Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji II - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji II

Kierownik rewiru

asp. sztab. Krzysztof ŁAWIK  tel. 323956639

 

Dzielnicowi:
 

st. asp. Sebastian STANA  tel. 323956640, 727032120, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego8@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 8:

ul: Dworcowa – parzyste 2-36, Kolejowa – nieparzyste 1-33, Kościuszki Plac – 1, 9, Kruczkowskiego Plac, Moniuszki – 1-9, Piekarska – 1, Powstańców Warszawskich – 1-32, Sądowa 1-9, Wolskiego Plac – 1-4, Wrocławska - parzyste 2-4

PLAN PRIORYTETOWY:

Podczas rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami placówek handlowych przy Pl. Wolskiego zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu na klatkach schodowych i w podwórzu oraz zaśmiecaniu tego terenu przez osoby tam przebywające. W związku z powyższym w ramach swojej kompetencji dzielnicowy będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zdarzeniom. Ich celem będzie poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników okolicznych placówek handlowych oraz mieszkańców podległej dzielnicy poprzez nasilenie kontroli tego terenu, zmniejszenie liczby interwencji,  rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami, nasilenie represji wobec sprawców wykroczeń, ograniczenie ilości osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem przez ustawę poprzez nasilenie kontroli tego terenu. Wystąpienie do Straży Miejskiej w Bytomiu w celu o wzmożenia kontroli terenu przyległego do Pl. Wolskiego, wystąpienie do administratorów budynków. Zwiększenie ilości patroli policjantów w rejonie tej ulicy. 

st. asp. Tomasz TOMALA  tel. 323956641, 727032121, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego9@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 9:

ul: Batorego, Chłodna, Chrzanowskiego – nieparzyste 1c-23 i parzyste 2-12, Estreichera, Kolejowa – parzyste 2-14, Ligęzy, Okulickiego - niepatrzyste, Wrocławska – parzyste 2-32, Wyczółkowskiego.

PLAN PRIORYTETOWY:

W rejonie ulicy Batorego, Kolejowej, Wrocławskiej znajduje się „skwer”, gdzie gromadzą się osoby, które dopuszczają się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa m.in. spożywanie alkoholu, zaśmiecania, a także zakłócania spokoju czy spoczynku nocnego. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń dochodzi najczęściej w okresie letnio jesiennym w godzinach wieczorowo – nocnych. Czynnikami sprzyjającymi tego typu wykroczeniom jest bliskość placówek handlowych sprzedających alkohol. Ponadto podczas odbywających się tam libacji alkoholowych przypadkowi przechodnie są zaczepiani, rozbijane są butelki po alkoholu i swobodne przejście skwerem obok grupy osób spożywających alkohol często jest niemożliwe Osoby te, spożywają alkohol, używając słów nieprzyzwoitych często są agresywne i aroganckie. W związku z powyższym w ramach swojej kompetencji dzielnicowy przeprowadzi wzmożone kontrole i obserwacje w rejonie skweru ul. Batorego, Kolejowej, Wrocławskiej, będzie represjonował sprawców wykroczeń, nawiąże współpracę z dzielnicowym ze Straży Miejskiej, przeprowadzi rozmowy z personelem pobliskich sklepów w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, jak i nieletnim i zakazie spożywania alkoholu w jego obrębie. Ponadto nawiąże kontakt z właścicielem terenu z wnioskiem o poprawę oświetlenia na skwerze.

sierż. Grzegorz KOŁACZEK  tel. 323956616, 727032124, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego10@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 10:

ul: Chopina, Didura, Janasa, Malczewskiego, Myśliwca, Olejniczka, Orzeszkowej, Okulickiego - parzyste, Pilotów, Przemysłowa – nieparzyste 1-35 i parzyste 2-12, Pułaskiego – nieparzyste 1-47 i parzyste 2-30, Rejtana, Siemiradzkiego, Skłodowskiej – Curie, Solskiego, Wallisa, Wrocławska – parzyste 34-68, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego, Żwirki i Wigury.

