Telefony zaufania - Pomoc ofiarom przestępstw - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Pomoc ofiarom przestępstw

Telefony zaufania

Instytut Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Netia S.A. Z dniem 18 stycznia 2010 r. uruchomił pod numerem 116 123 bezpłatną, ogólnopolską poradnię telefoniczną dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. Działalność poradni obejmuje prowadzenie telefonicznych konsultacji dla osób potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysowej oraz rozwijanie systemu kierowania takich osób do lokalnie działających specjalistów i instytucji w celu kontynuowania pomocy. Pomoc pod numerem 116 123 można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 22. Przy telefonie dyżurują specjaliści Instytutu Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Poradnia psychologiczna pod numerem 116 123, jest jednym z trzech bezpłatnych numerów o charakterze społecznym funkcjonującym na terenie naszego kraju. Wcześniej uruchomiono telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację „Dzieci Niczyje” – 116 111 oraz telefon w sprawie zaginionego dziecka prowadzony przez Fundację „Itaka” – 116 000.
Uruchamianie bezpłatnych numerów telefonu o charakterze społecznym jest wynikiem Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2007 r. (dokument nr C/2007/249), mówiącej o zarezerwowaniu krajowego zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od cyfr 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o charakterze społecznym.