Debaty społeczne

Debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ"

W Bytomiu odbyła się debata społeczna z mieszkańcami pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Z uczestnikami spotkania rozmawiał Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu podinsp. Dariusz Dziurka. Przeprowadzone spotkanie było okazją do omówienia aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda” , a także przybliżenia zebranym koncepcji pracy „Dzielnicowy bliżej nas".

W piątek w Biurze Promocji Bytomia policjanci z komendy przeprowadzili debatę z pn. ”Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”. Spotkania z mieszkańcami mają na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowią okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy.

Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie uczestnikom działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, stanowiących wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Spotkanie poprowadził Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu podinsp. Dariusz Dziurka, który wyjaśnił zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz przedstawił zdiagnozowane, w oparciu o przedmiotowe narzędzie, problemy. Kolejnym elementem debaty było omówienie przydatności aplikacji „Moja Komenda” oraz założeń programu "Dzielnicowy Bliżej Nas". Na koniec przystąpiono do dialogu.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele bytomskiej straży pożarnej, straży miejskiej oraz bytomskiego magistratu. Stróży prawa reprezentowali dodatkowo naczelnicy bytomskiej prewencji oraz drogówki jak również mundurowi z komisariatu przy ul. Rostka.

Tego typu spotkania z policjantami będą odbywały się cyklicznie, a informacje o nich będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ich celem jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Ładowanie odtwarzacza...