mł. asp. Jarosław ODYJAS  tel. 323956638, 727032129, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego18@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 18:

ul: Białego, Chełmońskiego - parzyste 2-18 i nieparzyste 1-27, Czarnieckiego - parzyste 2-8, Grottgera - nieparzyste 7-25b, 6a, 8a, Kraszewskiego - nieparzyste 19-23, Mickiewicza – nieparzyste 1-37, Orląt Lwowskich – nieparzyste 7-31 i parzyste 8a-14, Oświęcimska, Piekarska - nieparzyste 71-87 i parzyste 60-92, Powstańców Śląskich - nieparzyste 7-11 i parzyste 4-6, Prusa – parzyste 22-48, Rudzkiego - 1-10, Słowiański Plac,

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

W związku z zgłoszeniami mieszkańców ul. Piekarskiej i ulic przyległych zdiagnozowano problem w rejonie ul. Piekarskiej 90 – 92. Dochodzi tam do gromadzenia się osób w podwórzach jak i na ulicy, które spożywają alkohol, zanieczyszczają miejsce publiczne oraz zakłócają spokój i ciszę nocną. Ma to związku z działalnością sklepu całodobowego Delikatesy „24H”, gdzie nagminnie grupują się osoby które dopuszczają się szeregu wykroczeń o charakterze uciążliwym. Ponadto podczas odbywających się tam libacji alkoholowych przypadkowi przechodnie są zaczepiani, rozbijane są butelki po alkoholu i swobodne przejście ulicą obok grupy osób spożywających alkohol często jest niemożliwe. Osoby te spożywają alkohol, używając słów nieprzyzwoitych często są agresywne i aroganckie. Problem nasilił się tym bardziej w kamienicy przy Piekarskiej 90, gdzie cały budynek od listopada 2017 roku stanowi pustostan i w związku z czym podwórze kamienicy stało się miejscem grupowania się osób popełniających wykroczenia. Na podstawie obserwacji zauważono, że problem ma charakter długofalowy i obniża poczucie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie bądź spadek liczby interwencji w opisywanym rejonie. Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności, poprawa estetyki i czystości przedmiotowych posesji ustalając wyniki w oparciu o rozmowy i przeprowadzone ankiety. Dzielnicowy nawiąże współpracę z dzielnicowym ze Straży Miejskiej celem podjęcia wspólnej współpracy. Wystąpi do Bytomskich Mieszkania POM nr 6 celem zabezpieczenia bram i drzwi do klatek schodowych lub uprzątnięcie w rejonie posesji. Przeprowadzi rozmowy z personelem sklepu w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym jak i nieletnim oraz w zakresie spożywania alkoholu w obrębie sklepu i o jego zakazie. W przypadku nieprzestrzegania zakazów kontrole sklepów.

st. asp. Mariusz PYTLIŃSKI   tel. 323956639, 727032128, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego19@bytom.ka.policja.gov.pl  

Podległy rejon nr 19:

ul: Chełmońskiego - nieparzyste 29-37 i parzyste 20-22, Czarnieckiego - parzyste 10-14 i nieparzyste 5-9, Dworska – 1 i parzyste 2-6, Grottgera – parzyste 10-22, Kwiatowa, Piekarska – nieparzyste 89-99 i parzyste 94-104, Północna – parzyste 20-70 i nieparzyste 13-69, Powstańców Śląskich – nieparzyste 13-33 i parzyste 8-12, Rudzkiego - nieparzyste 11-19 i parzyste 12-18, Słoneczna, Towarzyska, Zielona.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców ul. Chełmońskiego oraz zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zdiagnozowano problem polegający na spożywaniu alkoholu i aktów wandalizmu przez osoby gromadzące się za budynkami na ul. Chełmońskiego 29. Najczęściej są to osoby mieszkające w pobliskich blokach, które zakupują alkohol w sklepie „Delikjatesy 24H” przy ul. Piekarskiej 90. Następnie udają się za budynek, gdzie spożywają zakupione napoje alkoholowe a przy tym głośno się zachowują i będac pod wpływem alkoholu dokonują aktów wandalizmu, zakłócają ład i porzadek publiczny. Celem do osiągnięcia jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich budynków. Wyeliminowanie negatywnych zachowań i zjawisk w wskazanym rejonie, które mogą być przyczyną popełnianych wykroczeń. Spadek liczby interwencji oraz zgłoszeń w KMZB w omawianym rejonie. Dzielnicowy spotka się z przedstawicielem ADM zarządcą budynków przy ul. Chełmońskiego 29, celem rozważenia zainstalowania monitoringu. Nawiąże kontak z rejonowym Straży Miejskiej, poinformuje o zagrożeniu, podejmie wspólną współpracę. Wzmożenie kontroli i obserwacji w omawianym rejonie, bezwzględna reakcja na wykroczenia. Powiadomi kierownika OPI KP II o zagrożeniu celem zadaniowania patroli OPI KP II i OPP Katowice w omawiany rejon, reakcja na wykroczenia. Rozpozna sytuację bytową osób spożywających alkohol w rejonie zagrożonym celem ewentualnych wystąpień do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym. Nawiąże kontakt z właścicielami oraz obsługą sklepu Delikatesy 24h, poinformowuje o skutkach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim. 

 • asp. sztab. Krzysztof ŁAWIK
 • st. asp. Sebastian STANA
 • st. asp. Tomasz TOMALA
 • sierż. Grzegorz KOŁACZEK
 • mł. asp. Grzegorz GRELA
 • st. sierż. Zygfryd SZYGUŁA
 • st. sierż. Weronika KRZISCZYK
 • st. asp. Zbigniew SZYMAŃSKI
 • sierż. sztab. Dariusz BABULA
 • mł. asp. Łukasz BYLICA
 • mł. asp. Marcin CIEMKA
 • mł. asp. Jarosław ODYJAS
 • st. asp. Mariusz PYTLIŃSKI