Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji II - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji II

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji II

Data publikacji 24.03.2019

Kierownik rewiru

asp. sztab. Krzysztof ŁAWIK  tel. 323956639

 

Dzielnicowi:
 

st. asp. Sebastian STANA  tel. 323956640, 727032120, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego8@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 8:

ul: Dworcowa – parzyste 2-36, Kolejowa – nieparzyste 1-33, Kościuszki Plac – 1, 9, Kruczkowskiego Plac, Moniuszki – 1-9, Piekarska – 1, Powstańców Warszawskich – 1-32, Sądowa 1-9, Wolskiego Plac – 1-4, Wrocławska - parzyste 2-4

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie przy pl. Kościuszki 9, gdzie gromadzą się osoby dopuszczające się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, m. in. spożywania alkoholu, zaśmiecania a także zakłócania spokoju czy spoczynku nocnego. Zachowaniom tym sprzyja fakt, iż w pobliżu znajduje się placówki handlowe sprzedające alkohol, za budynkiem znajduje się droga dojazdowa do oficyn z ul. Dworcowej 2 i 4, oraz Sądowej 1 i 2. Przy wskazanym adresie odnotowano zgłoszenia o spożywaniu alkoholu w miejscu zakazanym. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń dochodzi o różnych porach zarówno porannych jak i nocnych. Popełniane wykroczenia stanowią problem dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa, oczekują oni zwiększenia ilości wysyłanych patroli w okolicy. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości interwencji w opisanym rejonie podczas realizacji planu. Nasilenie kontroli tego terenu oraz informowanie społeczności lokalnej o problemie podczas spotkań ze społeczeństwem. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców przedmiotowej ulicy, ustalenia w drodze wywiadu oraz przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców. Dzielnicowy nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformuje o zdiagnozowanym zagrożeniu. Wystąpi do Kierownika OPI KP II Bytom w celu zwiększenia doraźnych kontroli we wskazanym rejonie. Wystąpi do PSS „SPOŁEM” z wnioskiem o rozważenia instalacji monitoringu przy placu Kościuszki 9 w ramach posiadanych środków. Prowadzone będą systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie placu Kościuszki 9 oraz bezwzględne reagowanie na przestępstwa oraz wykroczenia. Przypomnienie właścicielowi i sprzedawcom pobliskiego sklepów o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz prowadzenie działań kontrolnych w tym zakresie. Prowadzenie rozmów z mieszkańcami ulicy Dworcowej i Sądowej odnośnie konieczności reagowania na wszelkie przestępstwa i wykroczenia podczas spotkań ze społecznością lokalną oraz codziennych obowiązków służbowych.

st. asp. Tomasz TOMALA  tel. 323956641, 727032121, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego9@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 9:

ul: Batorego, Chłodna, Chrzanowskiego – nieparzyste 1c-23 i parzyste 2-12, Estreichera, Kolejowa – parzyste 2-14, Ligęzy, Okulickiego - niepatrzyste, Wrocławska – parzyste 2-32, Wyczółkowskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie przy ul. Kolejowej 18, gdzie znajduje się sklep, gdzie na terenie parkingu gromadzą się osoby, które przed wejściem do sklepu i na terenie parkingu dopuszczają się szeregu wykroczeń porządkowych m.in. zaśmiecania, spożywanie alkoholu, a także kradzieży. Są to po części osoby bezdomne, bez żadnych środków do życia. Przypadkowi przechodnie oraz klienci sklepu są zaczepiani, gdzie osoby te uporczywie żebrzą prosząc o coś do jedzenia bądź pieniądze. Zgłoszenia napływają głównie telefonicznie od mieszkańców ul. Wyczółkowskiego, Kolejowej, Estreichera, Ligęzy oraz pracowników ochrony w/w sklepu, gdzie osoby te zatrzymywane są również na kradzieżach sklepowych. W związku z powyższym dzielnicowy będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zdarzeniom. Celem do osiągnięcia jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskiego sklepu. Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Wyeliminowanie negatywnych zachowań i zjawisk, które mogą być przyczyną popełnianych wykroczeń. Prowadzone będą wzmożone kontrole w rejonie ul. Kolejowej 18 oraz bezwzględne reagowanie na wykroczenia uciążliwe, a w szczególności żebractwa. Współpraca z funkcjonariuszami OPI KP II Bytom. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielem, kierownictwem ww sklepu w temacie wspólnej współpracy, rozważenia możliwości montażu kamer monitoringu na terenie parkingu lub w obrębie sklepu, celem ograniczenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Nawiązanie kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej i podjęcie wzajemnej współpracy. Systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Kolejowej 18 oraz bezwzględne reagowania na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. Poinformowanie personelu sklepu przy ul. Kolejowej 18 w zakresie zwracania uwagi klientom spożywającym alkohol w obrębie sklepu, jak również z konsekwencjami spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz z konsekwencjami prawnymi w przypadku żebractwa.