PLAN PRIORYTETOWY:

W Bytomiu przy ulicy Żwirki i Wigury gromadzą się osoby dopuszczające się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa m. in. spożywania alkoholu, zaśmiecania a także zakłócania spokoju czy spoczynku nocnego. Zachowaniom tym sprzyja fakt, iż w pobliżu znajdują się placówki handlowe sprzedające alkohol do późnych godzin oraz zamieszkują tam osoby notorycznie popełniające wykroczenia, do których przychodzą również znajomi z innych ulic. Wszystko razem tworzy atmosferę strachu szczególnie wśród osób starszych, które boją się zareagować. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń najczęściej dochodzi w okresie wiosennym i letnim w godzinach wieczornych i nocnych. Zgłoszenia od mieszkańców dzielnicy napływają głównie podczas indywidualnych rozmów i telefonicznie ale również poprzez aplikację Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Popełniane wykroczenia są uciążliwe dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa. Ponadto niektórzy spożywający alkohol wsiadają później do samochodów i jeżdżą pod wpływem powodując zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko dla siebie ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg. Kolejnym zagrożeniem w tym miejscu jest fakt niszczenia zaparkowanych przez mieszkańców pojazdów np. poprzez kopnięcie w lusterka oraz włamań do pojazdów co już kilkukrotnie zdarzało się przy ul. Żwirki i Wigury. Dzielnicowy wystąpi do właściciela terenu z wnioskiem o rozważenie instalacji monitoringu. Nawiąże kontakt z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformuje o zdiagnozowanym zagrożeniu. Prowadził będzie systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ulic oraz bezwzględnie reagował na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa.

mł. asp.  Grzegorz GRELA  tel.  323956616, 727032130, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego11@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 11:

ul: Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Obozowa, Pionierów , Przemysłowa – nieparzyste 37-61 i parzyste 14-26 , Pułaskiego – nieparzyste 49-67,67a i 67b i parzyste 32-88, Rajska, Reja, Robotnicza, Składowa, Towarowa, Wrocławska – parzyste 70-122.

PLAN PRIORYTETOWY:

Zdiagnozowano zagrożenie wynikające z tego, że przy ulicy Pułaskiego 36-50 gromadzą się osoby, które w rejonie skweru na tzw. „klombie” dopuszczają się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa m.in. spożywanie alkoholu, zaśmiecania a także zakłócania spokoju czy spoczynku nocnego. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń najczęściej dochodzi w okresie wiosenno- letnim w godzinach wieczornych i nocnych. Sprawcami tych wykroczeń jest młodzież, która zamieszkuje w pobliskich blokach oraz ich koledzy z rejonu dzielnicy. Popełniane wykroczenia są uciążliwe dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa. Dzielnicowy wystąpi do administratora terenu z wnioskiem o rozważenia instalacji oświetlenia na skwerze w szczególności w pobliżu tzw. „klombu”. Nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformowaniu o zdiagnozowanym zagrożeniu. Kontakt z Radnym Rady Miejskiej okręgu Centrum Zachód informując o zdiagnozowanym zagrożeniu i podjęcie wzajemnej współpracy. Prowadził będzie systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie skweru oraz bezwzględne reagował na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. 

st. sierż. Zygfryd SZYGUŁA tel. 323956642, 727032126, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego12@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 12:

ul: Łużycka, Olimpijska, Parkowa, Park Miejski, Piłkarska, Wrocławska – nieparzyste 39-65, Tarnogórska nieparzyste 1-5, Zachodnia.

PLAN PRIORYTETOWY:

Zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecaniu terenu przyległego do kompleksu handlowego przy ul. Łużyckiej. Czynnikami sprzyjającymi tego typu wykroczeniom jest bliskość placówek handlowych sprzedających wyroby tytoniowe i alkohol. Ponadto w zdiagnozowanym rejonie funkcjonariusze podejmowali interwencje własne w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem, które były zakończone ukaraniem sprawców wykroczeń mandatami karnymi kredytowanymi. Bezpośrednio przy budynku znajduje się szkoła, z okien której uczniowie są demoralizowani przez osoby popełniające wykroczenia. W związku z powyższym w ramach swojej kompetencji dzielnicowy będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zdarzeniom. Wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu w celu wzmożenia kontroli terenu przyległego do kompleksu handlowego. Zwiększy ilości patroli na zmianie I i II w terenie przyległym do kompleksu handlowego. Podejmował będzie zdecydowaną reakcjaę wobec sprawców wykroczeń spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecania terenu przyległego do kompleksu handlowego.

