Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I

Data publikacji 09.08.2018

Kierownik rewiru

asp. sztab. Jerzy PIWOŃSKI tel. 323963516

 

Dzielnicowi:

asp. Piotr SCHOPPA tel. 323963518, 727032115, mail: dzielnicowy.stolarzowicka1@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 1:

Dzielnice Stolarzowice, Górniki

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Liczne skargi mieszkańców dotyczą osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem. Osoby te zakłócają porządek publiczny i zaczepiają przypadkowych przechodniów w rejonie ul. Suchogórskiej 105 oraz w rejonie sklepów przy ul. Gombrowicza 3. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa dla społeczności lokalnej. Ponadto zjawisko spożywania w miejscu zabronionym jest odzwierciedlone w KMZB, gdzie i tu mieszkańcy rejonu aktywnie zgłaszają problem. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie tego zjawiska i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Zwiększone będą kontrole opisanego rejonu przez dzielnicowego i realizowanie wspólnych działań wraz z funkcjonariuszami OPI oraz OPP KWP Katowice. Utrwalanie w świadomości osób popełniających wykroczenia konsekwencji prawnych wynikających z tego typu czynów i nieuchronności kary. Nawiąże współpracę z administratorem lub właścicielem budynków przy ul. Suchogórskiej 105-109 oraz Gombrowicza 3, celem wypracowania wspólnych metod przeciwdziałania aktom wandalizmu.

asp. sztab. Krzysztof NIEDŹWIECKI tel. 323963517, 727032114, mail: dzielnicowy.stolarzowicka2@bytom.ka.policja.gov.pl 

Podległy rejon nr 2:

Osiedle Miechowice z ulicami: Reptowska nieparzyste od nr 17-57, parzyste od nr 16-86, Stolarzowicka 1-112, Bławatkowa, Samotna, Nowa 17-45, Nowa 16-78, Brzask, Barlickiego, Michaloka, Owocowa, Chłopska, Zjednoczenia

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Mieszkańcy osiedla Miechowice w tym działkowcy Ogrodów Działkowych „Zgoda” i „Wspólna praca” przy ul. Samotnej, w trakcie spotkań informowali o wyrzucaniu odpadów na działki należące do miasta, które znajdują się pomiędzy w/w ogrodami działkowymi. W związku z w/w problemem dzielnicowy kontrolował w/w rejon pod kątem zaśmiecania. Ustalił, że obok znajduje się również działka prywatna, która również w znaczny stopniu została zanieczyszczona przez odpady. Z ustaleń wynika, że prawdopodobnie teren ten w znacznym stopniu zanieczyszczają działkowcy, którzy wyrzucają niepotrzebne im rzeczy w tym stare meble, gruz itp. Z relacji mieszkańców i działkowców wynika, że sytuacja ta trwa od kilku lat, a nasila się w szczególności w sezonie działkowym. Mieszkańcy osiedla często spacerują w tym rejonie i taki widok psuje wizerunek dzielnicy. Zakładanym celem do osiągnięcia jest doprowadzenie do zaprzestania składowania odpadów w tym miejscu. Rozpoczęcie porządkowania terenu. Dzielnicowy nawiąże współpracę ze Strażą Miejską. Prowadził będzie kontrole w/w rejonu podczas służb obchodowych i patrolowych. Ustali właściciela prywatnej działki i zobliguje go do oczyszczenia terenu. Zainteresuje sprawą lokalne media oraz radnego dzielnicy celem wsparcia działań mających na celu rozpoczęcie porządkowanie terenu. Doprowadzi do postawienia tablic informacyjnych o zakazie wysypywania śmieci i gruzu. Nawiąże współpracę z prezesami i zarządami Ogrodów Działkowych „Zgoda” i „Wspólna Praca”.

mł. asp.  Łukasz MANIURKA tel. 323963518, 727032112, mail: dzielnicowy.stolarzowicka3@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 3:

Osiedle Miechowice z ulicami: Felińskiego, Nickla, Kasztanowa, Styczyńskiego, Daleka, Jaskółcza, Rolna, Relaksowa

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W wieżowcach znajdujących się przy ul. Felińskiego 7, 51, 53, 32, 34, 26 oraz 38 znajdują się tak zwane „suche piony gaśnicze”, które nie są zabezpieczone w odpowiedni sposób. Nie są wyposażone w zawory i zaślepienia. Przyłącza znajdują się w ogólnodostępnych miejscach na klatkach schodowych, na których niejednokrotnie znajdują się łatwopalne przedmioty, które przy zaprószeniu ognia mogą spowodować powstanie pożaru. Przy ul. Felińskiego 7 było zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze, gdzie po sprawdzeniu wraz z Państwowa Strażą Pożarną ustalono, iż na jednym z pięter w suchym pionie gaśniczym ktoś podpalił papierki, gdzie zadymieniu uległa cała klatka schodowa, gdyż niezabezpieczone piony spowodowały rozprzestrzenienie się dymu na pozostałych piętrach. Celem do osiągnięcia jest ustalenie zarządców wymienionych budynków i przedstawienie im problemu. Zabezpieczenie tzw. „suchych pionów gaśniczych” przez zarządców. Usunięcie łatwopalnych przedmiotów z korytarzy klatek schodowych.