st. sierż. Grzegorz KOŁACZEK  tel. 323956616, 727032124, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego10@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 10:

ul: Chopina, Didura, Janasa, Malczewskiego, Myśliwca, Olejniczka, Orzeszkowej, Okulickiego - parzyste, Pilotów, Przemysłowa – nieparzyste 1-35 i parzyste 2-12, Pułaskiego – nieparzyste 1-47 i parzyste 2-30, Rejtana, Siemiradzkiego, Skłodowskiej – Curie, Solskiego, Wallisa, Wrocławska – parzyste 34-68, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego, Żwirki i Wigury.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie przy ulicy Wrocławskiej 48, gdzie gromadzą się osoby dopuszczające się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, m. in. spożywania alkoholu, zaśmiecania a także zakłócania spokoju czy spoczynku nocnego. Zachowaniom tym sprzyja fakt, iż w pobliżu znajduje się placówka handlowa sprzedająca alkohol. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń dochodzi o różnych porach zarówno porannych jak i nocnych. Popełniane wykroczenia stanowią problem dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa, oczekują oni zwiększenia ilości wysyłanych patroli w okolicy. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości interwencji w opisanym rejonie podczas realizacji planu poprzez nasilenie kontroli tego terenu oraz informowanie społeczności lokalnej o problemie podczas spotkań ze społeczeństwem. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców przedmiotowej ulicy, ustalenia w drodze wywiadu oraz przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców. Nawiązanie kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformowanie o zdiagnozowanym zagrożeniu. Wystąpienie do Kierownika OPI KP II Bytom w celu zwiększenia doraźnych kontroli we wskazanym rejonie. Wystąpienie z wnioskiem o rozważenia instalacji monitoringu przy ul. Wrocławskiej 48 oraz ewentualne odgrodzenie posesji od sąsiedniego budynku, w którym usytuowano sklep spożywczo-monopolowy w ramach posiadanych środków. Systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Wrocławskiej 48 oraz bezwzględne reagowanie na przestępstwa oraz wykroczenia. Przypomnienie właścicielowi i sprzedawcom pobliskiego sklepów o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz prowadzenie działań kontrolnych w tym zakresie. Prowadzenie rozmów z mieszkańcami ulicy odnośnie konieczności reagowania na wszelkie przestępstwa i wykroczenia podczas spotkań ze społecznością lokalną oraz codziennych obowiązków służbowych.

mł. asp.  Grzegorz GRELA  tel.  323956616, 727032130, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego11@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 11:

ul: Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Obozowa, Pionierów , Przemysłowa – nieparzyste 37-61 i parzyste 14-26 , Pułaskiego – nieparzyste 49-67,67a i 67b i parzyste 32-88, Rajska, Reja, Robotnicza, Składowa, Towarowa, Wrocławska – parzyste 70-122.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie przy ul. Składowej 42, gdzie znajduje się nieruchomość zabudowana zdewastowanymi budynkami magazynowymi, portierni oraz ruinami dwóch budynków. Część budynku dwukondygnacyjnego jest zamknięta i zabezpieczona przed dostępem osób bezdomnych i postronnych. Bezpośrednio przy w/w budynku znajduję się część budynku jednokondygnacyjnego, która nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej. Naruszona jest konstrukcja ścian z uwagi na wykute elementy metalowe konstrukcji sklepień otworów okiennych. Ponadto część drewniana stropów uległa zawaleniu. Ściany i stropy tej części budynku posiadają widoczne pęknięcia. W pomieszczeniach tych okresowo i rotacyjnie przebywają osoby bezdomne oraz postronne, których prawdopodobnym zamiarem jest pozyskiwanie złomu z części budynków zdewastowanych. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony i nie jest zabezpieczony przed dostępem osób bezdomnych i postronnych. Przy uwzględnieniu występowania zagrożenia dla ich życia i zdrowia osób bezdomnych zagrożenie hipotermią oraz ze względu na zły stan techniczny budynków konieczne jest podjęcie działań zmierzających do awaryjnego tymczasowego zabezpieczenie obiektów budowlanych przed dostępem osób postronnych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych obserwacji oraz zgłoszeń mieszkańców dzielnicy napływają głównie podczas indywidualnych rozmów. Celem do osiągnięcia jest zabezpieczenie wejścia do zdewastowanych pomieszczeń magazynowych znajdujących się na omawianym terenie. Spadek liczby interwencji w opisanym rejonie podczas realizacji planu, przeciwdziałanie włamaniom i kradzieżom. Wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu o zabezpieczenie wejścia do zdewastowanych pomieszczeń magazynowych. Wystąpienie do MZZiGK w Bytomiu z wnioskiem o tymczasowe awaryjne zabezpieczenie obiektów budowlanych przed dostępem osób postronnych. Nawiązanie kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformowanie o współpracy w związku prowadzonym planem priorytetowym. Wystąpienie do Kierownika OPI KPII Bytom z wnioskiem o zadaniowanie patroli pod kątem kontroli terenu ul. Składowej 42 celem niedopuszczenia do kradzieży mienia oraz kontroli pustostanów pod kątem przebywania osób bezdomnych i postronnych. Systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Składowej 42 pod kątem przebywania osób bezdomnych i postronnych niedopuszczenie do włamania i kradzieży mienia.

st. sierż. Zygfryd SZYGUŁA tel. 323956642, 727032126, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego12@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 12:

ul: Łużycka, Olimpijska, Parkowa, Park Miejski, Piłkarska, Wrocławska – nieparzyste 39-65, Tarnogórska nieparzyste 1-5, Zachodnia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie polegające na tworzeniu się dzikich wysypisk śmieci w rejonie garaży przy ul. Piłkarskiej. Składowane są tam odpady z tworzyw sztucznych (co stwarza potencjalne zagrożenie pożarowe) oraz odpady budowlane po rożnego rodzaju remontach. Czynnikami sprzyjającymi tego typu zjawiskom sprzyja fakt, teren garaży jest bardzo rozległy i znajduje się na uboczu z dala od budynków mieszkalnych. Celem do osiągnięcia jest niedopuszczenie do tworzenia się nowych dzikich wysypisk śmieci oraz usunięcie obecnych dzikich wysypisk. Dzielnicowy wystąpi do Kierownika OPI KP II Bytom w celu odpowiedniego zadaniowania funkcjonariuszy OPI KP II Bytom pod kątem wywożenia odpadów. Wystąpi do właściciela terenu z wnioskiem o usuniecie zalegających śmieci i uprzątnięcie terenu. Nastąpi zwiększenie kontroli terenu garaży przez dzielnicowego na zmianie I i II. Pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej w celu o wzmożenia kontroli terenu garaży przy ul. Piłkarskiej.

asp. sztab. Mariusz PYTLIŃSKI   tel. 323956639, 727032128, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego13@bytom.ka.policja.gov.pl

UWAGA: od 1.02.2019 r rejon obsługiwany jest przez sierż. sztab. Kamil PIOTROWSKI  tel. 323956616, 727032128, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego13@bytom.ka.policja.gov.pl 

Podległy rejon nr 13: 

ul: Browarniana, Jainty – parzyste 8-28, Kasperka, Kościelna, Koziołka, Kwietniewskiego, Mariacka, Murarska, Piekarska – nieparzyste 3-29 i parzyste 6-20, Piłsudskiego – parzyste 2-68, Podgórna – parzyste 2-18, Powstańców Warszawskich - parzyste 34-58 i nieparzyste 33-45, Rynek Plac – nieparzyste 5-7 i parzyste 4-8, Strażacka, Strzelców Bytomskich - parzyste 2-6, Webera, Wrocławska 1-13.

