Bezpieczny Bytom

Program zapobiegania przestępczości na lata 2012 - 2014

Rada Miejska Bytomia, w drodze uchwały, przyjęła Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012 - 2014.

Rada Miejska Bytomia, w drodze uchwały, przyjęła Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012 - 2014.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Miejska Bytomia uchwaliła przyjęcie Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012 - 2014, jednocześnie powierzając wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta.