Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Broszury prewencyjne - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Broszury prewencyjne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Rodzina pozbawiona wsparcia niejednokrotnie nie potrafi poradzić sobie z narastającymi trudnościami, co może powodować rozluźnienie więzi rodzinnych, problemy małżeńskie, pozostawienie dzieci samym sobie. Gdy potrzebujesz pomocy, korzystaj z dostępnych form wsparcia.

Niektóre rodziny borykają się z wieloma problemami takimi jak: bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz przemoc .Niejednokrotnie są zagrożone wykluczeniem społecznym. W wielu z nich powielane są negatywne wzorce, między innymi reagowanie złością czy agresją. Gdy tego typu problemy dotyczą Ciebie lub osób Ci bliskich korzystaj z form wsparcia.