Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji I

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I

Data publikacji 28.03.2019

Kierownik rewiru

asp. sztab. Jerzy PIWOŃSKI tel. 323963516

 

Dzielnicowi:

asp. Piotr SCHOPPA tel. 323963518, 727032115, mail: dzielnicowy.stolarzowicka1@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 1:

Dzielnice Stolarzowice, Górniki

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Na terenie byłego parku przy ul. Żołnierskiej nieznane osoby postawiły namiot-altanę, w której gromadzą się osoby bezdomne oraz osoby spożywające alkohol. W okresie jesienno zimowym zjawisko nasila się, co w połączeniu z niskimi temperaturami może stanowić zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Teren wokół namiotu jest bardzo zaśmiecony poprzez porozrzucane kapsle oraz plastikowe opakowania i butelki po alkoholu. Osoby przebywające w namiocie zakłócają spoczynek nocny pobliskim mieszkańcom. Zakładanym celem do osiągnięcia jest doprowadzić do zabezpieczenia nielegalnie postawionego namiotu-altany a następnie do jego usunięcia. Dzielnicowy oznaczy teren wokół altany taśmą ostrzegawczą z napisem POLICJA oraz wystąpi do Urzędu Miejskiego w Bytomiu z wnioskiem o ustalenie właściciela terenu. Następnie wystosuje wniosek do zarządcy, właściciela terenu o uprzątnięcie zaśmieconego terenu i rozbiór namiotu. W przypadku braku właściciela dzielnicowy wystąpi z wnioskiem do Komisji Bezpieczeństwa Miasta o podjęcie stosownych działań. Zwiększone będą kontrole opisanego rejonu przez policjantów OPI KP I. Eliminowanie zjawiska bezdomności poprzez ustalenie oraz informowanie osób bezdomnych przychodzących do namiotu-altany o możliwości skorzystania z noclegowni i innych formach pomocy. Podczas rozmów z mieszkańcami dzielnicowy będzie informował o zgłaszaniu przypadków naruszania porządku prawnego w przedmiotowym rejonie oraz będzie promował aplikac „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

asp. sztab. Krzysztof NIEDŹWIECKI tel. 323963517, 727032114, mail: dzielnicowy.stolarzowicka2@bytom.ka.policja.gov.pl 

Podległy rejon nr 2:

Osiedle Miechowice z ulicami: Reptowska nieparzyste od nr 17-57, parzyste od nr 16-86, Stolarzowicka 1-112, Bławatkowa, Samotna, Nowa 17-45, Nowa 16-78, Brzask, Barlickiego, Michaloka, Owocowa, Chłopska, Zjednoczenia

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Mieszkańcy osiedla Miechowice informowali dzielnicowego o zagrożeniu dla pieszych na oznakowanym przejściu przy ul. Stolarzowickiej 108 w Bytomiu , gdzie drzewa ograniczają widoczność pieszym idącym od strony ul. Felińskiego. Z przejścia dla pieszych korzystają również dzieci idące do Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu, a ograniczona widoczność zmusza ich do wychodzenia na ulicę aby upewnić się czy nie jedzie żaden pojazd. Zakładanym celem do osiągnięcia jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miechowic poprzez wycięcie drzew ograniczających widoczność pieszym. Dzielnicowy wystąpi do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bytomiu. Zorganizuje spotkanie z przedstawicielami "Gazety Miechowickiej" oraz radnym celem zainteresowania problemem i ewentualnym wsparciem działań Komisji Bezpieczeństwa.

mł. asp.  Łukasz MANIURKA tel. 323963518, 727032112, mail: dzielnicowy.stolarzowicka3@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 3:

Osiedle Miechowice z ulicami: Felińskiego, Nickla, Kasztanowa, Styczyńskiego, Daleka, Jaskółcza, Rolna, Relaksowa

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 01.06.2019r :

Zgłaszany problem to zakłócanie spokoju i dewastacji w przejściach strychowych oraz w okolicy budynku przy ul. Felińskiego 42, 44 ,46, 48. Spokój mają zakłócać osoby bezdomne oraz zbierająca się młodzież. Pod wskazanym adresem, w okresie ostatnich sześciu miesięcy odnotowano łącznie 7 interwencji. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w ich subiektywnym odczuciu oraz zestawienie zgłaszanych interwencji w analogicznym okresie. Dzielnicowy nawiąże kontakt ze Strażą Miejską w Bytomiu. Obejmie nadzorem wskazane miejsce. Zwiększone będą kontrole opisanego rejonu przez policjantów OPI KP I. Wobec osób notorycznie popełniających wykroczenia sporządzanie materiałów do Wydziału Wykroczeń KMP Bytom. Wobec osób notorycznie spożywających alkohol sporządzenie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzielnicowy przeprowadzi rozmowy z osobami przebywającymi na klatce schodowej pod kątem negatywnego oddziaływania na mieszkańców i osoby nieletnie. Spotka się z mieszkańcami budynków w celu oceny poczucia bezpieczeństwa.