asp. sztab. Jacek WIĘCKOWSKI tel. 323963517, 727032117, mail: dzielnicowy.stolarzowicka4@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 4:

ul: Bukowa, Jesionowa, Świerkowa, Leszczynowa, Jaśminowa, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wiśniowa, Francuska, Wiosny Ludów, Wieniawskiego, Racjonalizatorów, Dzierżonia,Elektrownia, Cisowa, Dębowa, Olchowa, Wiązowa, Wierzbowa, 8-go Marca, Zgody, Bogusławskiego, Długosza, Matki Ewy, Dembowskiego, Szyb Zachodni, Frenzla - nr nieparzyste 91-133, Frenzla - nr parzyste 94-204

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W trakcie pełnionych obchodów dzielnicy zwróciłem uwagę, jak również otrzymuje sygnały od mieszkańców iż na ul. Elektrownia w rejonie elektrociepłowni brak jest chodnika oraz schodów dla pieszych. W wskazanym miejscu znajduje się droga wjazdowa z ul. Elektrownia do Zakładu Opieki Zdrowotnej. Osoby idące do przychodni, zmuszone są częściowo korzystać ze zniszczonego chodnika, a częściowo muszą poruszać się jezdnią. Wybudowanie w tym miejscu chodnika z przejściem dla pieszych, spowoduje, iż pieszy w sposób bezpieczny będzie mógł iść do przychodni. Celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i osób starszych. W trakcie spotkań z mieszkańcami dzielnicowy prowadzić będzie działania informujące lokalną społeczność celem wsparcia w rozwiązaniu ww problemu. Nawiąże kontakt z radnym dzielnicy celem wsparcia działania. Skieruje pismo do Urzędu Miasta w Bytomiu celem ustalenia właściciela drogi i skieruje pismo do niego celem wyznaczenia i realizacji budowy chodnika. Skieruje pismo do Biura Bezpieczeństwa Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu celem wsparcia działania na rzecz wybudowania chodnika.

asp. Mirosław BĄBELEWSKI tel. 323963517, 727032118, mail: dzielnicowy.stolarzowicka5@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 5:

ul: Pl. Szpitalny, Wodna, Włodarska, Wolnego, Andersa, Warszawska, Ogrodowa, Alberta, Feliksa, Elsnera, Bończyka, Stara, Pogodna, Zamkowa, Stroma, Karbowska, Dolna, Pl. Słoneczny, Stanisława Lema, Asnyka, Wysoka, Drobczyka, Bluszczowa, Dąbrowskiego, Niska, Wąska, Łaszczyka, Chroboka, Przelotowa, Skośna, Hutnicza, Frenzla - nr parzyste 2-92, Frenzla nr nieparzyste 5-79, Gruntowa, Lipowa do Stawu Brantka, Nowa 15, Opolska, Pl. Niepodległości, Racjonalizatorów - nr nieparzyste 3-5, Reptowska od 1-15, 2-14

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Problemem, który wystąpił w okresie ostatnich miesięcy jest zanieczyszczony i zarośnięty teren nieużytków po wyburzonym kilka lat temu budynku mieszczącym się przy ul. Zamkowej. W miejscu tym w okresie od marca do listopada osoby bezdomne rozbijają swój biwak, gdzie koczują przez ten okres. Notorycznie zaśmiecają to miejsce różnego rodzaju odpadami takimi jak butelki, różnego rodzaju plastik oraz opakowania po produktach spożywczych jak również odzież, koce i inne sprzęty z których korzystają w trakcie koczowania. Ponadto grupują się tam osoby, które nadużywają alkoholu celem libacji alkoholowych. Miejsce to jest odwiedzane także przez osoby, które trudnią się zbieraniem surowców wtórnych. Ponieważ teren ten jest porośnięty krzakami i roślinnością, łatwo jest się tam schronić przed osobami postronnymi jak i funkcjonariuszami publicznymi. Mieszkańcy zamieszkujący w pobliskich zabudowaniach jak i poruszający się pieszo tą ulicą skarżą się na codzienne libacje alkoholowe jak i zanieczyszczanie tego terenu . Zakładanym celem do osiągnięcia jest doprowadzenie do wycięcia krzaków, uprzątnięcie terenu ze wszystkich pozostawionych tam odpadów jak również wyeliminowania przebywania tam osób, które piją tam alkohol jak również osób bezdomnych. Dzielnicowy ustali właściciela terenu. Powiadomi i skieruje pisma do instytucji odpowiedzialnej za wskazany teren. Nawiąże kontakt z dzielnicowym Straży Miejskiej celem zainteresowania sprawą i kontrolą tego rejonu. Nawiąże kontakt z radnym dzielnicy Miechowice Tomaszem Wac celem przedstawienia mu problemu. Obejmie kontrolą i obserwacją wskazany teren w ramach nadzoru służby obchodowej oraz patrolowej. Będzie dążył do wykarczowania krzaków oraz dzikiej roślinności z ww terenu jak również wyeliminowania zjawiska przebywania w tym rejonie osób bezdomnych, trudniących się zbieractwem jak i nadużywających alkoholu.

