Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji II - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji II

Data publikacji 03.09.2018

Kierownik rewiru

asp. sztab. Krzysztof ŁAWIK  tel. 323956639

 

Dzielnicowi:
 

st. asp. Sebastian STANA  tel. 323956640, 727032120, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego8@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 8:

ul: Dworcowa – parzyste 2-36, Kolejowa – nieparzyste 1-33, Kościuszki Plac – 1, 9, Kruczkowskiego Plac, Moniuszki – 1-9, Piekarska – 1, Powstańców Warszawskich – 1-32, Sądowa 1-9, Wolskiego Plac – 1-4, Wrocławska - parzyste 2-4

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Zgłaszanym problemem przez mieszkańców jest budynek po przedsiębiorstwie zaopatrzenia szkół w Bytomiu CEZAS znajdującym się przy ul. Sądowej 1a. Obecnie obiekt pozostawiony jest bez dozoru i narażony jest na destrukcyjne działanie osób postronnych i nie pilnowane mienie jest zachętą dla tzw złomiarzy, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa dla jego konstrukcji, osłabiając stabilność poszczególnych brył. Budynek znajdujący się od strony oficyny posiada rozebraną windę i pusty szyb, którym przedostają się osoby postronne. Według posiada również niezabezpieczone wejście przez dach. Budynek ten stanowi niezabezpieczony pustostan, w którym najczęściej gromadzą się osoby dokonujące dewastacji zabudowy poprzez rozkradanie bryły z elementów metalowych, co doprowadza do znacznych uszkodzeń budynku. Obecny stan techniczny stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, oraz mienia, gdyż jedna ze ścian może runąć na parkujące tam pojazdy. Z uwagi na stan faktyczny i brak uregulowania stanu prawnego obiektu, oraz realne zagrożenie bezpieczeństwa osób, które wchodzą na ten niezabezpieczony teren, należy podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia tego obiektu, lub w konsekwencji do jego rozbiórki lub generalnego remontu. Zakładanym celem do osiągnięcia jest zabezpieczenie pustostanu. Uniemożliwienie wejścia osób postronnych na jego teren, a w dalszej perspektywie czasu jego wyburzenie lub generalny remont. Dzielnicowy nawiąże kontaktu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej POM nr 1 odpowiedzialnym za przedmiotową ulicę. Wystosuje pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu celem podjęcia działań w ramach kompetencji tej instytucji. Nawiąże kontakt ze Państwową Strażą Pożarną w Bytomiu celem zabezpieczenia terenu pod kątem przeciwpożarowym. Prowadzone będą doraźne kontrole obiektu przez dzielnicowego w celu reagowania na osoby, które pomimo zakazu wejścia na teren nie stosują się do niego i dokonują dewastacji lub popełniają wykroczenia porządkowe. Nawiąże kontakt z radnym celem wypracowania rozwiązań dotyczących unormowania stanu prawnego obiektu oraz zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Wystosuje pisma do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

st. asp. Tomasz TOMALA  tel. 323956641, 727032121, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego9@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 9:

ul: Batorego, Chłodna, Chrzanowskiego – nieparzyste 1c-23 i parzyste 2-12, Estreichera, Kolejowa – parzyste 2-14, Ligęzy, Okulickiego - niepatrzyste, Wrocławska – parzyste 2-32, Wyczółkowskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Przy ulicy Wrocławskiej 28-30 gromadzą się osoby, które na terenie posesji przed wejściem do budynku, w bramie, na klatce schodowej oraz w podwórzu dopuszczają się szeregu wykroczeń porządkowych jak zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, a także dewastacje mienia. Są to po części mieszkańcy tej posesji jak i inne osoby. Przypadkowo przechodzące osoby są zaczepiane, tłuczone butelki w bramie i na klatce schodowej. Czynnikami sprzyjającymi tego typu wykroczeniom jest bliskość sklepów sprzedających alkohol. Zgłoszenia od mieszkańców ul. Wrocławskiej napływają głównie telefonicznie oraz za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców przedmiotowej ulicy. Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Wyeliminowanie negatywnych zachowań i zjawisk, które mogą być przyczyną popełnianych wykroczeń. Dzielnicowy zwiększy kontrole w rejonie ul. Wrocławskiej 28-30 oraz prowadzone będzie bezwzględne reagowanie na wykroczenia o charakterze chuligańskim przy współpracy z funkcjonariuszami OPI KP II. Nawiąże kontakt z przedstawicielem zarządcy budynku w temacie rozważenia możliwości ograniczenia dostępu wejścia do budynku poprzez montaż bram, drzwi do klatki schodowej. Nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej celem podjęcie współpracy. Prowadzone będą systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Wrocławskiej 28-30 oraz bezwzględne reagowanie na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. Poinformuje personelu pobliskich sklepów o zwracaniu uwagi klientom spożywającym alkohol w obrębie sklepu, jak również o konsekwencjach spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

st. sierż. Grzegorz KOŁACZEK  tel. 323956616, 727032124, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego10@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 10:

ul: Chopina, Didura, Janasa, Malczewskiego, Myśliwca, Olejniczka, Orzeszkowej, Okulickiego - parzyste, Pilotów, Przemysłowa – nieparzyste 1-35 i parzyste 2-12, Pułaskiego – nieparzyste 1-47 i parzyste 2-30, Rejtana, Siemiradzkiego, Skłodowskiej – Curie, Solskiego, Wallisa, Wrocławska – parzyste 34-68, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego, Żwirki i Wigury.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Przy ul. Didura 1-3 gromadzą się osoby dopuszczające się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Spożywa alkohol, zaśmiecaa także zakłóca spokój oraz spoczynek nocny. Zachowaniom tym sprzyja fakt, iż w pobliżu znajduje się sklep z alkoholem. Budynek, w którym znajduje się sklep ma kształt litery „L” co umożliwia osobom popełniającym wykroczenia schowanie się za nim. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń dochodzi o różnych porach dnia. Popełniane wykroczenia stanowią problem dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości interwencji w opisanym rejonie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców przedmiotowej ulicy. Dzielnicowy nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej, informując o zagrożeniu. Wystąpi pisemnie do SM „CENTRUM” z wnioskiem o rozważenia instalacji monitoringu przy ul. Didura 1-3. Prowadzone będą systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w ww rejonie oraz bezwzględne reagowanie na przestępstwa oraz wykroczenia. Dzielnicowy przypomni właścicielowi i sprzedawcom pobliskich sklepów o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. Przeprowadzi rozmowy z mieszkańcami ulicy odnośnie konieczności reagowania na wszelkie przestępstwa i wykroczenia podczas spotkań ze społecznością lokalną.

mł. asp.  Grzegorz GRELA  tel.  323956616, 727032130, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego11@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 11:

ul: Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Obozowa, Pionierów , Przemysłowa – nieparzyste 37-61 i parzyste 14-26 , Pułaskiego – nieparzyste 49-67,67a i 67b i parzyste 32-88, Rajska, Reja, Robotnicza, Składowa, Towarowa, Wrocławska – parzyste 70-122.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Przy ul. Składowej 42 wywożone są śmieci i odpady budowlane po remontach. Ponadto składowane tam są elementy wyposażenia mieszkań w postaci starych mebli oraz innych śmieci z tworzyw sztucznych, które stwarzają zagrożenie pożarowe. Według relacji mieszkańców dzielnicy do wywożenia odpadów i śmieci dochodzi w godzinach wieczornych i nocnych. Wywożeniu odpadów sprzyja usytuowanie nieruchomości, która bezpośrednio nie graniczy z budynkami mieszkalnymi. Sąsiedztwo stanowią obiekty magazynowe innych firm. Zagrożenie tworzenia się dzikiego wysypiska zdiagnozowano na podstawie własnych obserwacji oraz zgłoszeń mieszkańców dzielnicy. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie procederu wywożenia i składowania odpadów, tworzenia się dzikiego wysypiska. Uprzątnięcie odpadów i zabezpieczenie wjazdu na teren nieruchomości położonej przy ul. Składowej 42, która zabudowana jest zdewastowanymi budynkami magazynowymi. Dzielnicowy wystąpi do właściciela nieruchomości z wnioskiem o usunięcie odpadów i zabezpieczenie wjazdu na teren nieruchomości. Nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej informując o zagrożeniu i podjęciu współpracy. Wystąpi do kierownika OPI KPII z wnioskiem o zadaniowanie patroli pod kątem kontroli terenu ul. Składowej 42, pod kątem wywożenia śmieci i składowania odpadów. Systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Składowej 42 oraz bezwzględne reagowania na wykroczenie zaśmiecania i składowania odpadów w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń i ustawy o odpadach.

st. sierż. Zygfryd SZYGUŁA tel. 323956642, 727032126, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego12@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 12:

ul: Łużycka, Olimpijska, Parkowa, Park Miejski, Piłkarska, Wrocławska – nieparzyste 39-65, Tarnogórska nieparzyste 1-5, Zachodnia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W Bytomiu przy ul. Łużyckiej 32-42 gromadzą się osoby dopuszczające się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa m. in. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie a także zakłócenia spokoju czy spoczynku nocnego. Zachowaniom tym sprzyja fakt, iż w pobliżu znajduje się sklep sprzedający alkohol. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń dochodzi o różnych porach dnia. Popełniane wykroczenia stanowią problem dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości zgłoszeń. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców przedmiotowej ulicy. Dzielnicowy nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej informując o zagrożeniu. Wystąpi do Kierownika OPI KP II celem zwiększenia doraźnych kontroli we wskazanym rejonie. Prowadzone będą systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Łużyckiej 32-42 wraz ze stanowczym reagowaniem na przestępstwa oraz wykroczenia. Dzielnicowy przypomni właścicielom i sprzedawcom pobliskich sklepów o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

st. sierż. Weronika KRZISCZYK  tel. 323956616, 727032123, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego13@bytom.ka.policja.gov.pl 

UWAGA: obecnie rejon obsługiwany jest przez st. sierż. Zygfryda Szygułę, tel. 727 032 126, 32 395 66 42.

Podległy rejon nr 13: 

ul: Browarniana, Jainty – parzyste 8-28, Kasperka, Kościelna, Koziołka, Kwietniewskiego, Mariacka, Murarska, Piekarska – nieparzyste 3-29 i parzyste 6-20, Piłsudskiego – parzyste 2-68, Podgórna – parzyste 2-18, Powstańców Warszawskich - parzyste 34-58 i nieparzyste 33-45, Rynek Plac – nieparzyste 5-7 i parzyste 4-8, Strażacka, Strzelców Bytomskich - parzyste 2-6, Webera, Wrocławska 1-13.

PLAN PRIORYTETOWY: zapraszamy wkrótce

asp. sztab. Zbigniew SZYMAŃSKI  tel. 323956640, 727032122, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego14@bytom.ka.policja.gov.pl 
Podległy rejon nr 14: 

