KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

  KOMENDANT MIEJSKI POLICJI 

W BYTOMIU

 inspektor Andrzej BRZOZOWSKI

tel.  47 85 332 12

e-mail: komendant@bytom.ka.policja.gov.pl

 

    PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

W BYTOMIU

młodszy inspektor Dariusz DZIURKA

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

W BYTOMIU

nadkomisarz Michał SOKOŁOWSKI

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI I

W BYTOMIU

komisarz Jacek Nawrat

 

 

 KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI II

W BYTOMIU

podinspektor Damian RADZIEJOWSKI

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI III

W BYTOMIU

komisarz Waldemar CZAPLA

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI IV

W BYTOMIU

komisarz Grzegorz BOŻYK

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI V

W BYTOMIU

podinspektor Marek SROCZYŃSKI