st. asp. Grzegorz MILEWSKI  tel. 323963518, 727032116, mail: dzielnicowy.stolarzowicka6@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 6:

Karb: u: Braci Śniadeckich, Miechowicka, Kołłątaja, Karlika, Owocowa, Racławicka, Tomasza, Techniczna, Św. Marka, Krańcowa, Młodzieżowa, Falista, Łanowa,Pocztowa, Popiełuszki - nr nieparzyste, Konstytucji 92-150 parzyste, Konstytucji 97-149 nieparzyste, Mała,Celna, Borowaj, Szyb Pilgera

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

W czasie spotkań ze społecznością dzielnicowy był informowany o zagrożeniu związanym z szybko poruszającymi się pojazdami na ulicy usytuowanej wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Braci Śniadeckich 1–7. Wcześniej ulica ta była drogą jednokierunkową, ale od zmiany organizacji ruchu, ulica ta jest drogą dwukierunkową. Natężenie ruchu w tym rejonie znacznie się zwiększyło. Ulica ta jest wąska i nie mogą na niej swobodnie minąć się dwa samochody osobowe. W związku z tym kierowcy pokonują ten odcinek drogi ze znaczną prędkością w celu uniknięcia konieczności ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z naprzeciwka. Taka sytuacja stwarza realne zagrożenie dla ruchu pieszych. Mieszkańcy zwracają również uwagę na to, że w tym rejonie znajdują się plac zabaw, boisko do piłki nożnej i koszykówki oraz Dom Kultury. Powoduje to sytuację, że w tym rejonie przebywają i poruszają się dzieci. Według osób zgłaszających ten problem rozwiązaniem tej sytuacji byłby montaż progu zwalniającego co wymusiłoby na kierujących zmniejszenie prędkości na tym odcinku. Dzielnicowy zainicjuje działania zmierzające do montażu progu zwalniającego. Celem do osiągnięcia jest doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez montaż progu zwalniającego na odcinku drogi usytuowanej wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Braci Śniadeckich 1–7. Dzielnicowy sporządzi pismo do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o montaż progu zwalniającego na przedmiotowym odcinku drogi. Sporządzi wystąpienie do Biura Bezpieczeństwa Miasta Bytomia w celu zwrócenia uwagi na wyżej opisane zagrożenie i poparcia zainicjowanego działania zmierzającego do montażu progu zwalniającego na przedmiotowym odcinku drogi. Kontynuował będzie współpracę z radnym dzielnicy, któremu wyżej opisany problem również był zgłaszany przez mieszkańców dzielnicy. Do czasu montażu progu zwalniającego prowadził będzie działania prewencyjne poprzez kontrole rejonu przedmiotowej ulicy w ramach pełnionych służb obchodowych.

mł. asp. Rafał SIDORKO tel. 323963518, 727032113, mail: dzielnicowy.stolarzowicka7@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 7:

Karb: ul: Konstytucji 63-95 nieparzyste, Konstytucji 76-90 parzyste, Kolonia Azotów, Popiełuszki - parzyste, Elżbiety, Bobrecka, Worpie, Czackiego, Jeziorańskiego - nieparzyste

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r :

Dzielnicowy został poinformowany przez mieszkańców dzielnicy o niezabezpieczonym garażu znajdującym się przy ul. Konstytucji 84. Wnętrze garażu zostało spalone w wyniku pożaru a ściany boczne wyłamane co umożliwiło dostęp osób postronnych. Osoby bezdomne szukające schronienia gromadzą się tam w godzinach wieczorowych. Garaż jest opuszczony, nieużytkowany. Znajdują się w nim stare materace, koce i śmieci. Ponadto teren wokół garażu jest zaśmiecony poprzez porozrzucane worki ze śmieciami oraz plastikowe opakowania i butelki po alkoholu. Celem do osiągnięcia jest zabezpieczenie garażu w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Doprowadzenie do zmniejszenia zjawiska zaśmiecania garaży i terenu przyległego do sklepu „DINO” przez osoby spożywające alkohol. Dzielnicowy zainicjuje zwiększenie policyjnych patroli we wskazanym rejonie. Wystąpi z wnioskiem do Straży Miejskiej w Bytomiu celem zwrócenia uwagi na przedmiotowy problem oraz pomoc w jego realizacji. Ustali zarządcę terenu garaży i wystąpi z wnioskiem do niego celem uprzątnięcie zaśmieconego terenu. Prowadzone będą systematyczne kontrole ww rejonu pod kątem ujawniania i represji osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecających okolice.

  • asp. szt. Jerzy PIWOŃSKI
  • asp. Piotr SCHOPPA
  • asp. szt. Krzysztof NIEDŹWIECKI
  • mł. asp. Łukasz MANIURKA
  • asp. szt. Jacek WIĘCKOWSKI
  • asp. Mirosław BĄBELEWSKI
  • st. asp. Grzegorz MILEWSKI
  • mł. asp. Rafał SIDORKO