ul: Aleja Legionów – nieparzyste 51-63 i parzyste 14-30, Chrzanowskiego – 1, 1a i 1b, Morcinka, Strzelców Bytomskich – nieparzyste 1-69d, Tarnogórska - parzyste, Topolowa, Węglowa - lewa strona patrząc od ul. Strzelców Bytomskich - Cmentarz - POD Winograd.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W Bytomiu przy ul Topolowej oraz w obrębie stawu „Pod Topolami” wywożone są  wszelkiego rodzaju śmieci oraz odpady budowlane. Składowane są tam odpady z tworzyw sztucznych co w przypadku podpalenia stwarza zagrożenie pożarem. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu dzikiego wysypiska jest lokalizacja. Teren znajduje się w sąsiedztwie z ogródkami działkowymi ROD Działkowiec Śląski, jest usytuowany z dala od budynków mieszkalnych. Według informacji do wywożenia odpadów dochodzi w godzinach nocnych. Zagrożenie tworzenia się dzikiego wysypiska zdiagnozowano na podstawie własnych obserwacji oraz zgłoszeń działkowców. Zakładanym celem do osiągnięcia jest likwidacja dzikiego wysypiska oraz usunięcie odpadów. Dzielnicowy w porozumieniu z kierownikiem OPI KP II doprowadzi do zadaniowania patroli podczas odpraw służbowych ukierunkowanych na ujawnianie przestępstw i wykroczeń. Wspólnie ze Strażą Miejską prowadzone będą kontrole ww rejonu.

sierż. szt. Dariusz BABULA  tel. 323956638, 727032127, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego15@bytom.ka.policja.gov.pl 
Podległy rejon nr 15:

ul: Axentowicza, Aleja Legionów – nieparzyste 41-49 i parzyste 10-12, Cegielniana, Fałata – nieparzyste 1-39 i parzyste 2-16d, Ligonia, Odrzańska – nieparzyste 45-115, Rodła Plac, Strzelców Bytomskich – parzyste 16-46, Woźniaka – parzyste od 2-78.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W czerwcu br. została ukończona przebudowa ul. Fałata na odcinku od skrzyżowania z ul. Woźniaka do skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich (numery od 1 do 39 oraz od 2 do 16d). Zostały stworzone nowe zatoki do parkowania pojazdów, została wymieniona nawierzchnia chodnika a co za tym idzie zmieniła się organizacja parkowania samochodów oraz wygląd terenów zielonych. Lokalna społeczność wskazała dwa zagrożenia dla przebudowanej ulicy. Pierwsze zagrożenie to nie przestrzeganie zasad nowej organizacji ruchu na ulicy poprzez nie stosowanie się kierujących do znaku B-35 oraz niewłaściwe parkowanie w zatoczkach. Drugie zagrożenie to nieprzestrzeganie zasad porządkowych na chodnikach i trawnikach poprzez zaśmiecanie i niszczenie. Zakładanym celem do osiągnięcia jest niedopuszczenie do niszczenia i zaśmiecenia terenów zielonych oraz chodników. Niedopuszczenie do parkowania pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie zgodnych z przepisami. Dzielnicowy przeprowadzi spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności celem podjęcie wspólnej współpracy. Spotka się z rejonową Straży Miejskiej celem ustalenia rozwiązania problemów mieszkańców. Powiadomi kierownika OPI KP II o zagrożeniu celem zadaniowania policyjnych patroli w omawianym rejonie. Zwróci się pismem do MZZiGK o ustawienie większej liczby koszy na śmieci. Również zwróci się pismem do MZDiM o ustawienie na granicach zatoczek słupków bądź innych ograniczników celem nie wyjeżdżania pojazdów poza granice zatoczki. Przeprowadzi kontrolę placówek handlowych w wskazanym rejonie pod kątem posiadania koszy na śmieci dostępnych dla klientów. Wzmoże kontrolę i obserwację w omawianym rejonie, prowadzona będzie bezwzględna reakcja na wykroczenia.

mł. asp. Łukasz BYLICA  tel. 323956626, 727032119, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego16@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 16:

ul: Akacjowa, Aleja Marka, Aleja Legionów - nieparzyste 17-39 i parzyste 2-8a, Drzymały, Fałata – nieparzyste 41-45 i parzyste 18-32, Grabowa, Jaworowa, Klonowa, Kraszewskiego 1-18, Nawrota - parzyste 2-22 i nieparzyste 5-23, Piłsudskiego – nieparzyste 1-11, Targalskiego Plac, Woźniaka – nieparzyste 1-79.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Zdiagnozowano problem polegający na gromadzeniu się osób w rejonie podwórka ul. Nawrota 5. Osoby tam przebywające szczególnie w okresie letnim popełniają szereg wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu i zakłócaniu ładu i porządku. Ma to miejsce przeważnie w godzinach popołudniowych jak i wieczorem. Zdarzenia te są uciążliwe dla mieszkańców i obniżają ich poczucie bezpieczeństwa. Ponadto w oficynie przy ul. Nawrota 5 znajdują się liczne pustostany, sprzyjające gromadzeniu się osób bezdomnych, które spożywają alkohol i załatwiają tam swoje potrzeby fizjologiczne. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w opisanym rejonie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców budynków przy przedmiotowej bramie. Zabezpieczenie pustostanów w oficynie przy ul. Nawrota 5. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do właściciela terenu z wnioskiem o rozważenia instalacji nowej bramy przy wjeździe na teren oficyny przy ul. Nawrota 5. Nawiąże kontakt z dzielnicowym Straży Miejskiej, informując o zagrożeniu. Nastąpi zwiększenie kontroli omawianego rejonu przez dzielnicowego szczególnie na drugiej zmianie. Dzielnicowy wystąpi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym osób najczęściej spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem.

mł. asp. Marcin CIEMKA  tel. 323956643, 727032125, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego17@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 17:

ul: Akademicki Plac - nieparzyste 1-15, Chrobrego, Legionów Aleja - nieparzyste 5-15, Nawrota - nieparzyste 25-29 i parzyste 24-38, Piekarska – nieparzyste 35-63 i parzyste 22-58, Piłsudskiego - nieparzyste 13-69, Powstańców Warszawskich - parzyste 60-80, Prusa - nieparzyste 17-27, Smolenia – nieparzyste 1-33 i parzyste 2-36, Żeromskiego – nieparzyste 1-21 i parzyste 2-40, Żołnierza Polskiego – nieparzyste 1-23.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 59-61 gromadzą się osoby dopuszczające się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Spożywaalkohol, zaśmieca a także zakłóca spokój czy spoczynek nocny. Zachowaniom tym sprzyja fakt, iż w pobliżu znajduje się sklep sprzedająca alkohol. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń dochodzi o różnych porach dnia. Popełniane wykroczenia stanowią problem dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości zgłoszeń. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców przedmiotowej ulicy. Dzielnicowy nawiąże kontaktu z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, poinformuje o zagrożeniu. Wystąpi do Kierownika OPI KP II celem zwiększenia doraźnych kontroli we wskazanym rejonie. Prowadzone będą systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Piłsudskiego 59-61 wraz ze stanowczym reagowaniem na przestępstwa oraz wykroczenia. Dzielnicowy przypomni właścicielom i sprzedawcom pobliskich sklepów o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

mł. asp. Jarosław ODYJAS  tel. 323956638, 727032129, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego18@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 18:

ul: Białego, Chełmońskiego - parzyste 2-18 i nieparzyste 1-27, Czarnieckiego - parzyste 2-8, Grottgera - nieparzyste 7-25b, 6a, 8a, Kraszewskiego - nieparzyste 19-23, Mickiewicza – nieparzyste 1-37, Orląt Lwowskich – nieparzyste 7-31 i parzyste 8a-14, Oświęcimska, Piekarska - nieparzyste 71-87 i parzyste 60-92, Powstańców Śląskich - nieparzyste 7-11 i parzyste 4-6, Prusa – parzyste 22-48, Rudzkiego - 1-10, Słowiański Plac,

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W związku z zgłoszeniami z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 jak również w trakcie indywidualnych rozmów z mieszkańcami ul. Piekarskiej zdiagnozowano problem w rejonie ul. Piekarskiej 77. Dochodzi tam do gromadzenia się osób w bramie, podwórzu na klatce schodowej, jak i na ulicy. W szczególności są to osoby młode, które spożywają alkohol, zanieczyszczają miejsce publiczne oraz zakłócają spokoju i ciszę nocą, co obniża poczucie bezpieczeństwa osób tam mieszkających. Osoby te dopuszczają się szeregu wykroczeń o charakterze uciążliwym, chuligańskim jak również z przejawami demoralizację czując się w tak dużej grupie anonimowe i bezkarne. Na podstawie własnych obserwacji zauważono, że problem ma charakter długofalowy i obniża poczucie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej. Zakładanym celem do osiągnięcia jest spadek liczby interwencji, wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dzielnicowy nawiąże współpracę z przedstawicielem Bytomskich Mieszkania POM nr 6 w ramach zabezpieczenia bramy i drzwi do klatek schodowych, lub uprzątnięcie zanieczyszczeń w rejonie posesji. Nawiąże współpracę z dzielnicowym ze Straży Miejskiej celem podjęcia współpracy.

asp. sztab. Mariusz PYTLIŃSKI   tel. 323956639, 727032128, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego19@bytom.ka.policja.gov.pl  

Podległy rejon nr 19:

ul: Chełmońskiego - nieparzyste 29-37 i parzyste 20-22, Czarnieckiego - parzyste 10-14 i nieparzyste 5-9, Dworska – 1 i parzyste 2-6, Grottgera – parzyste 10-22, Kwiatowa, Piekarska – nieparzyste 89-99 i parzyste 94-104, Północna – parzyste 20-70 i nieparzyste 13-69, Powstańców Śląskich – nieparzyste 13-33 i parzyste 8-12, Rudzkiego - nieparzyste 11-19 i parzyste 12-18, Słoneczna, Towarzyska, Zielona.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W Bytomiu przy ul. Północnej tworzą się dzikie wysypiska śmieci poprzez wywożenie śmieci oraz odpadów budowlanych. Wywożeniu odpadów sprzyja lokalizacja wymienionej ulicy która jest na granicy z miastem Piekary Śląskie i kończy się tzw. nieużytkami. Ustalono, że proceder ten w obrębie ul. Północnej i sąsiadujących nieużytków nadal trwa. W trakcie ustaleń mieszkańcy zwrócili uwagę na osoby poruszające się n/n pojazdami i wyrzucające na terenie tej ulicy i dalszych nieużytkach śmieci tworząc w ten sposób dzikie wysypiska śmieci. Problem ten ma charakter długofalowy i jest uciążliwy dla mieszkańców ul. Północnej i ulic pobliskich. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa estetyki i czystości przedmiotowej ulicy jak również ulic pobliskich i nieużytków. Niedopuszczenie do tworzenia się nowych dzikich wysypisk śmieci oraz likwidacja nowych. Dzielnicowy zwiększy kontrole i obserwacje w rejonie ul. Północnej w obrębie nieużytków. Prowadzona będzie represja wobec sprawców wykroczeń. Nawiąże współpracę z dzielnicowym ze Straży Miejskiej celem podjęcia współpracy. Wystąpi pisemnie do właściciela tereny z wnioskiem o usuniecie śmieci i uprzątnięcie terenu.

 • asp. sztab. Krzysztof ŁAWIK
 • st. asp. Sebastian STANA
 • st. asp. Tomasz TOMALA
 • st. sierż. Grzegorz KOŁACZEK
 • mł. asp. Grzegorz GRELA
 • st. sierż. Zygfryd SZYGUŁA
 • st. sierż. Weronika KRZISCZYK
 • asp. sztab. Zbigniew SZYMAŃSKI
 • sierż. sztab. Dariusz BABULA
 • mł. asp. Łukasz BYLICA
 • mł. asp. Marcin CIEMKA
 • mł. asp. Jarosław ODYJAS
 • asp. sztab. Mariusz PYTLIŃSKI