Wnioski do SIS - Ogłoszenia / Komunikaty - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Ogłoszenia / Komunikaty

Wnioski do SIS

Gdzie złozyć wniosek o udostępnienie lub modyfikację danych przez osobę, której dane są przechowywane w Systemie Informacyjnym Schengen

Gdzie złozyć wniosek o udostępnienie lub modyfikację danych przez osobę, której dane są przechowywane w Systemie Informacyjnym Schengen

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, organem odpowiedzialnym za polski moduł Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jest COT KSI (Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego) - Komendant Główny Policji. Zadania COT KSI w aspekcie administrowania i nadzoru nad danymi realizuje Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

więcej....