PLAN PRIORYTETOWY: zapraszamy wkrótce

asp. sztab. Zbigniew SZYMAŃSKI  tel. 323956640, 727032122, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego14@bytom.ka.policja.gov.pl 
Podległy rejon nr 14: 

ul: Aleja Legionów – nieparzyste 51-63 i parzyste 14-30, Chrzanowskiego – 1, 1a i 1b, Morcinka, Strzelców Bytomskich – nieparzyste 1-69d, Tarnogórska - parzyste, Topolowa, Węglowa - lewa strona patrząc od ul. Strzelców Bytomskich - Cmentarz - POD Winograd.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie przy ul Strzelców Bytomskich 43, gdzie wywożone są wszelkiego rodzaju śmieci oraz różnego rodzaju odpady. Teren usytuowany jest w obrębie budynków mieszkalnych, garaży oraz ogródków działkowych ROD Lawenda i Działkowiec Śląski. Nie jest oświetlony co jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu dzikich wysypisk. Według informacji do wywożenia śmieci dochodzi w godzinach wieczorowo - nocnych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych obserwacji oraz rozmów z lokatorami oraz członkami zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Celem do osiągnięcia jest niedopuszczanie do wyrzucania odpadów, usunięcie odpadów. Dzielnicowy ustali właściciela nieruchomości. Pisemnie wystąpi do właściciela nieruchomości z wnioskiem o usunięcie odpadów. Podejmie współpracę z dzielnicowym Straży Miejskiej. Wystąpi do Kierownika OPI KPII o zadaniowanie patroli pod kątem niedopuszczania do wyrzucania odpadów. W ramach codziennej służby systematyczne prowadzone będą kontrole i obserwacje wskazanego miejsca, bezwzględna reakcja na wykroczenia. Przeprowadzone będzie spotkanie z mieszkańcami celem omówienia podjętych działań i efektów.

sierż. szt. Dariusz BABULA  tel. 323956638, 727032127, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego15@bytom.ka.policja.gov.pl 
Podległy rejon nr 15:

ul: Axentowicza, Aleja Legionów – nieparzyste 41-49 i parzyste 10-12, Cegielniana, Fałata – nieparzyste 1-39 i parzyste 2-16d, Ligonia, Odrzańska – nieparzyste 45-115, Rodła Plac, Strzelców Bytomskich – parzyste 16-46, Woźniaka – parzyste od 2-78.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie na terenie nieużytków pomiędzy ul. Cegielniana i Strzelców Bytomskich, gdzie wyrzucane są odpady co powoduje zagrożenie tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. W poprzednich latach dzikie wysypiska tworzyły się po przeciwnej stronie ulicy Cegielnianej, na dużej nieużytkowanej posesji. W kwietniu 2017 roku posesja została ogrodzona przez właściciela a problem z odpadami przeniósł się na wspomniane nieużytki. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu dzikich wysypisk śmieci jest lokalizacja. W pobliżu brak jest budynków mieszkalnych, w sąsiedztwie znajdują się prywatne firmy oraz ogrody działkowe ROD im. Narutowicza. Problem zdiagnozowano na podstawie rozmów z mieszkańcami rejonu i osób korzystających z placu manewrowego znajdującego się w sąsiedztwie nieużytków. Z relacji w/w wynika, iż odpady wyrzucane są w godzinach wieczornych. Liczba odpadów zwiększa się w okresie korzystania społeczeństwa z ogródków. Celem do osiągnięcia jest usunięcie odpadów z terenu nieużytków, niedopuszczenie do wyrzucania odpadów i powstawania dzikich wysypisk śmieci. Dzielnicowy ustali w Urzędzie Miasta właściciela nieruchomości. Wystąpi do właściciela nieruchomości z wnioskiem o usunięcie odpadów i ewentualnego zabezpieczenie terenu, które uniemożliwiałoby powstawanie nowych wysypisk śmieci. Powiadomi kierownika OPI KP II o zagrożeniu celem odpowiedniego zadaniowania patroli OPI KP II i OPP Katowice. Reakcja na wykroczenia i niedopuszczenie do wyrzucania śmieci i składowania odpadów. Nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską, poinformowanie o zagrożeniu, podjęcie współpracy. Spotkanie z działkowcami ROD im. Narutowicza, poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych dot. zaśmiecania i zanieczyszczania środowiska. Systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Cegielnianej, bezwzględna reakcja na wykroczenia zaśmiecania i składowania odpadów.

