Ankiety - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Konkurs „POLICJANT Z POWOŁANIA”

Imię i nazwisko policjanta (osoby zgłaszanej do konkursu)
Nazwa miejsca pracy kandydata (jednostka policji)
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Miejsce zamieszkania: ulica
kod pocztowy
miejscowość
Telefon i/lub e-mail
Uzasadnienie zgłoszenia - charakter, rodzaj i zakres udzielonej pomocy w okresie od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. - opis
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych