Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I

Kierownik rewiru

asp. szt. Jerzy PIWOŃSKI tel. 323963516

 

Dzielnicowi:

asp. Piotr SCHOPPA tel. 323963518, 727032115, mail: dzielnicowy.stolarzowicka1@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 1:

Dzielnice Stolarzowice, Górniki

PLAN PRIORYTETOWY:

W związku z licznymi skargami mieszkańców zdiagnozowano problem dotyczący osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem, zakłócających porządek publiczny i zaczepiających przypadkowych przechodniów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 43 ul. Suchogórskiej i przyległego Przedszkola Miejskiego nr 53 od strony pl. Witkiewicza. W związku z powyższym dzielnicowy podejmie czynności długoterminowe w celu wyeliminowania powyższych wykroczeń. Dzielnicowy w ramach służb obchodowych dokonywać będzie systematycznych kontroli wskazanego rejonu. Sporządzi wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej w Bytomiu w sprawie kontroli przyległego rejonu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bytomiu. Kierowanie większej ilości patroli z komisariatu w Miechowicach oraz policjantów OPP KWP Katowice jak i kierowanie dodatkowych patroli pieszych w ramach służb ponadnormatywnych.

asp. szt. Krzysztof NIEDŹWIECKI tel. 323963517, 727032114, mail: dzielnicowy.stolarzowicka2@bytom.ka.policja.gov.pl 

Podległy rejon nr 2:

Osiedle Miechowice z ulicami: Reptowska nieparzyste od nr 17-57, parzyste od nr 16-86, Stolarzowicka 1-112, Bławatkowa, Samotna, Nowa 17-45, Nowa 16-78, Brzask, Barlickiego, Michaloka, Owocowa, Chłopska, Zjednoczenia

PLAN PRIORYTETOWY: 

Mieszkańcy osiedla Miechowice poruszający się pojazdami ul. Stolarzowicką od dłuższego czasu informują o zagrożeniu stwarzanym przez pieszych wychodzących poprzez bramę targowiska przy ul. Stolarzowickiej. Brama wjazdowa targowiska znajduje się przed łukiem drogi prowadzącej do dzielnicy Stolarzowice i kierowcy jadący od strony tej dzielnicy zmuszeni są do gwałtownego hamowania w przypadku wejścia pieszego na jezdnię. Rozwiązaniem powinno okazać się odgrodzenie barierkami ul. Stolarzowickiej na wysokości bramy wjazdowej do targowiska celem uniemożliwienia przechodzenia pieszym w miejscu niedozwolonym, ewentualnie inny sposób zabezpieczenia tego miejsca po konsultacji z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu.

sierż. szt.  Łukasz MANIURKA tel. 323963518, 727032112, mail: dzielnicowy.stolarzowicka3@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 3:

Osiedle Miechowice z ulicami: Felińskiego, Nickla, Kasztanowa, Styczyńskiego, Daleka, Jaskółcza, Rolna, Relaksowa

PLAN PRIORYTETOWY:

Mieszkańcy osiedla Miechowice zwrócili uwagę na brak przejścia dla pieszych przy ul. Felińskiego na wysokości chodnika pomiędzy Domem Kombatanta a Piekarnią przy ul. Felińskiego 2.4.6 w kierunku kiosku Ruch przy ul. Felińskiego 1. Dzielnicowy doprowadzi do wyznaczenia i oznakowania pionowego i poziomego przejścia dla pieszych przy ul. Felińskiego 1 a Felińskiego 2,4,6 przez zarządcę drogi. 

asp. szt. Jacek WIĘCKOWSKI tel. 323963517, 727032117, mail: dzielnicowy.stolarzowicka4@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 4:

ul: Bukowa, Jesionowa, Świerkowa, Leszczynowa, Jaśminowa, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wiśniowa, Francuska, Wiosny Ludów, Wieniawskiego, Racjonalizatorów, Dzierżonia,Elektrownia, Cisowa, Dębowa, Olchowa, Wiązowa, Wierzbowa, 8-go Marca, Zgody, Bogusławskiego, Długosza, Matki Ewy, Dembowskiego, Szyb Zachodni, Frenzla - nr nieparzyste 91-133, Frenzla - nr parzyste 94-204

PLAN PRIORYTETOWY:

W związku z skargami mieszkańców, zdiagnozowano zagrożenie w rejonie skrzyżowania ul. Racjonalizatorów, a ul. Francuską za byłym kioskiem RUCH, gdzie osoby zaśmiecają skwerek. W miejscu tym często gromadzą się osoby, które podczas spotkań zaśmiecają teren butelkami oraz papierami. Sytuacja ta powtarza się w czasie ciągłym, nie pomagają jednorazowe interwencje. Dzielnicowy w trakcie pełnionych służ będzie systematycznie dokonywał kontroli w/w miejsca oraz represjonował sprawców wykroczeń. Skieruje pismo do MZZiGK Bytom celem posprzątania terenu. Skieruje pismo do Straży Miejskiej w Bytomiu celem objęcia w/w miejsca kontrolą podczas pełnionych służb celem represjonowania sprawców. Patrole OPI Komisariatu Policji I w Bytomiu zostaną również zadaniowane pod tym kątem.

asp. Mirosław BĄBELEWSKI tel. 323963517, 727032118, mail: dzielnicowy.stolarzowicka5@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 5:

ul: Pl. Szpitalny, Wodna, Włodarska, Wolnego, Andersa, Warszawska, Ogrodowa, Alberta, Feliksa, Elsnera, Bończyka, Stara, Pogodna, Zamkowa, Stroma, Karbowska, Dolna, Pl. Słoneczny, Stanisława Lema, Asnyka, Wysoka, Drobczyka, Bluszczowa, Dąbrowskiego, Niska, Wąska, Łaszczyka, Chroboka, Przelotowa, Skośna, Hutnicza, Frenzla - nr parzyste 2-92, Frenzla nr nieparzyste 5-79, Gruntowa, Lipowa do Stawu Brantka, Nowa 15, Opolska, Pl. Niepodległości, Racjonalizatorów - nr nieparzyste 3-5, Reptowska od 1-15, 2-14

PLAN PRIORYTETOWY:

Sygnały od mieszkańców dzielnicy Miechowice, którzy zamieszkują rejon wskazują na następujący problem. Przy ul.Frenzla 48, są nieużytki, w których ludzie porzucają różnego rodzaju śmieci w tym puste butelki, puszki oraz odpady komunalne. Dzielnicowy nawiąże kontakt z właścicielem tego terenu. Nałoży na niego obowiązek wykarczowania tego miejsca z zalegających krzaków i chaszczy oraz uprzątnięcia zalegających śmieci. Nawiąże współpracę w tym zakresie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej celem dokonywania kontroli i obserwacji tego rejonu. Doprowadzi do objęcia kontrolą i obserwacją wskazany rejon przez służby OPI KP I Bytom.

asp. Grzegorz MILEWSKI  tel. 323963518, 727032116, mail: dzielnicowy.stolarzowicka6@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 6:

Karb: u: Braci Śniadeckich, Miechowicka, Kołłątaja, Karlika, Owocowa, Racławicka, Tomasza, Techniczna, Św. Marka, Krańcowa, Młodzieżowa, Falista, Łanowa,Pocztowa, Popiełuszki - nr nieparzyste, Konstytucji 92-150 parzyste, Konstytucji 97-149 nieparzyste, Mała,Celna, Borowaj, Szyb Pilgera

PLAN PRIORYTETOWY:

W związku z informacjami od mieszkańców zdiagnozowano problem związany z osobami bezdomnymi przebywającymi w pomieszczeniach strychowych budynków przy ul. Racławickiej 2, 4, 6, 10 ul. Orkana 1, 3, 5, 7 oraz przy ul. Młodzieżowej 9, 9A, 11, 11A, 13, 13A, które według osób zgłaszających, stwarzają zagrożenie zaprószenia ognia od niedopałków papierosów, oraz są uciążliwi dla lokatorów w/w budynków z uwagi na zanieczyszczanie pomieszczeń strychowych znoszonymi tam odpadami i fekaliami. W większości przypadków pomieszczenia strychowe w/w budynków są nieużytkowane przez lokatorów, a wejścia na strychy są nie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych tj. innych niż lokatorzy tych budynków. Zwrócono również uwagę na to, że w okresie zimowym w pomieszczeniach strychowych panuje niska temperatura przez co istnieje zagrożenie hipotermią dla osób tam przebywających. Zadamiem dzielnicowego jest niedopuszczenie do zaprószenia ognia, oraz zanieczyszczania pomieszczeń strychowych w/w budynków, jak również niedopuszczenie do przypadków hipotermii osób bezdomnych. Poprzez dokonywanie w ramach służb obchodowych systematycznych kontroli pomieszczeń strychowych w/w budynków. Sporządzi wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej w Bytomiu w sprawie kontroli pomieszczeń strychowych w/w budynków przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bytomiu. Sporządzi wystąpienie do administratorów przedmiotowych budynków o zabezpieczenie wejść do strychów przed dostępem osób nieuprawnionych tj. innych niż lokatorzy tych budynków. 

sierż. szt. Rafał SIDORKO tel. 323963518, 727032113, mail: dzielnicowy.stolarzowicka7@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 7:

Karb: ul: Konstytucji 63-95 nieparzyste, Konstytucji 76-90 parzyste, Kolonia Azotów, Popiełuszki - parzyste, Elżbiety, Bobrecka, Worpie, Czackiego, Jeziorańskiego - nieparzyste

PLAN PRIORYTETOWY:

Na podastwie przekazywanych informacji przez mieszkańców dzielnicy Karb, zdiagnozowano problem dotyczący zniszczonej nawierzchni drogi publicznej i chodnika ulicy Świętej Elżbiety w Bytomiu poprzez intensywną eksploatację. Stwarza to w tym miejscu realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Dzielnicowy będzie dążył do przywrócenia pełnej funkcjonalności drugi publicznych ul. Św. Elżbiety zapewniającej swobodny ruch pojazdów i pieszych odwiedzających usytuowane na powyższym terenie liczne hurtownie oraz zakłady usługowe w tym bazy autobusowe. Wystąpi z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu o podjecie działań naprawczych wskazanego miejsca.

  • asp. szt. Jerzy PIWOŃSKI
  • asp. Piotr SCHOPPA
  • asp. szt. Krzysztof NIEDŹWIECKI
  • sierż. szt. Łukasz MANIURKA
  • asp. szt. Jacek WIĘCKOWSKI
  • asp. Mirosław BĄBELEWSKI
  • asp. Grzegorz MILEWSKI
  • sierż. szt. Rafał SIDORKO