KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

 KOMENDANT MIEJSKI POLICJI 

W BYTOMIU

 inspektor mgr Karol FAJER

tel.  323888212

e-mail: komendant@bytom.ka.policja.gov.pl

 

    PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

W BYTOMIU

 

podinspektor mgr Dariusz DZIURKA

 

 

 

 ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

W BYTOMIU

 

młodszy inspektor mgr inż. Krzysztof  HAJDA

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI I

W BYTOMIU

 

podkomisarz Wojciech NOWAK

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI II

W BYTOMIU

 

podkomisarz Waldemar CZAPLA

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI III

W BYTOMIU

 

podinspektor Maciej KNOP

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI IV

W BYTOMIU

 

komisarz Grzegorz BOŻYK

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI V

W BYTOMIU

 

nadkomisarz Damian RADZIEJOWSKI