mł. asp. Łukasz BYLICA  tel. 323956626, 727032119, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego16@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 16:

ul: Akacjowa, Aleja Marka, Aleja Legionów - nieparzyste 17-39 i parzyste 2-8a, Drzymały, Fałata – nieparzyste 41-45 i parzyste 18-32, Grabowa, Jaworowa, Klonowa, Kraszewskiego 1-18, Nawrota - parzyste 2-22 i nieparzyste 5-23, Piłsudskiego – nieparzyste 1-11, Targalskiego Plac, Woźniaka – nieparzyste 1-79.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie polegające na gromadzeniu się osób w rejonie al. Marka, gdzie znajduje się skwer i plac zabaw. Osoby tam przebywające szczególnie w okresie letnim popełniają szereg wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu i zakłócaniu ładu i porządku. Ma to miejsce przeważnie w godzinach wieczorowo nocnych. Zachowaniom tym sprzyja słabe oświetlenie tego rejonu, jak również brak monitoringu. Od mieszkańców okolicznych budynków znajdujących się w pobliżu skweru uzyskano informację, iż oprócz grup młodzieży zakłócających ład i porządek, częstymi „gośćmi” wymienionego rejonu są bezdomni którzy przesiadują na znajdujących się tam ławkach i zaczepiają osoby postronne. Zdarzenia te są uciążliwe dla mieszkańców i obniżają ich poczucie bezpieczeństwa. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w opisanym rejonie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców budynków przy przedmiotowym skwerze. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do właściciela terenu z wnioskiem o rozważenia instalacji oświetlenia na skwerze w szczególności w pobliżu placu zabaw. Nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformuje o zdiagnozowanym zagrożeniu. Nastąpi zwiększenie kontroli omawianego rejonu przez dzielnicowego szczególnie na drugiej zmianie. Zwróci się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym osób najczęściej spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem. Prowadzone będą systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie skweru oraz bezwzględne reagowania na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. Zdecydowana reakcja na sprawców wykroczeń najbardziej uciążliwych.

mł. asp. Marcin CIEMKA  tel. 323956643, 727032125, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego17@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 17:

ul: Akademicki Plac - nieparzyste 1-15, Chrobrego, Legionów Aleja - nieparzyste 5-15, Nawrota - nieparzyste 25-29 i parzyste 24-38, Piekarska – nieparzyste 35-63 i parzyste 22-58, Piłsudskiego - nieparzyste 13-69, Powstańców Warszawskich - parzyste 60-80, Prusa - nieparzyste 17-27, Smolenia – nieparzyste 1-33 i parzyste 2-36, Żeromskiego – nieparzyste 1-21 i parzyste 2-40, Żołnierza Polskiego – nieparzyste 1-23.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie przy ul. Piłsudskiego 59, gdzie gromadzą się osoby dopuszczające się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, m. in. spożywania alkoholu, zaśmiecania a także zakłócania spokoju czy spoczynku nocnego. Według relacji mieszkańców do tych wykroczeń dochodzi o różnych porach zarówno porannych jak i nocnych. Popełniane wykroczenia stanowią problem dla mieszkańców pobliskich bloków i obniżają poczucie poziomu ich bezpieczeństwa, oczekują oni zwiększenia ilości wysyłanych patroli w okolicy. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości zgłoszeń poprzez nasilenie kontroli tego terenu oraz informowanie społeczności lokalnej o problemie podczas spotkań ze społeczeństwem. Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców przedmiotowej ulicy, ustalenia w drodze wywiadu. Nawiązanie kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej, poinformowanie o zdiagnozowanym zagrożeniu. Wystąpienie do Kierownika OPI KP II Bytom w celu zwiększenia doraźnych kontroli we wskazanym rejonie. Systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje w rejonie ul. Piłsudskiego 59 oraz stanowcze reagowanie na przestępstwa oraz wykroczenia.

