Nie reagujesz - akceptujesz!

Konkurs na gazetkę "NIE REAGUJESZ, AKCEPTUJESZ"

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w ramach prowadzonej kampanii społecznej „NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ”, na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeprowadzi w terminie od 13 września do 04 października 2013 r. konkurs na stworzenie gazetki szkolnej.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w ramach prowadzonej kampanii społecznej „NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie, podwyższenie świadomości społecznej oraz zaktywizowanie społeczności naszego regionu do szeroko rozumianej reakcji społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeprowadzi w terminie od 13 września do 04 października 2013 r. konkurs na stworzenie gazetki szkolnej ilustrującej hasło i założenia oraz przykłady dobrych praktyk zaobserwowanych podczas przedmiotowej akcji. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania sprawami wspólnego bezpieczeństwa, propagowanie prawidłowych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

Prace należy przesłać na adres: Media Centrum - Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25 a, 41 – 203 Sosnowiec – Milowice z dopiskiem konkurs „Nie reagujesz akceptujesz”.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 25 października 2013 roku na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów: www.slaska.policja.gov.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.tvp.pl/katowice, www.radio.katowice.pl


Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym poniżej regulaminie

Pliki do pobrania

  • 90.4 KB