st. sierż. Weronika KRZISCZYK  tel. 323956616, 727032123, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego13@bytom.ka.policja.gov.pl 

Podległy rejon nr 13: 

ul: Browarniana, Jainty – parzyste 8-28, Kasperka, Kościelna, Koziołka, Kwietniewskiego, Mariacka, Murarska, Piekarska – nieparzyste 3-29 i parzyste 6-20, Piłsudskiego – parzyste 2-68, Podgórna – parzyste 2-18, Powstańców Warszawskich - parzyste 34-58 i nieparzyste 33-45, Rynek Plac – nieparzyste 5-7 i parzyste 4-8, Strażacka, Strzelców Bytomskich - parzyste 2-6, Webera, Wrocławska 1-13.

PLAN PRIORYTETOWY:

Zdiagnozowano zagrożenie polegającego na grupowaniu się osób i dewastacji ciągu garaży w przejściu przy ulicy Piekarskiej oraz Powstańców Warszawskich. Czynnikami sprzyjającymi tego typu wykroczeniom i przestępstwom jest nieoświetlony teren znajdujący się między nieużytkami. W związku z powyższym dzielnicowa będzie podejmowała działania mające na celu przeciwdziałanie tego rodzaju sytuacjom. Nastąpi konsultacja z Kierownikiem OPI KP II Bytom w celu odpowiedniego dyslokowania funkcjonariuszy OPI KP II Bytom w rejon ulic i zwiększenia ilości kontroli wymienionych miejsc. Dzielnicowa wystąpi do Bytomskich Mieszkań o zabezpieczenie nieużywanych garaży, wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu w celu wzmożenia kontroli rejonu, poinformuje Pedagogów szkół o zagrożeniach wynikających z przebywania dzieci w wymienionym rejonie, zwiększy kontrole rejonu podwórza. Będzie podejmowała zdecydowaną reakcję na sprawców wykroczeń i przestępstw, przeprowadzi pogadaneki w szkole podstawowej nr 3 ul. Strażacka 2 celem omówienia zagrożeń wynikających z przebywania w miejscu grupowania się osób i dewastacji mienia, wystąpi do Urzędu Miasta Bytomia- Wydział Ochrony Środowiska w celu wysprzątania nieużytkowanych garaży

st. asp.  Zbigniew SZYMAŃSKI  tel. 323956640, 727032122, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego14@bytom.ka.policja.gov.pl 
Podległy rejon nr 14: 

ul: Aleja Legionów – nieparzyste 51-63 i parzyste 14-30, Chrzanowskiego – 1, 1a i 1b, Morcinka, Strzelców Bytomskich – nieparzyste 1-69d, Tarnogórska - parzyste, Topolowa, Węglowa - lewa strona patrząc od ul. Strzelców Bytomskich - Cmentarz - POD Winograd.

PLAN PRIORYTETOWY:

Zdiagnozowano problem przy ul. Strzelców Bytomskich 31/ Morcinka 1, gdzie nagminnie gromadzą się osoby, które na terenie posesji przed wejściem do budynku, w bramie, na klatce schodowej oraz w podwórzu dopuszczają się szeregu wykroczeń porządkowych m.in. zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, a także dewastacji mienia. Są to po części mieszkańcy tej posesji jak i inne osoby. Przypadkowo przechodzące osoby są zaczepiane, rzucane są butelki na jezdnię, szkło jest tłuczone w bramie i na klatce schodowej, w tych miejscach oddawany jest również mocz. Zdarzenia te są uciążliwe dla mieszkańców przedmiotowej ulicy i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa. Dzielnicowy w ramach codziennej służby systematycznie kontrolował będzie rejonu Strzelców Bytomskich 31/Morcinka 1 w celu ujawniania wykroczeń i innych negatywnych zachowań. Wystąpienie do zarządcy budynku celem rozważenia możliwości ograniczenia dostępu wejścia do budynku poprzez montaż bram oraz drzwi do klatki schodowej. Nawiąże kontakt z dzielnicowym Straży Miejskiej celem podjęcia wzajemnej współpracy. Poinformuje personelu sklepu w zakresie zwracania uwagi klientom spożywającym alkohol w jego obrębie o jego zakazie oraz kontrola pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. 