mł. asp. Jarosław ODYJAS  tel. 323956638, 727032129, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego18@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 18:

ul: Białego, Chełmońskiego - parzyste 2-18 i nieparzyste 1-27, Czarnieckiego - parzyste 2-8, Grottgera - nieparzyste 7-25b, 6a, 8a, Kraszewskiego - nieparzyste 19-23, Mickiewicza – nieparzyste 1-37, Orląt Lwowskich – nieparzyste 7-31 i parzyste 8a-14, Oświęcimska, Piekarska - nieparzyste 71-87 i parzyste 60-92, Powstańców Śląskich - nieparzyste 7-11 i parzyste 4-6, Prusa – parzyste 22-48, Rudzkiego - 1-10, Słowiański Plac,

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r :

Zdiagnozowano zagrożenie w rejonie ul. Rudzkiego 1. Dochodzi tam do gromadzenia się osób w podwórzu, klatce schodowej i na ulicy które spożywają alkohol, zanieczyszczają miejsce publiczne oraz zakłócają spokój i ciszę nocną. Ma to związek z nagminnie grupującymi się tam osobami zamieszkującymi w przedmiotowej posesji oraz osobami je odwiedzającymi, które dopuszczają się szeregu wykroczeń o charakterze uciążliwym. Ponadto podczas odbywających się tam libacji alkoholowych przypadkowi przechodnie są zaczepiani i swobodne przejście ulicą obok grupy osób spożywających alkohol często jest niemożliwe. W okresie zimowym lub opadów deszczu libacje przenoszą się do klatki schodowej. Osoby spożywają alkohol, używając słów nieprzyzwoitych często są agresywne i aroganckie. Problem występuje od dłuższego czasu, lecz widocznie się nasila z uwagi właśnie, że wykroczeń dopuszczają się osoby zamieszkujące kamienice przy ul. Rudzkiego 1, a ponadto powoduje to, że do posesji przychodzą ich znajomi w związku z czym podwórze kamienicy stało się miejscem grupowania się osób popełniających wykroczenia, gdyż są przekonane, że są u siebie i tam są bezkarne. Na podstawie własnych obserwacji zauważono, że problem ma charakter długofalowy i obniża poczucie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Celem do osiągnięcia jest spadek liczby interwencji. Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności ustalając wyniki w oparciu o rozmowy i przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowym ze Straży Miejskiej i podjecie wspólnych działań. Nawiązanie współpracy z przedstawicielem zarządcy posesji w ramach jego kompetencji.

st. sierż. Weronika KRZISCZYK  tel. 323956616, 727032123, mail: dzielnicowy.chrzanowskiego19@bytom.ka.policja.gov.pl 

UWAGA: od 1.12.2018 r rejon obsługiwany jest przez młodszy aspirant Łukasz Bylica tel. 32 395 66 26, 727 032 119

Podległy rejon nr 19:

ul: Chełmońskiego - nieparzyste 29-37 i parzyste 20-22, Czarnieckiego - parzyste 10-14 i nieparzyste 5-9, Dworska – 1 i parzyste 2-6, Grottgera – parzyste 10-22, Kwiatowa, Piekarska – nieparzyste 89-99 i parzyste 94-104, Północna – parzyste 20-70 i nieparzyste 13-69, Powstańców Śląskich – nieparzyste 13-33 i parzyste 8-12, Rudzkiego - nieparzyste 11-19 i parzyste 12-18, Słoneczna, Towarzyska, Zielona.

PLAN PRIORYTETOWY wkrótce zapraszamy

 • asp. sztab. Krzysztof ŁAWIK
 • st. asp. Sebastian STANA
 • st. asp. Tomasz TOMALA
 • st. sierż. Grzegorz KOŁACZEK
 • mł. asp. Grzegorz GRELA
 • st. sierż. Zygfryd SZYGUŁA
 • asp. sztab. Mariusz PYTLIŃSKI
 • asp. sztab. Zbigniew SZYMAŃSKI
 • sierż. sztab. Dariusz BABULA
 • mł. asp. Łukasz BYLICA
 • mł. asp. Marcin CIEMKA
 • mł. asp. Jarosław ODYJAS
 • st. sierż. Weronika KRZISCZYK