Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w Bytomiu

 

podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu
lokalizacja:
ul. Tarnogórska 3
41-908 Bytom
kontakt:
> tel. 32 281 30 39; 32 389 00 75; 32 787 75 22; 32 387 55 55
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> st. sierż. Anna Lenkiewicz – tel. 32 388 83 31
> przy ośrodku funkcjonuje Hostel Interwencji Kryzysowej, w którym zapewnione jest schronienie dla ofiar przestępstw (szczególnie dla ofiar przemocy domowej).