sierż. szt. Dariusz BABULA  tel. 323956638, 727032127, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego15@bytom.ka.policja.gov.pl 
Podległy rejon nr 15:

ul: Axentowicza, Aleja Legionów – nieparzyste 41-49 i parzyste 10-12, Cegielniana, Fałata – nieparzyste 1-39 i parzyste 2-16d, Ligonia, Odrzańska – nieparzyste 45-115, Rodła Plac, Strzelców Bytomskich – parzyste 16-46, Woźniaka – parzyste od 2-78.

PLAN PRIORYTETOWY:

Na podstawie zgłoszeń działkowiczów oraz prezesa ROD im. Narutowicza w Bytomiu na ul. Fałata 13a zdiagnozowano problem, który dotyczy częstych kradzieży, włamań do altan i niszczeń mienia na terenie wymienionego ogrodu. Sprawcy przestępstw i wykroczeń bardzo często na teren ogrodu dostają się od strony ul. Cegielnianej, gdzie ogród nie ma ogrodzenia oraz ul. Fałata, gdzie jest stare i zniszczone ogrodzenie. Ponadto przy ul. Cegielnianej znajduje się duży plac, który graniczy z ogrodem. Plac nie jest oświetlony ani ogrodzony, często spotykają się tam osoby, które następnie wchodzą na teren ogrodu w nieznanym celu. Dzielnicowy doprowadzi do spotkania z działkowiczami. Nawiąże współpracę z zarządem ogrodu celem wypracowania rozwiązań technicznych w celu zabezpieczenie ogrodu od strony ulicy Cegielnianej i Fałata. W ramach obchodu nasili kontrolę w rejonie ROD Narutowicza. Nawiąże współpracę z rejonowym Straży Miejskiej i powiadomi go o planie priorytetowym. Wystąpi do Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bytomiu z wnioskiem wsparcie finansowe przy wymianie i budowie ogrodzenia. 

mł. asp. Łukasz BYLICA  tel. 323956626, 727032119, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego16@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 16:

ul: Akacjowa, Aleja Marka, Aleja Legionów - nieparzyste 17-39 i parzyste 2-8a, Drzymały, Fałata – nieparzyste 41-45 i parzyste 18-32, Grabowa, Jaworowa, Klonowa, Kraszewskiego 1-18, Nawrota - parzyste 2-22 i nieparzyste 5-23, Piłsudskiego – nieparzyste 1-11, Targalskiego Plac, Woźniaka – nieparzyste 1-79.

PLAN PRIORYTETOWY:

Na podstawie napływających zgłoszeń oraz przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podległej dzielnicy zdiagnozowano problem polegający na gromadzeniu się osób w rejonie ul. Klonowej 13 i 14, które spożywają w tym miejscu alkohol i zaśmiecają okoliczne trawniki. Są to najczęściej osoby mieszkajace w pobliżu z tzw „marginesu społecznego” jak również osoby bezdomne. Zdarzenia te są uciążliwe dla mieszkańców i obniżają ich poczucie bezpieczeństwa. Dzielnicowy wystąpi do zarządcy pobliskich budynków z wnioskiem o rozważenie zainstalowania monitoringu, nawiąże kontakt z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformuje o zdiagnozowanym zagrożeniu, zwiększy kontrole rejonu, występi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym osób najczęściej spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem(na bieżąco). Ponadto będzie systematyczne kontrolował i obserwował rejon oraz bezwzględnie reagował na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, sporządzi wniosków do Sądu o ukaranie osób wobec których postępowanie mandatowe nie jest skuteczne( na bieżąco)

mł. asp. Marcin CIEMKA  tel. 323956643, 727032125, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego17@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 17:

ul: Akademicki Plac - nieparzyste 1-15, Chrobrego, Legionów Aleja - nieparzyste 5-15, Nawrota - nieparzyste 25-29 i parzyste 24-38, Piekarska – nieparzyste 35-63 i parzyste 22-58, Piłsudskiego - nieparzyste 13-69, Powstańców Warszawskich - parzyste 60-80, Prusa - nieparzyste 17-27, Smolenia – nieparzyste 1-33 i parzyste 2-36, Żeromskiego – nieparzyste 1-21 i parzyste 2-40, Żołnierza Polskiego – nieparzyste 1-23.

PLAN PRIORYTETOWY:

Podczas obchodów wielokrotnie zgłaszanym problemem przez mieszkańców są budynki po byłej mleczarni MILKOS znajdujące się w Bytomiu przy ul. Smolenia 11-13. Krajowa Rada Spółdzielcza jako naczelny organ spółdzielczy wykazał, że Mleczarska Spółdzielnia Pracy MILKOS w upadłości uległa wykreśleniu z rejestru sądowego, a odpowiedzialność z nabytego mienia przeszła na Skarb Państwa. Właściwym do zarządzania tym mieniem jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej czyli Prezydent Miasta Bytomia. Kontrola ruin nieużytkowanej zabudowy po byłych zakładach mleczarskich MILKOS potwierdziła istnienie ruin różnorodnych obiektów, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji, z negatywnym oddziaływaniem na przylegającą zabudowę sąsiednią. Wyburzenie zabudowy budynków szacowane jest na ok. 200 tysięcy złotych wraz z uporządkowaniem terenu. Budynki te stanowią nie zabezpieczone pustostany, w których najczęściej gromadzą się osoby dokonujące dewastacji ruin zabudowy poprzez rozkradanie bryły z elementów metalowych, co doprowadza do znacznych uszkodzeń zabudowy. Obecny stan techniczny stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia zdrowia ludzkiego. Przebywające osoby w budynkach zabudowy często zażywają środki odurzające lub spożywają alkohol w pomieszczeniach na pierwszym piętrze czego następstwami są wypadki. Z uwagi na szacowane koszty rozbiórki oraz realne zagrożenie bezpieczeństwa osób, które wchodzą na ten niezabezpieczony teren, należy podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia tego obiektu, a w konsekwencji do jego rozbiórki.  Dzielnicowy nawiąże współpracę z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej POM nr 4 odpowiedzialnym za przedmiotową ulicę. Wystosuje pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu celem podjęcia działań w ramach kompetencji tej instytucji. Będą prowadzone doraźne kontrole obiektu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy OPI KP II Bytom, funkcjonariuszy OPP Katowice, dzielnicowego Straży Miejskiej w Bytomiu w celu reagowania na osoby, które pomimo zakazu wejścia na teren nie stosują się do niego i dokonują dewastacji lub popełniają wykroczenia porządkowe. Dzielnicowy nawiąże kontaktu z radnym Rady Miasta Bytomia celem wypracowania rozwiązań dotyczących zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Wystosuje pismo do kuratora zabudowy celem wypracowania i omówienia rozwiązań dotyczących zabezpieczeń zabudowy oraz jej wyburzenia.

mł. asp. Jarosław ODYJAS  tel. 323956638, 727032129, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego18@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 18:

ul: Białego, Chełmońskiego - parzyste 2-18 i nieparzyste 1-27, Czarnieckiego - parzyste 2-8, Grottgera - nieparzyste 7-25b, 6a, 8a, Kraszewskiego - nieparzyste 19-23, Mickiewicza – nieparzyste 1-37, Orląt Lwowskich – nieparzyste 7-31 i parzyste 8a-14, Oświęcimska, Piekarska - nieparzyste 71-87 i parzyste 60-92, Powstańców Śląskich - nieparzyste 7-11 i parzyste 4-6, Prusa – parzyste 22-48, Rudzkiego - 1-10, Słowiański Plac,