sierż. Mirosław PARTYKA tel. 323963517, 727032117, mail: dzielnicowy.stolarzowicka4@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 4:

ul: Bukowa, Jesionowa, Świerkowa, Leszczynowa, Jaśminowa, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wiśniowa, Francuska, Wiosny Ludów, Wieniawskiego, Racjonalizatorów, Dzierżonia,Elektrownia, Cisowa, Dębowa, Olchowa, Wiązowa, Wierzbowa, 8-go Marca, Zgody, Bogusławskiego, Długosza, Matki Ewy, Dembowskiego, Szyb Zachodni, Frenzla - nr nieparzyste 91-133, Frenzla - nr parzyste 94-204

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

W trakcie pełnionych obchodów dzielnicy zwróciłem uwagę, jak również otrzymywałem sygnały od mieszkańców iż na ul. Francuskiej bezpośrednio przy nowo wybudowanym sklepie Dino, brak jest przejścia dla pieszych. Sklep położony jest bezpośrednio przy ul. Francuskiej, w zabudowie domów jednorodzinnych, a w dalszej części osiedla w zabudowie bloków. Najbliższe oznakowane przejścia dla pieszych znajdują się ok 150m w kierunku skrzyżowania z ul. ks. Jana Frenzla. Natomiast osoby które mieszkają po drugiej stronie ulicy, np. na ul. Zgody, bądź Wieniawskiego, zmuszeni są do cofnięcia się na istniejące przejście dla pieszych. W tym przypadku mieszkańcy przechodzą w miejscu, gdzie nie ma oznaczonego przejścia dla pieszych, a trzeba zauważyć iż ul. Francuska jest drogą o dużym natężeniu ruchu. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Dzielnicowy w trakcie prowadzonych spotkań z mieszkańcami będzie informował mieszkańców o prowadzonych działaniach. Nawiąże kontakt z radnym celem dokonania wizji lokalnej. Skieruje pismo do Biura Bezpieczeństwa Miasta w Bytomiu za pośrednictwem naczelnika WRD KMP Bytom, celem wsparcia inicjatywy. Dzielnicowy pisemnie zwróci się do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu celem wyznaczenia miejsca przejścia dla pieszych oraz podjęcia działań w tym zakresie.

asp. Mirosław BĄBELEWSKI tel. 323963517, 727032118, mail: dzielnicowy.stolarzowicka5@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 5:

ul: Pl. Szpitalny, Wodna, Włodarska, Wolnego, Andersa, Warszawska, Ogrodowa, Alberta, Feliksa, Elsnera, Bończyka, Stara, Pogodna, Zamkowa, Stroma, Karbowska, Dolna, Pl. Słoneczny, Stanisława Lema, Asnyka, Wysoka, Drobczyka, Bluszczowa, Dąbrowskiego, Niska, Wąska, Łaszczyka, Chroboka, Przelotowa, Skośna, Hutnicza, Frenzla - nr parzyste 2-92, Frenzla nr nieparzyste 5-79, Gruntowa, Lipowa do Stawu Brantka, Nowa 15, Opolska, Pl. Niepodległości, Racjonalizatorów - nr nieparzyste 3-5, Reptowska od 1-15, 2-14

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Zgłaszanym problemem jest schron przeciwlotniczy znajdujący się na terenie otwartym w okolicy Placu Niepodległości przy posesji ul. Frenzla 16a. Wejście zostało odkopane przez nieznane osoby. Według relacji osób zgłaszających przebywają tam osoby zamieszkujące w pobliżu. Dochodzi tam do spożywania alkoholu i zaśmiecania. Ponadto podczas zlustrowania i kontroli schronu od zewnątrz stwierdzono, że wejście do jego wnętrza jest utrudnione ponieważ otwór jest bardzo mały i ciasny co utrudnia wejście do wnętrza osobie dorosłej, jednakże dziecko lub zwierzę może po wejściu do wnętrza utknąć tam, co za tym idzie spowodować bezpośrednie zagrożenie dla własnego zdrowia lub życia. Podczas tej kontroli i oględzin wzrokowych potwierdzono, iż wewnątrz znajdują się różnego rodzaju odpady typu butelki, plastki oraz opakowania po produktach spożywczych. Zakładanym celem do osiągnięcia jest doprowadzenie do zabezpieczenia wejścia do wnętrza schronu przed osobami postronnymi i zwierzyną lub całkowitym zasypaniem lub zlikwidowaniem schronu. Dzielnicowy ustali właściciela terenu i poinformuje go o zdiagnozowanym zagrożeniu. Powiadomi dzielnicowego Straży Miejskiej w Bytomiu oraz radnego dzielnicy Miechowice celem zainteresowania sprawą i kontrolą tego rejonu. W ramach służby obchodowej będzie kontrolował i obserwował wskazane miejsce.

st. asp. Grzegorz MILEWSKI  tel. 323963518, 727032116, mail: dzielnicowy.stolarzowicka6@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 6:

Karb: u: Braci Śniadeckich, Miechowicka, Kołłątaja, Karlika, Owocowa, Racławicka, Tomasza, Techniczna, Św. Marka, Krańcowa, Młodzieżowa, Falista, Łanowa,Pocztowa, Popiełuszki - nr nieparzyste, Konstytucji 92-150 parzyste, Konstytucji 97-149 nieparzyste, Mała,Celna, Borowaj, Szyb Pilgera

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Zgłaszany problem to uschnięte drzewo przy ul. Świętego Marka 7, z którego spadają suche gałęzie co stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w jego rejonie. Jest to również zagrożenie dla mienia ponieważ pień suchego drzewa ma zmniejszoną odporność na działanie wiatru, a w zasięgu pnia znajdują się altanki ogródków działkowych. Zakładanym celem do osiągnięcia jest doprowadzenia do wycięcia drzewa. Dzielnicowy wystąpi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Częstochowie celem wyeliminowania zdiagnozowanego problemu. W przypadku nie podjęcia działań przez w/w oddział dzielnicowy zwróci się pisemnie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. W przypadku nie zabezpieczenia drzewa przez właściwy organ sprawa zostanie skierowana do Wydziału Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w kierunku art. 72 KW (Niezabezpieczenie Miejsca Niebezpiecznego).

mł. asp. Rafał SIDORKO tel. 323963518, 727032113, mail: dzielnicowy.stolarzowicka7@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 7:

Karb: ul: Konstytucji 63-95 nieparzyste, Konstytucji 76-90 parzyste, Kolonia Azotów, Popiełuszki - parzyste, Elżbiety, Bobrecka, Worpie, Czackiego, Jeziorańskiego - nieparzyste

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Zgłaszany problem przez mieszkańców dzielnicy to stan nawierzchni drogi ulicy Św. Elżbiety w Bytomiu. Droga jest zniszczona a na całym jej odcinku brakuje chodnika. W wyniku wjechania do wyrwy w jezdni pojazdy mogą uszkodzić koło, ochlapać przechodniów i stworzyć zagrożenie dla pieszych poruszających się wzdłuż drogi. Z uwagi na zniszczoną nawierzchnię drogi ulicy Św. Elżbiety w godzinach porannych pomiędzy 6.00 a 8.00 pojazdy ciężarowe poruszają się ulicą Worpie, gdzie przy nr 14-16 znajduje się szkoła podstawowa. Stwarza to zagrożenie dla uczniów przemieszczających się do szkoły. Ponadto pojazdy wielkogabarytowe nie stosują się do znaku B-18- Zakaz wjazdu pojazdu o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t. Na wysokości wejścia do szkoły przy ul Worpie 14-16 znajduje się próg zwalniający, który nie jest przystosowany do ruchu pojazdów ciężarowych w wyniku czego jest notorycznie uszkadzany. Pojazdy, które wcześniej dokonały rozładunku towaru przejeżdżając po nim powodują głośny i uciążliwy hałas, który przeszkadza mieszkańcom pobliskich blokowisk. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa stanu nawierzchni drogi ulicy Św. Elżbiety, oraz ograniczenie poruszania się ulicą Worpie pojazdów ciężarowych. Dzielnicowy zorganizuje spotkanie z mieszkańcami i radnym podległej dzielnicy celem przeprowadzenia wizji terenowej. Wystąpi z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Bytomiu o ustalenie właściciela zarządcy drogi, a następnie zwróci się o naprawę nawierzchni. Pisemnie zwróci się do Komisji Bezpieczeństwa Miasta o podjęcie stosownych działań. Zwiększone będą kontrole funkcjonariuszy OPI KP I oraz WRD KMP w Bytomiu celem zwrócenia uwagi na przedmiotowy problem. Nawiąże kontakt z Strażą Miejską o włączenie się do działań oraz pomoc w realizacji naprawy drogi.

  • asp. szt. Jerzy PIWOŃSKI
  • asp. Piotr SCHOPPA
  • asp. szt. Krzysztof NIEDŹWIECKI
  • mł. asp. Łukasz MANIURKA
  • asp. Mirosław BĄBELEWSKI
  • st. asp. Grzegorz MILEWSKI
  • mł. asp. Rafał SIDORKO