PLAN PRIORYTETOWY:

W Bytomiu przy ul. Piekarskiej w podwórzach oraz na ulicy w związku z działalnością sklepu całodobowego „24H” nagminnie grupują się osoby, które dopuszczają się szeregu wykroczeń o charakterze uciążliwym. Ponadto podczas odbywających się tam libacji alkoholowych przypadkowi przechodnie są zaczepiani, rozbijane są butelki po alkoholu i swobodne przejście ulicą obok grupy osób spożywających alkohol często jest niemożliwe. Osoby te używają słów nieprzyzwoitych, często są agresywne i aroganckie. Ponadto zakłócają spokój i spoczynek nocny oraz zaśmiecają miejsce publiczne. Na podstawie własnych obserwacji zauważono,że w/w problem ma charakter długofalowy i obniża poczucie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Dzielnicowy będzie prowadził wzmożone kontrole i obserwacje w rejonie skrzyżowania ul. Piekarskiej z ul. Grottgera w obrębie sklepu, przeprowadzi rozmowy z personelem sklepu w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, jak i nieletnim oraz w zakresie spożywania alkoholu w obrębie sklepu i o jego zakazie, nawiąże współpracę z dzielnicowym ze Straży Miejskiej. Ponadto wystąpi do Bytomskich Mieszkań POM nr 6 o zabezpieczenie bram i drzwi do klatek schodowych

st. asp. Mariusz PYTLIŃSKI   tel. 323956639, 727032128, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego19@bytom.ka.policja.gov.pl  
Podległy rejon nr 19:

ul: Chełmońskiego - nieparzyste 29-37 i parzyste 20-22, Czarnieckiego - parzyste 10-14 i nieparzyste 5-9, Dworska – 1 i parzyste 2-6, Grottgera – parzyste 10-22, Kwiatowa, Piekarska – nieparzyste 89-99 i parzyste 94-104, Północna – parzyste 20-70 i nieparzyste 13-69, Powstańców Śląskich – nieparzyste 13-33 i parzyste 8-12, Rudzkiego - nieparzyste 11-19 i parzyste 12-18, Słoneczna, Towarzyska, Zielona.

PLAN PRIORYTETOWY:

W trakcie obchodu dzielnicy numer 19 z mieszkańcami oraz właścicielami firm zlokalizowanych w rejonie ul. Północnej Bytomiu przeprowadzono rozmowy na temat ewentualnych zagrożeń lub utrudnień w podanym rejonie. W trakcie ustaleń mieszkańcy zwrócili uwagę na osoby poruszające się n/n pojazdami i wyrzucające na terenie ul. Północnej i dalszych nieużytkach śmieci tworząc w ten sposób dzikie wysypiska śmieci. Biorac pod uwage indywidualne zgłoszenia mieszkańców oraz zgłoszenie dwukrotne poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, na podstawie własnych obserwacji zauważono w/w problem który ma charakter długofalowy i jest uciążliwy dla mieszkańców ul. Północnej i ulic pobliskich. Dzielnicowy przeprowadzi wzmożone kontrole i obserwacje w rejonie ul. Północnej w obrębie nieużytków, będzie stosował represje wobec sprawców wykroczeń, nawiąże współpracę z dzielnicowym ze Straży Miejskiej, podejmie współpracę z lokalną społecznością celem pozyskiwania informacji na temat osób i pojazdów którymi mogą poruszać się sprawcy wykroczeń.

 • asp. sztab. Krzysztof ŁAWIK
 • st. asp. Sebastian STANA
 • st. asp. Tomasz TOMALA
 • sierż. Grzegorz KOŁACZEK
 • mł. asp. Grzegorz GRELA
 • st. sierż. Weronika KRZISCZYK
 • st. asp. Zbigniew SZYMAŃSKI
 • sierż. sztab. Dariusz BABULA
 • mł. asp. Łukasz BYLICA
 • mł. asp. Marcin CIEMKA
 • mł. asp. Jarosław ODYJAS
 • st. asp. Mariusz PYTLIŃSKI